Inga recensioner än

Bolagsordning och aktieägaravtal – teori och praktik

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
4 oktober, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
4 oktober, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Aktiebolagslagen tillhandahåller ett viktigt ramverk för aktiebolaget. Flera av aktiebolagslagens bestämmelser är dock dispositiva, vilket innebär att avvikande reglering kan intas i bolagsordningen. Bolagsordningen kan således skräddarsys till stor del, men den innehåller ofta endast de obligatoriska bestämmelserna.

Frågor som uppkommer vid upprättande av bolagsordningen är bland annat vilka frågor som måste respektive bör regleras i bolagsordningen, om det finns några frågor som inte kan regleras i bolagsordningen och med vilken majoritet den kan ändras. Då den anses utgöra ett avtal mellan ägarna och bolaget uppkommer också fråga i vilken mån allmänna avtalsrättsliga regler och principer kan tillämpas på bolagsordningen och om den kan anses grunda en lojalitetsplikt mot bolaget. I framförallt ägarledda bolag har aktieägarna, utöver bolagsordningen, ofta behov av att reglera ett antal viktiga frågor i ett aktieägaravtal. Ett skäl är att regleringen i aktiebolagslagen inte avspeglar att ägarna som personer är viktiga för bolaget, vilket de i praktiken är i ägarledda bolag. På senare år har aktieägaravtal uppmärksammats i ökad utsträckning i såväl praxis som doktrin och ett antal svåra frågor kopplade till aktieägaravtal såsom den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen, överlåtelsebindningars verkan mot ondtroende aktieförvärvare, i vilken mån aktieägaravtalet är ett enkelt bolag, aktieägares lojalitetsplikt och förhållandet till familjerätten har analyserats och diskuterats. Beroende på ägarkonstellationen, ägarnas mål med verksamheten och ägarnas samverkan behövs olika avtalsklausuler i aktieägaravtalet. Det finns således inte ett ”one-size-fits-all” för aktieägaravtal. Istället måste avtalet anpassas och skräddarsys i varje enskilt fall. Däremot finns ett antal typklausuler som ofta förekommer i aktieägaravtal. Allt detta och mer därtill diskuteras och analyseras under kursen. Kursen har ett praktiskt anslag och flera konkreta exempel och avtals- respektive bolagsordningsklausuler illustreras och diskuteras. Under kursen behandlas således bland annat
 • Vilka frågor som får respektive ska regleras i bolagsordningen
 • Hur överlåtelsebegränsningar kan/bör regleras i aktieägaravtal respektive bolagsordning
 • Hur bolagsstyrning och beslutsfattande kan regleras i bolagsordning respektive aktieägaravtal
 • Olika typer av exitbestämmelser i bolagsordning respektive aktieägaravtal, inkl drag along och tag along
 • Bestämmelser om inlösen av aktier, avstående från minoritetsskyddet och avtalstid
 • Lojalitetsplikten mellan aktieägare
 • Några viktiga familjerättsliga aspekter på aktieägaravtal
Som deltagare får du kunskap om Kursen behandlar viktiga teoretiska och praktiska frågor rörande bolagsordningen och aktieägaravtalet, två olika typer av dokument/avtal som är centrala för aktiebolag och som väcker många juridiskt intressanta frågor och tillämpningsproblem. Vidare behandlas ett antal olika klausuler som ofta förekommer i aktieägaravtal respektive bolagsordningen. Fallgropar och svagheter i olika skrivningar diskuteras och sätts i en juridisk kontext. Målgrupp Advokater, bolagsjurister, styrelseledamöter, revisorer, entreprenörer och VD.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

4 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

4 oktober, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kursledare

Docent Jessica Östberg disputerade under våren 2016 på doktorsavhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Hon är verksam som tillförordnad lektor vid Stockholms universitet, där hon undervisar i associationsrätt och bolagsrätt. Vidare är hon biträdande avdelningsledare för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law. Jessica har tidigare arbetat som advokat i tio års tid med fokus på bolagsrätt och har även praktisk erfarenhet av styrelsearbete.

Hur uppfattas Jessica av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 4,46 av 5
Föreläsarens pedagogik: 4,28 av 5

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Bolagsordning och aktieägaravtal – teori och praktik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights