Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Certifierad verksamhetsutvecklare

Dataföreningen Kompetens
Kort om utbildningen
12-dagarsprogram
89 950 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-01 08:30 - Stockholm
Distans, Stockholm
Svenska
Kommande starter
Stockholm
89 950 SEK
2020-09-01

Distans
89 950 SEK
2020-09-01

Kursbeskrivning

För att hänga med i dagens snabba utvecklingstakt och för att kunna öka kundnöjdheten och den interna effektiviteten ställs nu mer än tidigare krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling. 

På den här utbildningen lär du dig att arbeta med processutveckling i kombination med tjänsteutveckling samt att uppnå konkreta och hållbara resultat med hjälp av verksamhetsarkitektur och praktisk förändringsledning på individ, grupp och organisationsnivå.

Vad gör en verksamhetsutvecklare?

 • Beskriver organisationens processer i syfte att hitta förenklingar, effektiviseringar och andra förbättringar.
 • Arbetar som förändringsledare när nya initiativ ska införas i den dagliga verksamheten.
 • Stöttar organisationen med analyser av verksamhetens kunder, omvärld och marknader, liksom detaljerade processanalyser.

Du får lära dig att:

 • Driva en verksamhetsutveckling som möjliggör för dig att kontinuerligt förändra och förbättra din organisation utifrån kunder, medborgare eller brukares förändrade behov.
 • Arbeta med verksamhetsutveckling som erbjuder ökad möjlighet till samsyn genom att använda relevanta modeller som beskriver verksamhetens olika delar i en helhet för ökad organisatorisk integration.
 • Lättrörligt och kontinuerligt förändra och förbättra verksamhetens förmåga att realisera organisationens, i allt snabbare takt, förändrade verksamhets- och affärsstrategier.
 • Leda förändringar genom samarbete och samsyn över organisatoriska gränser med stegvis realisering av förändringar, kontinuerligt lärande och planering baserat på nyvunna kunskaper.

Kursen bygger på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med upplevelsebaserad inlärning. Du får mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Kursen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

Vad utbildningen ger dig

Vi lever i en tid med digital transformation och snabb förändringstakt. Det ställer nya krav på dig som verksamhetsutvecklare.

Utbildningen Certifierad Verksamhetsutvecklare ger dig förmågan att hantera din verksamhets utmaningar. Du lär dig se förbättringsmöjligheter i verksamhetens arbetssätt, identifiera behov av framtida utveckling samt att initiera arbetet för att möta dessa behov utifrån en långsiktig verksamhetsutvecklingsplan som går i linje med organisationens mål och strategi. Du får praktiska verktyg och metoder som gör dig trygg i rollen som analytiker och processutvecklare.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper men du tillgodogör dig utbildningen bäst om du befinner dig i eller står inför en omfattande verksamhetsutveckling eller processorientering.

Företagsutbildning

Visste du att den här utbildningen kan genomföras som en företagsintern utbildning för ditt företag? I vissa situationer passar det till och med bättre med en företagsintern utbildning än en öppen kurs. 

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Tillsammans med våra lärare kan vi anpassa innehållet till din organisations arbetssätt, med exempelvis övningar baserat på den egna verksamheten.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är verksam som exempelvis:

 • Verksamhetsutvecklare
 • Kvalitetsansvarig
 • Processägare
 • Processledare
 • Ledare/chef
 • CIO
 • Produktutvecklare

Ort

F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

Utbildningens innehåll

Affärens inverkan på verksamhetsutveckling

 • Verksamhetsutveckling med fokus på flödeseffektivitet
 • Praktisk kundorientering, kundvärden
 • Olika ansatser att initiera en verksamhetsutveckling
 • Omvärldsbevakning och metoder för omvärldsanalys

Att lyckas med förändringsarbetet

 • Faktorer för att lyckas med en förändring
 • Förändringsledning i praktiken
 • Nya sätt och leda och organisera
 • Grupputveckling och ledarskap
 • Hur vi uppnår önskat beteende
 • Systemtänkande och självorganisation 
 • Förändringsledarens roll

Varför mäter vi?

 • Hållbarhet och globala mål
 • Etablera mål, mått och mätpunkter 
 • Säkerställ mål som bidrar till verksamhetens vision
 • Skapa spårbar styrning och drivkraft
 • Möjliggör för ständiga förbättringar

Praktisk processutveckling

 • Beskriva processer på en övergripande och detaljerad nivå
 • Hitta förbättringsmöjligheterna som utvecklar verksamheten 
 • Att ta sig ifrån idagläge till imorgonläge
 • Kreativitet som utvecklar verksamheten
 • Agera som seminarie-/ workshopledare
 • Planera och genomför workshops
 • Roller och ansvar

Tjänstedesign

 • Lär känna kunden
 • Utforska och utveckla nya idéer och koncept
 • Agil utveckling, prototyper och test
 • Lansering och presentation av nya tjänster

Verksamhetens förmågor och informationsförsörjning

 • Visualisera verksamhetens förmågor och skapa samsyn med metoden Vintergatan
 • Att ta fram en informationsmodell
 • Informationsförsörjning till verksamhetens förmågor och analys av samband
 • Agila arbetssätt för att kravställa IT- stöd


Tjänstedesign

 • Utforska och utveckla nya idéer och koncept
 • Agil utveckling, prototyper och test
 • Lansering och presentation av nya tjänster

Övningar, hemuppgifter och examination

 • Praktiska övningar i grupp och enskilt under utbildningsdagarna
 • Hemuppgifter, enskilda och i grupp
 • Skriftlig enskild examination

Upplägg

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar tolv dagar indelade i sex avsnitt om två dagar, under cirka fyra-fem månader.

Första dagen i varje avsnitt har även ett obligatoriskt kvällspass fram till ca kl. 19:30.

Mellan avsnitten utförs enskilda studier av kurslitteratur, artiklar, filmklipp, arbete med inlämningsuppgifter samt förberedelser inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet är cirka 10-14 arbetsdagar. 

Eventuell kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften. I priset ingår kursdokumentation, lunch, kaffe och sallad/wrap vid kvällspasssen.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information

Tid & plats

12-dagarsprogam 

Kursledare

Helena Grim, IRM, har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling från den offentliga och privata sektorn. Hon är pragmatisk och prestigelös och lägger stor vikt vid att kommunicera på ett pedagogiskt sätt för att få med sig verksamheten Hon är van att agera länken mellan verksamhet och IT och har integritet nog för att säga ifrån om hon ser att lösningar inte passar eller tillför nytta för beställaren.

 

Lena Dohrnér, IRM, är utbildare och konsult. Hon har arbetat inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling i många år. Genom åren har hon bl.a. arbetat med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering. Lena har en utmärkt förmåga att identifiera hur olika delar av en organisation kan påverka och samarbeta med varandra. Det gör henne säker i rollen att knyta ihop IT och affär. 

 

Johanna Aadde, IRM, är utbildare och konsult. Hon har många års erfarenhet av ledarskap, förändringsledning, verksamhetsutveckling och processanalys. Johanna har även erfarenhet inom upphandling och rekrytering samt har arbetat som mentor och coach. Hon kännetecknas av hennes stora entusiasm och kompetens inom hållbara lösningar, för både individ och företag. Johannas arbete idag fokuserar främst på digitala transformationer inom verksamhets- och affärsutveckling. 

Examen, diplom m.m.

Utbildningen ger möjlighet till certifiering. Det bör betonas att deltagande i kursen inte automatiskt leder till certifiering. För certifiering krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på enskilda inlämningsuppgifter, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

Utbildningen omfattar tolv dagar uppdelad på sex tillfällen och du certifierar dig enligt DFK-CVU

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad verksamhetsutvecklare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 12 recensioner.

Robin
(5)
En verklig syn på hur det bör gå till och hur VIKTIGT saker är. Man blir "skadad" på det bästa sättet. Man tänker verksamhetsutveckling på alla sina arbetsuppgifter nu för tiden. Verkligen en fantastisk kurs!
Maria Nyman
(5)
Nya verktyg, arbetssätt och struktur för att ta sig an frågor kopplade till verksamhetsutveckling. Nya kontakter och många skratt. Skulle gärna velat ha haft mer tid att jobba med Vintergatan och gärna ännu mer om förändringsledning på djupet.
Linda Andersson
(4)
Stort stöd och hjälp i metod och verktygshanteringen och väldigt stimulerande upplevelsebaserade övningar som gjorde att inlärningen blev väldigt effektiv. Kommer att känna mig mer rustad och uppdaterad för fortsatta förändringsinsatser.

Dataföreningen Kompetens

Dataföreningen Kompetens

Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens) är Dataföreningen i Sveriges utbildningsbolag för kompetensutveckling inom IT. Varje år tar vi emot över 3 000 kursdeltagare i över 150 kvalificerade utbildningsaktiviteter, både öppna och företagsinterna utbildningar. Exempel på aktiviteter är program, kurser, konferenser och informationsmöten. Vårt mål är att erbjuda...


Läs mer om Dataföreningen Kompetens och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Dataföreningen Kompetens

Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 12 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 329 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar