Visa utbildning.se som: Mobil

Digitalisering och företagande, 7,5 hp

FEI - Företagsekonomiska Institutet
Kort om utbildningen
7 veckor: 2 dagar + 5 kvällar
26 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-02-11 - Distans
Distans, Stockholm
Kommande starter
Distans
26 900 SEK
2021-02-11

Kursbeskrivning

Det övergripande syftet med kursen är att öka förståelsen för digitalisering, dess framväxt samt hur företagen kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen. Kursen går även igenom etiska, sociala och samhälleliga aspekter av digitaliseringen och lösningar på digitaliseringsrelaterade problem.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Digitaliseringens grundbegrepp och framväxt – 2,5 hp
    Introduktion av grundläggande begrepp och teorier kring digitalisering samt digitaliseringens framväxt och olika aktuella och möjliga framtida konsekvenser.
  • Digitaliseringen och värdeskapande – 3,5 hp
    Hur företagen kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen behandlas i detta moment. Mål, strategier, affärsmodeller, organisering, beslut och beslutsprocesser, upphandling, projekt och projektledning i samband med digitalisering är områden som tas upp.
  • Digitalisering och hållbarhet – 1,5 hp
    Under detta avsnitt behandlas etiska, sociala och samhälleliga aspekter av digitaliseringen och lösningar på digitaliseringsrelaterade problem.

Efter kursen

Det övergripande syftet med kursen är att öka förståelsen för digitalisering, dess framväxt samt hur företagen kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1. Redogöra för grundläggande begrepp och teorier relaterade till digitalisering
2. Beskriva digitaliseringens framväxt och olika aktuella och möjliga framtida konsekvenser
3. Redogöra för hur och på vilka sätt företagen kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringens transformerande kraft

Färdighet och förmåga:
4. Självständigt och kritiskt söka, samla in, värdera och tillämpa relevant litteratur i utredningsarbete rörande digitaliseringsfrågor
5. Självständigt och på ett systematiskt sätt genomföra och presentera både skriftligt och muntligt utredningar relaterade till valt tillämpningsområde inom digitaliseringen

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
6. Visa förmåga att kritiskt reflektera över etiska, sociala och samhälleliga aspekter av digitaliseringen och föreslå lösningar på olika slags digitaliseringsrelaterade problem

Poäng

7,5 högskolepoäng (ECTS)

Genomförande

Kursen ges med FEIFLEX. FEIFLEX innebär att lektionerna genomförs i klassrum samtidigt som de direktsänds. Vid kursens heldagsseminarier kan du välja om du vill närvara på plats i Stockholm alternativt på distans. Vid de kortare veckovisa webinarierna rekommenderar vi alltid medverkan på distans. Oberoende av vilken närvaro du väljer gäller att du ska medverka aktivt. Du kan dessutom se lektionerna i efterhand, hur många gånger du vill.

Litteraturinläsning och arbetsuppgifter görs också på distans. Kursen avslutas med ytterligare en heldag (Stockholm/distans). Tekniken är modern, flexibel och lättillgänglig, du har stora möjligheter att välja när och var du ska studera. En studieform som är effektiv och attraktiv; både för dig och din arbetsgivare.

Video

Upplägg

Omfattning

2 dagar och 5 kvällar under cirka 7 veckor på plats eller på distans via FEIFLEX. Tillfällena inkluderar seminarier, webinarier, handledarstöd och andra aktiviteter online. Klicka på nästa kurstillfälle för att se schema med datum.

Examination

Kursen examineras genom en litteraturstudie i form av en rapport (4 hp) samt ytterligare en rapport om hur företag kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen (3,5 hp).

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (hp).

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning. Deltagare får också kursintyg från Högskolan Väst.

Avgift

26 900 kr exkl. moms. Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe i samband med lektioner på FEI. Avgiften faktureras före kursstart.

Allmänna villkor

Kursen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal avseende uppdragsutbildning. Villkor framgår och bekräftas vid anmälan.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Digitalisering och företagande, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI erbjuder kurser inom hela det företagsekonomiska ämnesområdet.

Vårt utbud sträcker sig från grundläggande kurser till akademiska uppdragsutbildningar. Studieformen utgår från dig som är yrkesverksam. Du kan välja att läsa i Stockholm på dag- eller kvällstid eller via FEIFLEX – vår ledande metod för moderna nätbaserade distansstudier. Tveka inte...


Läs mer om FEI - Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Kammakargatan 10, Box 1341
111 83 Stockholm

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Digitalisering och företagande, 7,5 hp från FEI - Företagsekonomiska Institutet, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Digitalisering och företagande, 7,5 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 215 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar