Visa utbildning.se som: Mobil

Brandskyddsföreningen – för ett brandsäkrare Sverige

Vilken kunskap som behövs och på vilken nivå brandskyddet och brandsäkerheten ska vara beror på verksamhetens storlek, vilka brandrisker som finns och vilken funktion du har i företaget. Brandskyddsföreningen har utbildningar som passar allt från det lilla kontoret till den stora industrin. Från kortare webbutbildningar till längre lärarledda utbildningar samt konferenser.

Vi har utbildningar i allt från allmän brandkunskap till specialutbildningar om till exempel brandfarliga varor, brandlarm och sprinkler, byggnadstekniskt brandskydd och instruktörsutbildning Heta Arbeten®. För de företag som vill skräddarsyr vi både lärarledda och webbaserade kurser.

Brandskyddsföreningen har sedan starten, för hundra år sedan, varit en allmännyttig ideell förening som utvecklar och sprider kunskap och vi strävar efter att lyfta barnsäkerhetsfrågorna högre upp på agendan. Vi är ett ledande kunskapscentrum som arbetar för att öka brandsäkerheten och minska samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver förutom utbildning verksamhet inom bland annat förlag, besiktning, Heta Arbeten®, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt arbetar fram gemensamma normer och riktlinjer för branschen.

I Sverige finns 22 fristående lokala som har till uppgift att hjälpa företag, organisationer och allmänheten när det gäller utbildning och information inom området brandskydd. Tillsammans utbildar vi över 150 000 personer i brandskydd varje år.

Visa alla utbildningar med Brandskyddsföreningen

Hur påverkar COVID-19 denna arrangörs utbildningar?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Utbildningar

Utbildning
Brandskydd Längd Pris Ort Snittbetyg
Brandprojektering med brandskyddsdokumentation enligt BBR 3 dagar Från 18 000 SEK Distans
5,0 (8)
Brandskydd för bostadsrättföreningar - webbutbildning 0,5 timmar Från 450 SEK Distans
4,4 (20)
Brandskydd i Boverkets byggregler 1 dag Från 6 900 SEK Distans
4,2 (14)
Brandskydd i laboratorier 1 dag Rikstäckande
Brandskyddskoordinator 5 dagar Från 29 300 SEK Distans
4,4 (132)
Egenkontroll - Webbutbildning 0,5 timmar Från 1 250 SEK Distans
4,2 (17)
Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering 2 dagar Från 20 350 SEK Göteborg
Fördjupning i riskhantering brand 5 dagar Distans
Gasmätning 1 dag Rikstäckande
Grundläggande brandskydd hotell - Webbutbildning Från 235 SEK Distans
Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® Från 14 355 SEK Distans
Kontinuitetshantering 1 dag Från 7 910 SEK Distans
3,7 (18)
Lås & Utrymningsvägar 1 dag Från 9 390 SEK Distans
4,0 (28)
MTO-analys 1 dag Från 7 910 SEK Stockholm
3,8 (10)
Praktisk restvärderäddning för museer 3 dagar Rikstäckande
Restvärderäddning - webbutbildning 0,5 timmar Från 0 SEK Distans
Utrymningslarm med talat meddelande Stockholm
Webbinarier inom larm- och släcksystem Från 890 SEK Distans
4,3 (58)
Brandskyddsansvarig
Brandskyddsansvarig Hotell 1 dag Rikstäckande
5,0 (11)
Brandskyddsansvarig Vårdboende 1 dag Rikstäckande
Brandskyddsledare 5 veckor Från 149 500 SEK Stockholm
4,4 (63)
Föreståndare Brandfarliga Varor
Brandfarliga varor - arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX 2 dagar Från 15 300 SEK Flera orter (2)
4,5 (13)
Brandfarliga varor - föreståndare 2 dagar Från 15 400 SEK Distans
4,1 (58)
Brandfarliga varor - grundutbildning 1 dag Från 7 600 SEK Distans
4,2 (39)
Grundläggande brandskydd
Grundläggande brandskydd kontor - Webbutbildning 0,5 timmar Från 235 SEK Distans
Heta arbeten
Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® 1 dag Från 6 750 SEK Distans
4,2 (4)
Systematiskt Brandskyddsarbete – SBA
Systematiskt brandskyddsarbete - Webbutbildning Från 1 250 SEK Distans
Säkerhet
ATEX
Dammexplosioner 2 dagar Rikstäckande
Explosionsskydd 2 tillfällen Rikstäckande
Klassning av explosionsfarliga miljöer 2 dagar Rikstäckande
4,1 (8)

Visa alla

Reportage

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen

Läs mer

Brandskyddsföreningen om sin behörighetsutbildning Heta Arbeten® och dess betydelse för brandfarliga och heta arbeten på tillfällig arbetsplats.


Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Brandskyddsföreningen och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Brandskyddsföreningen

Årstaängsvägen 21c
115 87 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 665 recensioner.

Deltagare
Kunskapen på personalen som höll i utbildningen +++++.
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 665 recensioner.
Intresseanmälan

För att få mer information från Brandskyddsföreningen, fyll i dina uppgifter: