Visa utbildning.se som: Mobil

Fil kand 180 hp – marknadsföring

FEI - Företagsekonomiska Institutet
Kort om utbildningen
4 år
360 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-15 09:00 - Distans
Distans, Stockholm
Onlineutbildning, Uppdragsutbildning
Kommande starter
Distans
360 000 SEK
2021-09-15

Distans
360 000 SEK
2021-10-27

Stockholm
360 000 SEK
2021-09-15

Stockholm
360 000 SEK
2021-10-27
Civilekonom

Kursbeskrivning

Om utbildningen

Studera en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi parallellt med ditt arbete.

Studierna leder till 180 högskolepoäng och en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi från Högskolan Väst och ger dig dessutom rätten att använda titeln Civilekonom.

Utbildningen är en uppdragsutbildning som beställs av din arbetsgivare. Den avser kompetensutveckling av personal men kan också beställas av arbetsmarknadsskäl, exempelvis i samband med att personal lämnar företaget. Myndigheter och omställningsorganisationer kan också anmäla deltagare till utbildningen.

Det är alltså arbetsgivaren eller organisationen som bestämmer vilka som kan delta på utbildningen och som betalar kursavgiften.

Utbildningen finns även med inriktningar för dig som vill specialisera dig inom redovisning respektive finansiell ekonomi.

  • Fil kand 180 hp – redovisning
  • Fil kand 180 hp – finansiell ekonomi

För vem?

Varför ska du läsa till Civilekonom? Det finns flera skäl. Som bekant råder det knivskarp konkurrens i de flesta branscher och kvalificerade yrkesområden. Att ha gedigna företagsekonomiska kunskaper och en välrenommerad akademisk examen ger konkurrensfördelar.

Inriktningen marknadsföring lämpar sig för dig som har, eller planerar för, en chefsbefattning marknadsföring, kommunikation eller försäljning.

Civilekonomer arbetar i nyckelpositioner i näringslivet. Enskilda deltagares bakgrund och skäl till att gå utbildningen kan variera, exempelvis:

– Chef eller egenföretagare

Om du redan är chef eller egenföretagare och har ”jobbat dig upp” på egna meriter är det också värdefullt att konsolidera dina kunskaper mot en teoretisk grund och få ett formellt intyg och bevis på din kompetens.

– Trainee

Trainee-program syftar oftast till att traineen ska lära sig företagets verksamhet från grunden och bygga nätverk för att efter avslutad traineeperiod kunna bli en nyckelperson i företaget. Via FEI:s Fil kand, 180 hp har din organisation en chans att satsa på lovande talanger även om de saknar lämplig formell utbildning. Eftersom studierna bedrivs parallellt med arbetet får medarbetare en unik chans att koppla de teoretiska kunskaper som studeras och examensarbeten direkt till företagets verksamhet för en djup och bred förståelse för densamma.

– Generationsväxling i familjeföretag

Generationsväxling i en familj är ett tillfälle att skapa nya möjligheter. För att det ska vara möjligt krävs att den nya generationen har energi och vilja för att ta över men också rätt kunskapsmässiga förutsättningar. Med rätt förutsättningar kan den yngre generationen få en egen plattform att utveckla företaget vidare och behålla det i familjen i stället för att kanske tvingas till en extern försäljning.

Fil kand, 180 hp ger en bred grund och gedigna kunskaper för att kunna ta sig an ansvaret det innebär att föra familjeföretaget vidare. Mixen av ekonomi, juridik, organisation, ledarskap och marknadsföring eller redovisning är något som alla företagsledare har nytta av för att framgångsrik leda sin organisation. Via denna utbildning ges den möjligheten parallellt med arbetet. Det ger en unik möjlighet till nya insikter om företagets styrkor och särdrag och hur de kan förvaltas och utvecklas på bästa sätt.

Allmänt om förkunskaper

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som nominerar deltagaren och bestämmer vem som ska utbildas. Det finns således inga formella behörighetskrav för att en sökande ska antas.

Vi rekommenderar dock arbetsgivare att nominera medarbetare med minst två års relevant erfarenhet (i praktiken har de flesta deltagare längre erfarenhet).

Vi vänder oss till välmotiverade deltagare som är införstådda med de akademiska krav som ställs. Utbildningsbakgrund kan variera, den viktigaste egenskapen är att deltagaren har kapaciteten att bidra med erfarenheter och input i utbildningen och, förstås, att klara studier på högskolenivå. Vi rekommenderar allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola, men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

De bästa lärarna och handledarna

Tillsammans med vår högskolepartner har vi handplockat de bästa lärarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen, alla har betydande erfarenhet av att undervisa yrkesverksamma deltagare. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Avgiften uppdelad på fyra fakturor

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

Vi vet att nästan alla arbetsgivare tycker att kompetensutveckling är viktigt. Vi vet också att pressen att hålla kostnader nere är tuff. I Fil kand 180 hp – marknadsföring delas avgiften upp och faktureras vid fyra tillfällen eller block.

Arbetsgivare och medarbetare binder sig för ett block i taget. Det ger både kontinuitet och flexibilitet. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur och studiematerial, kaffe och luncher i samband med undervisning.

FEI FLEX

FEIFLEX är vårt unika hybridkoncept som ger total frihet. Med FEIFLEX kombineras det bästa av traditionell klassrumsundervisning och distansstudier. Det innebär fördelar för alla kursdeltagare oberoende av hur du väljer att studera; på plats hos oss, från hemmet, kontoret eller på resan. FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller delta aktivt på distans. Lektionerna går dessutom att repetera i efterhand, hur många gånger du vill.

Video

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Fil kand 180 hp – marknadsföring, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI erbjuder kurser inom hela det företagsekonomiska ämnesområdet.

Vårt utbud sträcker sig från grundläggande kurser till akademiska uppdragsutbildningar. Studieformen utgår från dig som är yrkesverksam. Du kan välja att läsa i Stockholm på dag- eller kvällstid eller via FEIFLEX – vår ledande metod för moderna nätbaserade distansstudier. Tveka inte...


Läs mer om FEI - Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Kammakargatan 10, Box 1341
111 83 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Fil kand 180 hp – marknadsföring!

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 215 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Fil kand 180 hp – marknadsföring från FEI - Företagsekonomiska Institutet, fyll i dina uppgifter: