Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Personalekonomi

FEI - Företagsekonomiska Institutet, i Stockholm (+3 orter)
Längd
3 veckor
Pris
21 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 november, 2024 (+8 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
3 veckor
Pris
21 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 november, 2024 (+8 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Personalekonomi handlar bl a om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, presentera och argumentera för sådana åtgärder. Statistik och nyckeltal, såsom personalomsättning, samt uppställningar på tidsanvändning diskuteras också. Under dagarna får du exempel på sammanställningar som du kan använda praktiskt.

Kommande kursstarter

Välj mellan 8 kursstarter

14 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

14 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Malmö

14 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

14 november, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

12 maj, 2025

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

12 maj, 2025

 • Öppen utbildning
 • Malmö

12 maj, 2025

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

12 maj, 2025

 • Onlineutbildning
 • Distans

Målgrupp

För vem?

Kursen är lämplig för dig som behöver argumentera för personalrelaterade investeringar.

Du kan ha en ansvarsbefattning inom personal/HR eller ha en roll som chef/arbetsledare med personalansvar i en annan del av verksamheten .

Kursen är också lämplig för dig som arbetar på ekonomiavdelningen med uppgift att ta fram beslutsunderlag till ledningsgruppen eller liknande beslutsfattande organ. Kanske har du vana av traditionella investeringskalkyler, men behöver nu kompletterande kunskaper för att göra personalekonomiska kalkyler.

Om du inte har ekonomibakgrund rekommenderar vi att du först går kursen Företagsekonomi för HR.

Kursinnehåll

Översikt

Om kursen

Inom personalekonomin används olika enheter såsom timmar, antal personer och kronor. Vi kommer gå igenom olika verktyg för att ta fram dessa mått. En del personalstatistik är nödvändig för att skapa en överblick av personalsituationen, exempel på uppgifter är antal anställda, kön, ålder, anställningsform, sysselsättningsgrad och personalomsättning.

Genom tidredovisning får vi fram hur antalet timmar fördelar sig på frånvaro (såsom sjukfrånvaro, semester, lagstadgade ledigheter och övrig frånvaro) och närvaro.

Utifrån en konkret kalkyl i hur mycket en timme kostar för arbetsgivaren kan vi sedan räkna på utbildningar, rekrytering, inskolning, introduktion, sjukfrånvaro och bemanning i olika former.

Vi granskar ett hälsobokslut. Vilka områden finns med, hur beskrivs de, vilka personalnyckeltal ingår, vilken analys kan göras utifrån siffrorna och vilken ytterligare information önskar vi?

Kursinnehåll

 • Arbetskraftskostnader
 • Sjukfrånvarokostnader
 • Hälsobokslut
 • Utbildningsekonomi
 • Personalnyckeltal
 • Personalstatistik
 • Tidsanvändning

Metod

Teori varvas med praktiska HR-relaterade övningsexempel, räkneövningar, dialog och erfarenhetsutbyte. Det ingår en del “räknande”, gemensamt i gruppen samt i smågrupper. Detta upplevs av deltagarna som mycket konkret och praktiskt användbart i deras egen verklighet.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Personalekonomi, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
FEI - Företagsekonomiska Institutet
Kammakargatan 10, Box 1341
111 83 Stockholm

FEI - kurser inom hela det företagsekonomiska ämnesområdet, HR och mycket mer.

Vårt utbud sträcker sig från grundläggande kurser till akademiska uppdragsutbildningar. Studierformen är upplagd för att kunna kombinera studierna med ditt arbete. Med FEIFLEX – vår ledande hybridmodell, väljer du mellan att delta fysiskt på plats i Stockholm på dag- eller kvällstid...

Läs mer om FEI - Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Highlights