Visa utbildning.se som: Mobil

Cybersäkerhet

Företagsuniversitetet
Kort om utbildningen
10 veckor, 15 Yh-poäng
Nästa tillfälle: 2021-10-12 - Stockholm
Korta YH-utbildningar
   
Stockholm
Cybersäkerhet

Kursbeskrivning

Kort YH-utbildning som riktar sig till ansvariga för säkerhet och informationssäkerhet

Den här utbildningen på totalt 10 veckor med en lärarledd dag och två självstudiedagar varannan vecka, riktar sig till ansvariga för säkerhet och informationssäkerhet i alla typer av organisationer, som exempelvis säkerhetschefer, informationssäkerhetschefer och säkerhetssamordnare.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Utbildningen genomfors i form av fysiska träffar, där teoretisk genomgång varvas med praktiska moment.

Studietakt

Utbildningen genomförs med fem lärarledda dagar (8 timmar/dag) samt tio självstudiedagar. Utbildningen pågår under 10 veckor med 1 lärarledd dag och 2 självstudiedagar varannan vecka vilket innebär en studietakt på 30 procent.

Företagsuniversitetet är certifierade av Almega

I maj 2021 fick Företagsuniversitetet Almega Utbildningsföretagens högt ansedda auktorisation och anses därmed uppfylla de fastställda kvalitetskriterierna.

 – Vi är stolta över auktorisationen. Det är ett formellt bevis på det som våra kursdeltagare och kunder alltid vittnat om: att Företagsuniversitetet står för hög kvalitet och att vi har system för att åstadkomma det, säger Stefan Haglund, Företagsuniversitetets vd.

 

Ansökan och behörighet

Behörighet

Yrkeserfarenhet om minst ett år från säkerhetsrelaterat arbete på heltid, alternativt minst två år av godkända studier inom säkerhet på eftergymnasial nivå.

Ansökan

Du ansöker via Företagsuniversitetets hemsida.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • CV med tydlig information om utbildningar, anställningar, m.m.
  • Gymnasiebetyg

Upplägg och kursinnehåll

Denna utbildning i cybersäkerhet består av fem delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskaper och kompetenser, och därmed ge färdigheter i deras fortsatta arbete med cybersäkerhet.

Det här är delkurserna:

1. SYSTEMATISKT CYBERSÄKERHETSARBETE - 3 YH-POÄNG

En kurs som ger de studerande en grundförståelse för begreppet cybersäkerhet, hur det förhåller sig till övrigt säkerhetsarbete och en färdighet i hur man arbetar systematiskt med detta.

2. HOTLANDSKAP, HOTAKTÖRER OCH PÅVERKANSOPERATIONER - 3 YH-POÄNG

En kurs som bygger på de studerandes kunskap inom området genom att få en förståelse för samhällets aktuella hotbild, hur den har förändrats och vilka trender som är att se.

3. INCIDENT- OCH KRISHANTERING - 3 YH-POÄNG

En kurs som ger de studerande färdigheter att hantera incidenter och kriser som kan uppstå, med koppling till den hotbild som har presenterats i föregående kursmoment.

4. SÄKERHET I UTVECKLINGSPROCESSEN - 3 YH-POÄNG

En kurs som höjer de studerandes kompetens att integrera säkerhet i aktuella utvecklingsprocesser för att stärka organisationen och dess verksamhet.

5. SÄKRA EKOSYSTEM OCH FÖRSÖRJNINGSKEDJOR - 3 YH-POÄNG

En kurs som slutligen bygger på de studerandes kunskap kring organisationers försörjningskedjor, med koppling till andra organisationer och interna/externa beroenden (så kallade ekosystem).
Summa: 15 Yh-poäng

Kunskaper

UTBILDNINGEN GER KUNSKAPER OM/I

  • hotbild, lagar och regler samt metoder och arbetssätt inom cybersäkerhetsområdet
  • säkra ekosystem och försörjningskedjor

UTBILDNINGEN GER FÄRDIGHETER I ATT

  • att kunna arbeta systematiskt med cybersäkerhet
  • praktiska moment såsom riskanalys, incidentklassificering/-kategorisering, och krishantering

UTBILDNINGEN GER KOMPETENSER FÖR ATT

  • utforma ett systematiskt säkerhetsarbete för att aktivt kunna bidra till sin organisations uppbyggnad och efterlevnad av ledningssystem och ramverk inom cybersäkerhetsområdet
  • implementera säkerhet i interna utvecklingsprocesser

Tid & plats

Stockholm / Zoom

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Cybersäkerhet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Företagsuniversitetet

Hos oss hittar du den kunskap du behöver för att framtidssäkra dig i din yrkesroll. Vi erbjuder kurser inom allt från HR, ledarskap och kommunikation till säkerhet och ekonomi. Både öppna datumsatta kurser och företagsinterna skräddarsydda utbildningar. Hos oss hittar...


Läs mer om Företagsuniversitetet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Företagsuniversitetet

Box 10074
121 27 Stockholm-Globen

 Visa telefonnummer

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Cybersäkerhet!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 909 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Cybersäkerhet från Företagsuniversitetet, fyll i dina uppgifter: