Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
1 dag
3 430 - 6 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-01-21 08:00 - Distans
Göteborg, Kristianstad, Skövde, Stockholm, Uddevalla, Västerås - Visa alla  
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
3 500 SEK
2022-01-21

Distans
3 500 SEK
2022-01-26

Uddevalla
6 900 SEK
2022-04-22

Göteborg
6 900 SEK
2022-04-25
Utbildaren är ackrediterad enligt ID06

Kursbeskrivning

BAS

BAS P/U - Byggarbetsmiljösamordnare

För att utses till BAS-P och BAS-U - byggarbetsmiljösamordnare behöver man ha kompetens och erfarenhet i byggprojekt, projektering (BAS-P) och en för utförande (BAS-U). Sedan den 1 januari 2011 finns det även ett krav på att man måste ha utbildning.

Vår BAS-P och BAS-U - byggarbetsmiljösamordnare ger dig de kunskaper du behöver om arbetsmiljöansvar samt hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering till utförande vid ett bygg- och anläggningsarbete.

Målgrupp

Byggherrar, entreprenörer, projektledare, byggarbetsmiljösamordnare, arbetsledare

Kursinnehåll

Uttryck och förkortningar

Bygg och anläggningsarbete

Byggmarknaden

Krav och rättigheter

Vad säger lagen

Arbetsmiljölagen (AML)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

Sammanfattning

Slutprov

VARFÖR BEHÖVER DU BAS P/ BAS U UTBILDNING?

Det ska alltid finnas byggarbetsmiljösamordnare vid varje bygg- och anläggningsarbete även vid mindre arbeten av servicekaraktär. Det ska finnas en Bas-P, byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, samt en Bas-U, byggarbetsmiljösamordnare för utförandet.

Byggherren är den som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön före och under ett bygg- eller anläggningsprojekt. Tillsammans med BAS-P ansvarar byggherren för att skapa en arbetsmiljöplan före projektet. När projektet sedan startar är det byggherren tillsammans med BAS-U som ansvarar för att planen är tillgänglig och uppdaterad och att alla på arbetsplatsen förstår den.

Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnare. Han kan dock överlåta hela sitt ansvar och sina arbetsuppgifter gällande arbetsmiljön till en uppdragstagare. Uppdraget ska då utföras självständigt och det ska finnas ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen.

För att utses till byggarbetsmiljösamordnare behöver man ha kompetens och erfarenhet.

Sedan den 1 januari 2011 finns det även ett krav på att man måste ha utbildning.

Vår utbildning ger dig de kunskaper du behöver om arbetsmiljöansvar samt hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering till utförande vid ett bygg- och anläggningsarbete.

Vad betyder BAS?

Byggarbetsmiljösamordnare, Det ska alltid finnas byggarbetsmiljösamordnare vid varje bygg- och anläggningsarbete även vid mindre arbeten av servicekaraktär.

Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (BAS-P) – den som ansvarar för arbetsmiljön i planerings- och projekteringsfasen.

Vad betyder BAS P?

BAS-P är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering. Byggherren är den som väljer vem som ska vara BAS-P i projektet. Även en juridisk person, alltså ett företag, kan vara BAS-P, men då måste byggherren utse en fysisk person som handläggare.

Vilka är BAS-P:s arbetsuppgifter?

Den som är BAS-P ansvarar tillsammans med byggherren för arbetsmiljön i planerings- och projekteringsfasen av ett bygg- eller anläggningsprojekt. Den här personen är även ansvarig för att upprätta den första versionen av arbetsmiljöplanen.

BAS-P uppgifter

  • samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler

  • delta i planeringen och i ledningen av projekteringen

  • utarbeta slutdokumentationen över objektet.

Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandefasen (BAS-U) – den som ansvarar för arbetsmiljön under själva byggfasen.

Vad betyder BAS U?

BAS-U är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för utförandet. Byggherren är den som väljer vem som ska vara BAS-U i projektet. Även en juridisk person, alltså ett företag, kan vara BAS-U, men då måste byggherren utse en fysisk person som handläggare.

Tillsammans med byggherren ansvarar BAS-U för arbetsmiljön på arbetsplatsen och för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig. BAS-U ansvarar även för att anpassa arbetsmiljöplanen under arbetets gång.

Vilka är BAS-U:s arbetsuppgifter?

BAS-U uppgifter

  • säkerställa att entreprenörer på arbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna

  • samordna arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen

  • se till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas

Upplägg

1 dags utbildning i klassrumsformat.

Online utbildning är lärarledd och sker via webinar.

Kursledare

KunskapsKontoret AB. Bolaget bildades för att kunna erbjuda industrin prisvärda och flexibla utbildningar utan vare sig sänkt kvalitet eller minskat innehållet.
Våra instruktörer har stor erfarenhet av brandskydd, arbetsmiljöfrågor, riskbedömningar och utbildning.

Examen, diplom m.m.

Efter godkänd utbildning erhålles deltagaren ett utbildningsintyg.

Kunskapskontoret är ackrediterade av ID06 och kan kan logga din utbildning på ditt ID06 kort.

Certifikat

ID06-ackrediterad

ID06

ID06 är ett ID-kort för byggbranschen som loggas med den enskilde anställdes utbildningshistorik. På detta sätt kan platschefen enkelt få en överblick över vilka behörigheter som de anställda har och vilka arbetsmoment som de har kompetens att utföra. Endast utbildningar från utbildare som är ackrediterade kan loggas på kortet. 

Läs mer om ID06
Stöd för arbetsmiljöutbildning

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Från och med 1 januari 2021 finns ett stöd för arbetsmiljöutbildningar. Här finns utbildningar från godkända arrangörer och ansökan administreras av AFA.

Läs mer om Stöd för arbetsmiljöutbildning

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Bas P/U, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 46 recensioner.

Henrik Södergren
(4)
Lugn och utförlig. Bra med få deltagare så man kan diskutera
Mattias Modig
(5)
mycket bra genomfört
Dick Hermansson
(4)
En bra kurs som får en att tänka på många enkla saker i vardagen som kan göras bättre.

Kunskapskontoret

Kunskapskontoret AB erbjuder ett brett sortiment av utbildningar inom arbetsmiljö, kemikaliehantering, och brandskydd på svenska eller engelska. Vi är certifierade genom Brandskyddsföreningen för heta arbeten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för alla våra utbildningar om farligt gods. Vi håller oss...


Läs mer om Kunskapskontoret och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Kunskapskontoret

Smålandsgatan 19
21430 Malmö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 46 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1502 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Bas P/U från Kunskapskontoret, fyll i dina uppgifter: