Vad är BAS-P / BAS-U och vilken utbildning behöver du?

Arbetar du på byggarbetsplatser och vill veta mer om BAS-P / BAS-U? I den här artikeln har vi samlat det du behöver veta.

BAS-P/U utbildning

BAS-P / BAS-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. P står för planeringsfasen och U för utförandefasen. Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt.

Vad är BAS-P?

BAS-P är den person som har ansvar för arbetsmiljön under planeringsfasen av ett byggprojekt. När du jobbar inom planeringsfasen är det ditt jobb att se till att förutsättningarna för en bra arbetsmiljö finns eller kommer att finnas på plats när arbetet startar. Till exempel måste en arbetsmiljöplan vara färdigställd innan byggprojektet kan påbörjas.

BAS-P kan på så sätt likställas med en projektledare som avgränsats till de förebyggande arbetsmiljöaspekterna av ett byggprojekt. Förutom att lägga en plan för byggarbetsmiljön är det ditt ansvar att se till att informationen kring arbetsmiljön mellan parter som arkitekt, byggarbetare och byggherre når varandra. Under planeringsfasen är det du som har ansvaret för att alla parter är informerade om upplägg och förändringar kring arbetsmiljön, arbetarnas säkerhet samt andra eventuella risker på byggarbetsplatsen.

Vad är BAS-U?

BAS-U är den person som har fått förtroendet att ansvara för arbetsmiljön under utförandefasen. Som BAS-U person tar ditt arbete vid där BAS-P slutar Även om det ofta förekommer ett visst överlapp mellan de två faserna. Enkelt uppdelat börjar ditt arbete vid det första spadtaget. Nu är det ditt jobb att se till att alla som vistas på, eller på annat sätt har med byggarbetsplatsen att göra, följer den arbetsmiljöplan som tagits fram i planeringsfasen.

Du kommer kontinuerligt att göra riskbedömningar och se till att arbetsplatsen förblir säker för dina kollegor. Om problem uppstår är det upp till dig att lägga en handlingsplan för hur ni ska åtgärda detta. Du har också som uppgift att se till att arbetsmiljöplanen alltid är tillgänglig för alla parter på byggarbetsplatsen. Men din absolut viktigaste uppgift är att se till att inga onödiga risker tas och att säkerheten för dina kollegor alltid sätts först.

För att sammanfatta: ansvarsområdena avser alltså en planeringsfas (innan bygget på börjas) och en utförandefas (när bygget påbörjats) även om viss överlapp mellan faserna är vanligt. Om du har ansvar för en av faserna görs en överlämning från planering till utförande.

Utbildningar BAS-P/U

Vem behöver gå en BAS-P/U utbildning?

Du som är byggarbetsmiljösamordnare eller på andra sätt behöver ha insyn i arbetsmiljön och säkerheten kring planeringsfasen och utförandefasen på en arbetsplats. Detta behöver inte alltid vara byggarbetsmiljösamordnaren utan kan vara projektledaren, skyddsombud, beställare eller byggherren själv som behöver fördjupad kunskap om säker byggarbetsmiljö.

Generellt så är BAS P/U kombinerade i en utbildning. Även om kunskapskraven för rollerna  är olika, är arbetet så pass nära sammankopplat att det är vanligt att utbildningarna är kombinerade.

När behövs BAS-P/BAS-U?

Egentligen för alla typer av byggnadsarbeten, underhåll, markarbeten, renovering, sanering och dränering. Det är alltid arbetsgivarens ansvar i grunden att se till att arbeten som erfordrar en byggarbetsmiljösamordnare har en och det är byggherren som utser samordnarna. Om du är osäker på när din organisation behöver en byggarbetsmiljösamordnare kan du alltid vända dig till Arbetsmiljöverket.

Avslutningsvis här är några exempel på roller och yrken som kan vara lämpliga att gå en BAS-P/U utbildning. Byggherre, byggnadsarbetare, tekniker, ingenjör, beställare, arbetsledare, chefer, projektledare och skyddsombud.


Annonser