Visa utbildning.se som: Mobil

Affärsutveckling för hållbar tillväxt

Auxentum Organisationsutveckling
Kort om utbildningen
4 dagar
165 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Enligt överenskommelse - Distans
Distans, Rikstäckande
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Kommande starter
Distans
165 000 SEK
Enligt överenskommelse

Sverige
165 000 SEK
Offert skickas

Investering

Utbildningens pris: 165.000 SEK exkl. moms. Vid större ledningsgrupper än sex medlemmar
tillkommer 35 000 SEK exkl. moms per deltagare utöver utbildningens pris.

Målgrupp

Styrelser, ledningsgrupper eller motsvarande grupper.

Kursbeskrivning

Lyft din verksamhet till nästa nivå med hållbar tillväxt

Affärsutveckling för hållbar tillväxt är ett utbildningsprogram och en utvecklingsprocess för företag som har bestämt sig för att utveckla ledningsarbetet i syfte att växa organiskt och hållbart för att lyfta verksamheten till nästa nivå.

Affärsutveckling för hållbar tillväxt

Fokus är företagets affärsmodell

Med en stabil och beprövad metod för strategisk affärsutveckling bidrar Auxentum till att synliggöra, stresstesta och stabilisera företagets affärsmodell. Detta genomförs i en fyradagars utbildning/praktisk affärsutveckling med förarbete och hemprojekt. Metodiken bygger på evidensbaserad praktik*.

Med utgångspunkt i organisationens affärsmodell synliggörs organisationens strategiska prioriteringar och tillväxtmål samt företagets nuvarande affärsmodell. Värdet av utbildningen är att organisationen synliggör och utvecklar företagets affärsmodell, skapar en kollektiv medvetenhet i ledningsarbetet om affärsmodellens påverkan på tillväxtpotentialen och organisationens flöden i och emellan produktions-, erbjudande- och marknadsdelarna.

Ni synliggör er affärsmodell och skapar engagemang i hela ledningsgruppen

Vi sätter fokus på organisationens tillväxthinder utifrån strukturella och kulturella nivåer. Ni fördjupar er i affärsmodellens olika delar med stöd av Canvasmetodik. Ni erhåller konkreta verktyg för att arbeta med affärsutveckling i ett strategiskt och i ett operativt perspektiv. Ni utvecklar och synliggör organisationens affärsmodell på ett sätt som engagerar. Affärsmodelleringen är en fördjupning och vidareutveckling av Osterwalds teori kring affärsmodeller för tjänsteleverande företag.

Påbyggnadsmoduler finns för organisationens affärsutveckling

Efter genomförd utbildning kan ni välja att fördjupa affärsutvecklingen för att sätta fokus på affärsmodellens hållbarhet. Kontakta oss för mer information eller läs mer under utbildningen; Tillväxt Management – Affärsutveckling för hållbar tillväxt, 10 dagar.

Programmet tillhandahåller tillväxtfrämjande verktyg för att accelerera och precisera företagets tillväxtutveckling:

- Vi startar utifrån företagets affärsplan där ni synliggör tillväxtmål och de strategiska prioriteringarna för kommande verksamhetsår,

- Synliggörande av organisationens affärsmodell med fokus på flöden i företagets produktions-, erbjudande- och marknadsdel med stöd av canvas-modellering,

- Kartläggning av organisationens tillväxthinder,

- Tillväxtstrategier för existerande kunder och för potentiella köpare,

- Synliggörande av rollkritiska arbetsuppgifter,

* Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om tillväxtfrämjande aktiviteter utifrån tillgänglig kunskap inom området och tillsammans med erfarna och professionella experter samt uppdragsgivarens situation, erfarenhet och önskemål.

Programinnehåll och upplägg

Affärsutveckling för hållbar tillväxt är ett affärsutvecklingsprogram på fyra heldagar under ca fyra månader. Upplägget är uppbyggt på moduler och är dynamiskt vilket ger uppdragsgivaren möjligheter att anpassa upplägget och delar av innehållet till organisationens operativa verksamhet. Upplägg och affärskritiskt innehåll fastställs tillsammans med uppdragsgivaren.

Modul: Förstudie inför uppdrag

Efter bekräftat uppdrag påbörjar vi med en förstudie tillsammans med företagets styrelse/ledningsgrupp. Förstudien avser att synliggöra existerande affärsmodell, tillväxtmålen uttryckt i volymförändring samt tillväxtattityden i ledningsgruppen. Processledning: Tony Wetter.

Modul: Affärsmodellering för hållbar tillväxt

- Fyra heldagar som genomförs i fysiska- och digitala mötesrum. Deltagarna genomför ett förarbete inför träffarna och erhåller utbildningsmaterial vid uppstarten. Hemprojekt ingår tillsammans med inbokade coachtillfällen. Rekommenderat upplägg här är två + två heldagar. Processledning: Tony Wetter.

Programmet leds av

Tony Wetter
Civilekonom, Masterexamen i Organisationsutveckling.

Certifierad IDI-handledare och Certifierad handledare Core Qualities.  
Mentorstöd för tillväxtledarskap.

Tony Wetter har akademisk bakgrund och mångårig erfarenhet av affärsutveckling på både strategisk och taktisk nivå. Han har haft ansvarsroller som försäljningschef, VD, affärsområdeschef, utbildningsansvarig, projektledare och styrelseuppdrag i olika sammanhang.

Tonys kvaliteter i rollen som processledare kännetecknas av eftertänksamhet, beslutsamhet och han besitter en talang att kunna göra komplexa sammanhang begripliga på ett lättsamt och engagerande sätt. Tony prioriterar fysisk och mental hälsa och han nyttjar gärna sin tid utanför arbetet med en löprunda och kampsporten Taekwondo, Dan Praktiker (svart bälte) inom Kukkiwon.

Examen, diplom m.m.

Deltagaren erhåller diplom efter genomfört utvecklingsprogram.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Affärsutveckling för hållbar tillväxt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Auxentum Organisationsutveckling

Auxentum stödjer företagsledningar att skapa hållbar organisk tillväxt

I de företag som upplever att de behöver stöd i ledningsarbetet för att utveckla hållbar organisk tillväxt är Auxentum Organisationsutveckling en erfaren strategisk samarbetspartner. Vi har agerat bollplank och en utvecklingspartner i mer än tjugo år. Vårt uppdrag är att...


Läs mer om Auxentum Organisationsutveckling och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Auxentum Organisationsutveckling

Västerås

 Visa telefonnummer

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Recensioner
Bli den första att recensera Affärsutveckling för hållbar tillväxt!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Affärsutveckling för hållbar tillväxt från Auxentum Organisationsutveckling , fyll i dina uppgifter: