Visa utbildning.se som: Mobil

Filmjuridik

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-06-01 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Beskrivning av: Filmjuridik

filmjuridik

Filmjuridik

Kursen ger en inblick i kommersiella och legala frågor inom filmbranschen. Inom film är hantering av avtal och immateriella rättigheter centralt för att kreatörernas idéer ska realiseras; vid uppbringande av finansiering, för att sätta ramen för produktionen och för att engagera distributörer.

Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap i de legala frågor som aktualiseras vid filmproduktion i vid mening. Målsättningen är att den ska vara relevant både för dig som är verksam, eller vill bli verksam som, jurist inom film. Men även för dig som hanterar avtalsfrågor inom film.  

Vi inleder med att ge en överblick av marknaden och de olika aktörerna samt berör filmpolitikens roll. Därefter tittar vi närmare på de legal frågor som aktualiseras i de olika faserna av filmproduktion. 

Angående filmens idéstadium tar vi upp frågor om rättighetsförvärv och utvecklingsstöd men också frågor om vanliga förhandlingsspörsmål. Angående finansiering tittar vi närmare på de olika aktörernas agenda och uppdrag och hur kreatörerna kan förhålla sig till detta för att kunna realisera sin idé. 

På produktionsstadiet aktualiseras en rad avtalsfrågor. Vi går här igenom de grundläggande avtalen vid filmproduktion, såsom medverkandeavtal, samproduktionsavtal, teamavtal och distributionsavtal. Avseende produktionsstadiet tar vi bl.a. också upp de relativt ofta förekommande förtalsfrågorna.

För distributörerna har visningsfönster präglat affärsmodellen. Här har digitaliseringen påverkat såväl rättighetsförvärv som arvodesmodeller.

Slutligen vänder vi blicken mot det legala regelverket. För att förstå filmfinansieringen tittar vi på de regler som styr stadsstödet. Vi kommer också nämna den pågående utvecklingen av upphovsrätten som sker inom EU och beröra aktuella rättsfall. 

Målgrupp

Jurister på advokatbyråer som arbetar med eller har ett intresse för filmjuridik samt personer som arbetar med eller vill arbeta med avtal inom mediebolag, t.ex. producenter.

Kursinnehåll

  • Överblick av aktörerna och marknaden (inkl. filmpolitik).
  • Juridiska aspekter och avtalsfrågor vid olika stadier av filmproduktion från idéstadium, via manus, rättighetsöverlåtelse, finansiering, produktion och distribution.
  • Förtalsfrågor och andra relevanta frågor.
  • Nya affärsmodeller.
  • Lagregler och pågående EU-processer att hålla koll på.

Föreläsare

Emilia Hempel är advokat på Ström Advokatbyrå och är specialiserad på immaterialrätt, mediarelaterade avtal och tvistelösning. Tidigare var hon verksam vid Time Advokatbyrå, en advokatbyrå som är specialiserad på verksamheter inom teknik, IT och media. Emilia drev Times arbetsgrupp för mediarelaterade avtal och är specialiserad inom immaterialrätt och tvistelösning. Dessförinnan arbetade hon som jurist och sedermera advokat på advokatbyrån Mannheimer Swartling. 

Hon biträder företag vid förhandlingar avseende bland annat mediespecifika avtal, avtal inom forskning och utveckling samt IT-relaterade avtal. De rättsliga tvister Emilia agerar ombud i rör ofta kommersiella avtalsförhållanden och/eller intrång i immateriella rättigheter.

Elisabeth Bill är sedan 2013 bolagsjurist på Stiftelsen Svenska Filminstitutet och del av Filminstitutets ledningsgrupp. Elisabeth har ett förflutet på Regeringskansliet, senast från  Kulturdepartementet där hon bland annat var med och förhandlade fram 2013 års filmavtal. Dessförinnan var hon under åren 2002–2009 knuten till Justitiedepartementet där hon jobbade med upphovsrättsfrågor, både med lagstiftning och förhandling på EU- och FN-nivå. Elisabeth har också bl.a. jobbat som förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation och som jurist på Bildkonst Upphovsrätt i Sverige.

Elisabeth har erfarenhet från en rad juridiska och kulturpolitiska områden. Hon har suttit med som expert och sakkunnig i flera statliga utredningar, bl.a. Upphovsrättsutredningen (2008–2011) och SLBA-utredningen (2002–2004). Elisabeth har en jur.kand. från Stockholms universitet och en Master of Laws (LL.M) från London University med inriktning på immaterialrätt och medierätt.

Plats

Kursen hålls hos Fakultetskurser på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm. 

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Filmjuridik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Filmjuridik!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Filmjuridik från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: