Visa utbildning.se som: Mobil

Lärande utvärdering – Certifierad utbildning

Orwén konsulting
Kort om utbildningen
6 dagar
19 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Höst - Stockholm
Sista ansökan: Löpande anmälan och utbildningsstart vid efterfrågan
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Lärande utvärdering – certifierad utbildning

Välkommen till en certifierad utbildning om lärande utvärdering. Kursen ger dig verktyg och förhållningssätt som lär dig ta tillvara på värdefulla erfarenheter och göra förändringsarbetet långsiktigt hållbart.


Vi har runt 20 års erfarenhet av lärande utvärderingar av EU-projekt och utbildningsvana - bland annat från högskola. Exempel på kunder är Region Gävleborg, Uppsala kommun, Mölndals stad, Medborgarskolan i Väst och Coompanion Halland. Vi har ramavtal med Svenska ESF-rådet för lärande utvärdering och ramavtal med Skolverket. 

Utbildningen om lärande utvärdering - en typ av utvärdering som följer en insats över tid - ger exempelvis följande kunskaper och verktyg:  

  • Lärande - kan något göras annorlunda? Hur kan en struktur för lärande skapas? 
  • Om strategisk påverkan - hur kan implementeringen underlättas? 
  • Kvalitetssäkring och kontroll - via vetenskapliga metoder.


Vi har genomfört utbildningen sedan 2016 med bland annat en intern utbildning för utvecklingsledare centralt i Botkyrka kommun och tre utbildningsomgångar i Stockholm med blandade deltagare. Exempel på deltagare är konsulter som arbetar med utvärdering, tjänstemän från Ekerö kommun som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, FoU-enhet i Gävle kommun, regional samordnare vid Svenska ESF-rådet, Diskrimineringsombudsmannen och verksamhetschef vid RFSL i Stockholm. 

Läs gärna mer på vår hemsida om utbildningens innehåll (sök på lärande utvärdering och/eller Orwén Konsulting).

Anmälan kan göras löpande och utbildningen startar när det finns tillräckligt med deltagare. 

Nytt för i år är att vissa delar av utbildningen ges via länk - både för att spara tid och kraft för resor och för att spara på miljön. 

Modeller och lärande
Du får lära dig om modeller och metoder för utvärdering och hur den lärande utvärderingen kopplas till förändringsteori. Du får även lära dig hur styrgrupper kan utvecklas och bidra till förändring och hur hållbar samverkan kan skapas. 

Utbildningen varvar teoretisk kunskap på högskolenivå med upplevelsebaserat lärande där tillämpningarna är riktade till konkreta situationer. Det är fokus på att tillämpa teorier i verkliga och aktuella fall utifrån egen erfarenhet. 

Varför lärande utvärdering? 

Utvärdering och uppföljning är viktiga verktyg för verksamhetsutveckling. Det kan handla om enstaka projekt, som inom EU:s regional- och socialfonder, men också kvalitets- och uppföljnings arbete inom kommuners olika förvaltningar, sjukvårdens förbättringsarbete eller utvecklingsarbete vid arbetsförmedlingar.

Lärande utvärdering har främst använts till att utvärdera projekt, men vi ser att lärande utvärdering även kan vara ett verktyg för uppföljningar, kvalitetsarbete, förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Med lärtillfällen som fortlöpande ger kunskap och bidrar till kvalitet och måluppfyllelse internt i organisationen, men också i samverkansprocesser och i projekt.

Målgrupp

Vi vänder oss i första hand till personer som arbetar med, eller kommer att delta i utvärderingar, uppföljningar, kvalitetsarbete, förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Det kan till exempel vara utvecklingsledare/projektledare, styrgruppsmedlemmar, projektägare eller personer som driver kvalitetsarbete på utvecklingsavdelningar eller liknande. Både i privat och offentlig sektor. 

Det kan handla om personer som driver intern verksamhetsutveckling, men också personer i externa projekt. Utbildningen kan också vara värdefull för utvärderingskonsulter och följeforskare. 

Läs gärna mer på vår hemsida om utbildningens innehåll (sök på lärande utvärdering och/eller Orwén Konsulting).

Kursinnehåll

Fem moduler

Utbildningen är sammansatt av fem kursmoduler som beskriver teori och konkreta verktyg för en lärande utvärdering och hur den kan användas för strategisk påverkan:

  1. Varför utvärdera? Om konceptet lärande utvärdering 
  2. Utvärderingsmodeller och verktyg
  3. Metod
  4. Utvärderingsplan och utvärderingstrappan 
  5. Lärande utvärdering för strategisk påverkan
     

Kursmodulerna har olika tyngdpunkt, men är inte helt skilda från varandra. Några moduler är till exempel mer generella och breda, såsom den första om lärande utvärdering, medan den tredje, om metoder, är mer konkreta och specifika. Som en röd tråd löper lusten att lära nytt och lära om. Vi rekommenderar att du går hela utbildningen med alla moduler, men det går också att gå enskilda moduler. 

Läs gärna mer på vår hemsida om utbildningens innehåll (sök på lärande utvärdering och/eller Orwén Konsulting).

Tid & plats

Enskilda moduler eller skräddarsy ett utbildningsprogram

Du kan ta del av utbildningen på olika sätt. Utbildningen erbjuds dels som ett helhetspaket med fem moduler under sex dagar, fördelat under en period på cirka tre månader. Mellan utbildningsdagarna förväntas deltagarna göra skriftliga lärbevis och läsa kurslitteratur. 

I år kommer vi att köra vissa delar via länk - både för att spara tid och kraft för resor och för att spara på miljön. 


Men du kan också välja att läsa enskilda moduler, var och en för sig. Att skräddarsy ett utbildningsprogram kan också vara ett bra alternativ för dig som är mer intresserad av vissa moduler och/eller inte vill resa till utbildningsorten. Vi kommer gärna ut till er!  Kontakta oss gärna om du önskar skapa ett skräddarsytt utbildningsprogram - där du kan välja vissa moduler på viss tid som passar din organisation.

Läs gärna mer på vår hemsida om utbildningens innehåll (sök på lärande utvärdering och/eller Orwén Konsulting) eller kontakta oss via en intresseanmälan så hör vi av oss till dig!

Anmälan kan göras löpande och utbildningen startar när det finns tillräckligt med deltagare. 

Investering

Kostnad är 19 500 kr plus moms, samt tillkommande kostnader för litteratur.

Kursledare

roger orwén

Utbildningen hålls hösten 2019 (men kan också genomföras andra datum vid behov) främst av Roger Orwén, ägare till Orwén Konsulting AB och i samarbete med Eva Sennemark i Contextio Ethnographic AB. Anette Moberg, delägare i Contextio,  har varit med att forma utbildningen.

Både Roger och Eva är seniorkonsulter och har arbetat med utvärderingar inom offentlig sektor i runt 20 år, bland annat för Europeiska Socialfonden. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Lärande utvärdering – Certifierad utbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Orwén konsulting

Orwén konsulting

Utvärdering är intressant, spännande och lärorikt!

Orwén Konsulting har i 20 år jobbat med utvärderingar, utbildningar och utvecklingsarbeten. Vi har ramavtal om lärande utvärdering med Svenska ESF-rådet och ramavtal med Skolverket för kvalificerade konsulttjänster inom utvärdering och analys. Orwén Konsulting har genomfört uppdrag på bland annat Region Hallands FoU-enhet,...


Läs mer om Orwén konsulting och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Orwén konsulting

Humanistgatan 2D
214 56 Malmö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Lärande utvärdering – Certifierad utbildning!

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 8 recensioner.
Alla recensioner för arrangören