Visa utbildning.se som: Mobil

Brandskyddsföreningen – för ett brandsäkrare Sverige

Vilken kunskap som behövs och på vilken nivå brandskyddet och brandsäkerheten ska vara beror på verksamhetens storlek, vilka brandrisker som finns och vilken funktion du har i företaget. Brandskyddsföreningen har utbildningar som passar allt från det lilla kontoret till den stora industrin. Från kortare webbutbildningar till längre lärarledda utbildningar samt konferenser.

Vi har utbildningar i allt från allmän brandkunskap till specialutbildningar om till exempel brandfarliga varor, brandlarm och sprinkler, byggnadstekniskt brandskydd och instruktörsutbildning Heta Arbeten®. För de företag som vill skräddarsyr vi både lärarledda och webbaserade kurser.

Brandskyddsföreningen har sedan starten, för hundra år sedan, varit en allmännyttig ideell förening som utvecklar och sprider kunskap och vi strävar efter att lyfta barnsäkerhetsfrågorna högre upp på agendan. Vi är ett ledande kunskapscentrum som arbetar för att öka brandsäkerheten och minska samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver förutom utbildning verksamhet inom bland annat förlag, besiktning, Heta Arbeten®, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt arbetar fram gemensamma normer och riktlinjer för branschen.

I Sverige finns 22 fristående lokala som har till uppgift att hjälpa företag, organisationer och allmänheten när det gäller utbildning och information inom området brandskydd. Tillsammans utbildar vi över 150 000 personer i brandskydd varje år.

Visa alla utbildningar med Brandskyddsföreningen

Utbildningar

Utbildning
Brandskydd Längd Pris Ort Snittbetyg
Brandprojektering med brandskyddsdokumentation enligt BBR 3 dagar Från 18 000 SEK Distans
4,4 (31)
Brandskydd i Boverkets byggregler 1 dag Från 6 900 SEK Distans
4,2 (14)
Brandskydd i laboratorier 1 dag Rikstäckande
Byggnadstekniskt brandskydd 5 dagar Från 29 900 SEK Distans
Fördjupning i BBR för räddningstjänsten 3 dagar Rikstäckande
Gasmätning 1 dag Rikstäckande
Lås & Utrymningsvägar 1 dag Från 9 390 SEK Distans
4,0 (41)
Praktisk restvärderäddning för museer 3 dagar Rikstäckande
Utrymningslarm med talat meddelande Från 18 200 SEK Flera orter (2)
Anläggningsskötare
Brandlarm och Sprinkler - Anläggningsskötare Sprinkler 1 dag Från 5 900 SEK Distans
4,4 (156)
Brandskyddsansvarig
Brandkunskap – grunder och risker 5 dagar Från 29 900 SEK Distans
Brandskydd för bostadsrättföreningar - webbutbildning 0,5 timmar Från 450 SEK Distans
4,4 (20)
Brandskyddsansvarig Hotell 1 dag Rikstäckande
5,0 (11)
Brandskyddsansvarig Vårdboende 1 dag Rikstäckande
Brandskyddskoordinator 4 dagar Från 29 300 SEK Distans
4,4 (170)
Brandskyddsledardagarna 2021 2 dagar Stockholm
Brandskyddsledare 5 veckor Från 149 500 SEK Stockholm
4,4 (105)
Egenkontroll - Webbutbildning 0,5 timmar Från 1 250 SEK Distans
4,2 (17)
Fördjupning i organisatoriskt brandskydd 5 dagar Från 29 900 SEK Distans
Fördjupning i riskhantering brand 5 dagar Från 29 900 SEK Distans
Systematiskt brandskyddsarbete - Webbutbildning Från 1 250 SEK Distans
Föreståndare Brandfarliga Varor
Brandfarliga varor - arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX 2 dagar Från 15 300 SEK Malmö
4,5 (16)
Brandfarliga varor - föreståndare 2 dagar Från 15 400 SEK Distans
4,0 (199)
Brandfarliga varor - grundutbildning 1 dag Från 7 600 SEK Distans
3,9 (130)
Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering 2 dagar Från 20 350 SEK Göteborg
Grundläggande brandskydd
Basic fire protection for offices – E-learning course 0,5 timmar Distans
Brandsäkerhet i hemmet - Webbutbildning 0,5 timmar Från 0 SEK Distans
Grundläggande brandskydd förskola - Webbutbildning 0,5 timmar Från 235 SEK Distans
Grundläggande brandskydd hotell - Webbutbildning 0,5 timmar Från 235 SEK Distans
Grundläggande brandskydd kontor - Webbutbildning 0,5 timmar Från 235 SEK Distans
Grundläggande brandskydd regionsjukvård - Webbutbildning 0,5 timmar Från 235 SEK Distans
Grundläggande brandskydd skola - Webbutbildning 0,5 timmar Från 235 SEK Distans
Grundläggande brandskydd vårdboende - Webbutbildning 0,5 timmar Från 235 SEK Distans
Heta arbeten
Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® 1 dag Från 6 750 SEK Distans
4,2 (4)
Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® Från 14 355 SEK Distans
Säkerhet
ATEX
Dammexplosioner 2 dagar Rikstäckande
4,2 (4)
Explosionsskydd 1 dag Rikstäckande
Klassning av explosionsfarliga miljöer 2 dagar Rikstäckande
4,1 (8)
Teknik
El / elektronik
Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 1 5 dagar Från 20 905 SEK Stockholm
4,8 (4)
Eltermografering 2 dagar Från 12 095 SEK Distans

Visa alla

Reportage

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen om sin behörighetsutbildning Heta Arbeten® och dess betydelse för brandfarliga och heta arbeten på tillfällig arbetsplats.Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Brandskyddsföreningen och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Brandskyddsföreningen

Årstaängsvägen 21c
115 87 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,2

Baseras på 1145 recensioner.

Kursdeltagare
Kursdeltagare
Lugnt och bra tempo
Kursdeltagare
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 1145 recensioner.
Intresseanmälan

För att få mer information från Brandskyddsföreningen, fyll i dina uppgifter: