Fördjupningsutbildning i offentlig upphandling

Längd
2 dagar
Längd
2 dagar
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Fördjupningsutbildning i offentlig upphandling

Fördjupningssutbildning på distans – 2 dagar

På utbildningen får du fördjupande kunskaper i offentlig upphandling. Genomgångar av upphandlingslagarnas bestämmelser blandas med metoder för praktiskt genomförande så att du utifrån de förutsättningar lagarna ger ska kunna utforma affärsmässiga upphandlingsdokument.  

Utbildningen ger kunskap i hur du utformar relevanta krav och säkerställer en effektiv anbudsutvärdering.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla i offentlig sektor som kommer i kontakt med offentlig upphandling och kommer i kontakt med kravställning och utvärdering. Exempelvis upphandlare, inköpare, beställare, kravställare, chefer och andra med intresse för upphandling.

Kursinnehåll

Förberedelser inför upphandlingen och framtagande av upphandlingsdokumenten

- Nulägesanalys, behovsanalys och marknadsanalys
- Strategiska ställningstaganden
- Paketering av upphandlingen
- Dialog med leverantörerna inför och under upphandlingen

Kravställning
- Metodik och arbetssätt för att utforma relevanta krav i en upphandling
- Att använda lämpliga bevis som säkerställer att kraven uppfylls
- Uteslutningsgrunder, kvalificeringskrav och krav på upphandlingsföremålet
- Att skapa en tydlig struktur på upphandlingsdokumenten
- Underlätta för leverantörerna att lämna bra och kompletta anbud

Utvärdering
- Så utformas de viktigaste utvärderingsmodellerna
-Absoluta mervärdesmodeller och procentpåslagsmodell
- I vilken situation passar vilken utvärderingsmodell
- Så utformas ändamålsenliga tilldelningskriterier
- Viktning och betygsättning av tilldelningskriterier
- Prismodeller
- Att undvika strategisk prissättning och oseriösa anbud

Upplägg

Pedagogiskt upplägg 

Inför utbildningen får du ta del av ett förinspelat material för att du ska kunna bekanta dig med området och få en grund att stå på inför dagarna när du träffar läraren.

Utbildningen genomförs sedan under två dagar med läraren på plats. Under utbildningen varvas föreläsning med olika övningar och diskussionsfrågor. Det lämnas gott om utrymme för att ställa frågor under föreläsningsdagarna.

Efter utbildningen får du både inspelat och skriftligt material med repetition och exempel för att befästa dina nya kunskaper.

Investering

6 900 kr exkl. moms per deltagare

Målsättning

Efter att ha deltagit i utbildningen kommer du att ha förutsättningar för att kunna arbeta med att ställa krav och leda andra som ska ställa krav vid upphandlingar. Du kommer kunna utforma tilldelningskriterier och utvärderingsmodeller. Du kommer även att ha kunskap om hur prövning och utvärdering av inkomna anbud går till.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Fördjupningsutbildning i offentlig upphandling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Mercell Commerce AB
Lindhagensgatan 94
112 18 Stockholm

Vässa dina kunskaper Vill du växa och bli bättre på försäljning till offentlig sektor? Mercell Commerce är marknadsledande inom utbildning för dig som vill vinna och göra bättre affärer. Mercell erbjuder flexibla utbildningar baserade på deltagarnas kompetensbehov och förkunskaper. Vår...

Läs mer om Mercell Commerce AB och visa alla utbildningar.

Highlights