Visa utbildning.se som: Mobil
Visar 1-25 av 60 träffar

LOU-utbildningLagen om offentlig upphandling

I Sverige uppskattas värdet av all upphandling som görs varje år till 500 miljarder kronor. Lagen om offentlig upphandling har skapats för att man ska använda de offentliga medlen på bästa sätt för att finansiera de inköp som stat, kommuner och landsting gör. Samtidigt ska lagen ge aktörer på marknaden samma förutsättningar och samma spelregler.  Offentlig upphandling är de åtgärder som vidtas när en upphandlande myndighet ingår i ett kontrakt eller ramavtal för varor, tjänster och byggentreprenader. Det kan röra kontrakt gällande köp, hyra eller leasing. Ett ramavtal sätter upp villkor för tilldelning av kontrakt under en given tid mellan upphandlande myndigheter och leverantörer.

LOUs fem grundläggande principer

 • Principen om icke-diskriminering – det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av nationalitet och ge lokala företag företräde.
 • Principen om likabehandling –alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar.
 • Principen om transparens – upphandlaren ska på ett klart och tydligt sätt ge information om hur upphandlingsprocessen kommer se ut och vilka krav som finns. 
 • Proportionalitetsprincipen – Kraven måste vara i proportion till det som upphandlas.
 • Principen om ömsesidigt erkännande – Intyg och certifikat som utfärdats ska vara gilitiga i övriga EU/EES-länder.

Exempel på vad en LOU-utbildning kan innehålla

LOU-utbildningar går igenom hur en upphandlingsprocess ser ut från början till slut. Du får lära dig och diskutera processens olika delar och hur de påverkar ditt arbete med upphandling,  samt hur du själv kan effektivisera processen och göra den mer framgångsrik för dig och din verksamhet. Det finns utbildningar såväl för dig som inköpare som för dig som leverantör. Teman som brukar vara aktuella är juridiken kring LOU, förutsättningarna för att kunna genomföra en bra affär, olika verktyg och metoder, förhandlingstrategier samt genomgång och tillämpning av praktiska exempel. 

Frågor som brukar tas upp i LOU-utbildningar

 • Upprätta en kravspecifikation
 • Förfrågningsunderlag
 • Upphandlingsförfarandet
 • Urval av anbudsgivare
 • Kommunikation med upphandlande myndighet
 • Sekretessregler
 • Anbuds giltighet
 • Tilldelningsbeslut
 • Avtalsförvaltning
 • Överprövning
 • Utvärderingsmodeller

En LOU-utbildning kan vara av intresse både för dig som är helt ny på området eller för dig som arbetat med upphandlingar under en tid, och det finns olika utbildningar beroende på vilken roll inom upphandling du har. Du kan vara en beställare, avropare, kravställare, budgetansvarig eller en chef som känner att du skulle vilja lära dig mer om lagen i offentlig upphandling för att kunna göra ett bättre jobb.  Du kan också ha fått breddade arbetsuppgifter och behöver sätta dig i hur lagen om offentlig upphandling fungerar. Du som leverantör kanske ser en möjlighet att utvidga din marknad och skaffa nya marknadsandelar genom att ge dig in i eller bli bättre på offentlig upphandling.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Skräddarsydd satsning på kommune...
SIPU

Norrköpings kommun valde att satsa på sina registratorer – och vilken utdelning det gav. Kompetensutveckling i sitt esse!

Läs mer
Norstedts Juridik - utgivare och...

Norstedts Juridik erbjuder dig som kursdeltagare, fördjupad kunskap och konkreta verktyg som du har omedelbar nytta av i din dagliga yrkesutövning. Samtidigt som varje utbildningstillfälle blir ett ytterligare steg i din långsiktiga kompetensutveckling!

Läs mer
SIFU

”Nu kan jag se och lösa problem jag tidigare inte ens visste fanns. Mitt arbete har blivit effektivare och mycket roligare!" berättar Timmy Rudegran.

Läs mer
Att arbeta som registrator kan v...

Vi på SIPU har fått förmånen att intervjua Sophia Ulfstedt på Myndigheten för Yrkeshögskolan. Sophia är sedan flera år en återkommande kund till SIPU. Vi bad om att få intervjua henne i syfte att berätta om yrket registrator.

Läs mer