Visa utbildning.se som: Mobil

Brandskyddsföreningen – för ett brandsäkrare Sverige

Vilken kunskap som behövs och på vilken nivå brandskyddet och brandsäkerheten ska vara beror på verksamhetens storlek, vilka brandrisker som finns och vilken funktion du har i företaget. Brandskyddsföreningen har utbildningar som passar allt från det lilla kontoret till den stora industrin. Från kortare webbutbildningar till längre lärarledda utbildningar samt konferenser.

Vi har utbildningar i allt från allmän brandkunskap till specialutbildningar om till exempel brandfarliga varor, brandlarm och sprinkler, byggnadstekniskt brandskydd och instruktörsutbildning Heta Arbeten®. För de företag som vill skräddarsyr vi både lärarledda och webbaserade kurser.

Brandskyddsföreningen har sedan starten, för hundra år sedan, varit en allmännyttig ideell förening som utvecklar och sprider kunskap och vi strävar efter att lyfta barnsäkerhetsfrågorna högre upp på agendan. Vi är ett ledande kunskapscentrum som arbetar för att öka brandsäkerheten och minska samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver förutom utbildning verksamhet inom bland annat förlag, besiktning, Heta Arbeten®, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt arbetar fram gemensamma normer och riktlinjer för branschen.

I Sverige finns 22 fristående lokala som har till uppgift att hjälpa företag, organisationer och allmänheten när det gäller utbildning och information inom området brandskydd. Tillsammans utbildar vi över 150 000 personer i brandskydd varje år.

Visa alla utbildningar med Brandskyddsföreningen

Hur påverkar COVID-19 denna arrangörs utbildningar?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Utbildningar

Utbildning
Brandskydd Längd Pris Ort Snittbetyg
Brandprojektering med brandskyddsdokumentation enligt BBR 3 dagar Från 17 650 SEK Flera orter (2)
5,0 (8)
Brandskydd för bostadsrättföreningar 0,5 timmar Från 1 995 SEK Distans
4,5 (20)
Brandskydd i Boverkets byggregler 1 dag Från 6 700 SEK Flera orter (2)
4,2 (14)
Brandskyddskoordinator 5 dagar Från 28 700 SEK Flera orter (2)
4,4 (132)
Brandsäkerhet hotell Distans
Egenkontroll - Webbutbildning 0,5 timmar Distans
4,2 (17)
Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering 2 dagar Från 19 950 SEK Göteborg
Fördjupning i BBR för räddningstjänsten 3 dagar Från 15 200 SEK Stockholm
Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® Från 14 355 SEK Flera orter (2)
Krisledning 1 dag Från 7 750 SEK Flera orter (2)
3,7 (18)
Lås & Utrymningsvägar 1 dag Från 9 200 SEK Flera orter (2)
4,0 (28)
MTO-analys 1 dag Från 7 750 SEK Flera orter (2)
3,8 (10)
Restvärderäddning 0,5 timmar Från 0 SEK Distans
Riskhantering - brand 5 dagar Från 28 600 SEK Stockholm
Seminarium Brandlarm & Sprinkler Från 4 900 SEK Stockholm
4,3 (58)
Systematiskt brandskyddsarbete 1 dag Från 5 750 SEK Distans
4,7 (7)
Utrymningslarm med talat meddelande Från 17 800 SEK Stockholm
Utrymningslarm med talat meddelande – företagsanpassad 1 dag Stockholm
3,8 (5)
Anläggningsskötare
Anläggningsskötare Sprinkler 1 dag Från 5 750 SEK Stockholm
4,5 (46)
Brandskyddsansvarig
Brandskyddsansvarig Hotell 1 dag Stockholm
5,0 (11)
Brandskyddsansvarig Vårdboende 1 dag Göteborg
Brandskyddsledare 5 veckor Från 143 000 SEK Stockholm
4,4 (63)
Föreståndare Brandfarliga Varor
Brandfarliga varor - arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX 2 dagar Från 14 950 SEK Flera orter (2)
4,5 (13)
Brandfarliga varor - föreståndare 2 dagar Från 15 050 SEK Flera orter (3)
4,1 (58)
Brandfarliga varor - grundutbildning 1 dag Från 7 450 SEK Distans
4,2 (39)
Grundläggande brandskydd
Brandsäkerhet i vården 0,5 timmar Distans
Grundläggande brandsäkerhet 0,5 timmar Distans
Heta arbeten
Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® 1 dag Från 6 750 SEK Flera orter (2)
4,3 (4)
Systematiskt Brandskyddsarbete – SBA
Systematiskt brandskyddsarbete - Webbutbildning Från 1 250 SEK Distans
Säkerhet
ATEX
Brandfarliga varor - klassning av explosionsfarliga miljöer 2 dagar Från 13 650 SEK Stockholm
4,1 (8)
Dammexplosioner 2 dagar Rikstäckande
Explosionsskydd 2 tillfällen Rikstäckande

Visa alla

Reportage

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen

Läs mer

Brandskyddsföreningen har utbildningar i allt från allmän brandkunskap till specialutbildningar om till exempel brandfarliga varor, explosioner i dammiga miljöer eller boendesprinkler.


Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Brandskyddsföreningen och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Brandskyddsföreningen

Årstaängsvägen 21c
115 87 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 665 recensioner.

Deltagare
(4)
Kunskapen på personalen som höll i utbildningen +++++.
Deltagare
(3)
Deltagare
(3)
Intresseanmälan

För att få mer information från Brandskyddsföreningen, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 665 recensioner.