Visa utbildning.se som: Mobil

Trygg i Telefon – Hantera hot och konflikter

Nordic Protection Academy
Kort om utbildningen
Anpassas för behovet mellan 5-8 timmar
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Trygg i telefon

Hantera konflikter och hot i telefon med bästa resultat

Företag och verksamheter som har en växel, kundservice eller telemarketing avdelning löper självklart en risk att utsättas för missnöjda individer/ kunder och ibland även direkt hotfulla samtal. Har ni kanske redan haft problem med detta i er verksamhet eller har ni för hög andel klagomål på er service? Balansen av behovet av att både uppfattas som ett kundvänligt och professionellt företag med bra rykte och att hantera konflikter i telefon och inkomna uttalade hot korrekt och effektivt är mycket svår. På denna utbildning fokuserar vi därför på tre huvudsakliga utbildningsmål.

Målgrupp

Vi vänder oss till företag eller offentliga instanser som vill förbereda sin personal, revidera eller upprätta handlingsplaner och checklistor eller vill agera med trygghetsskapande utbildning på redan upplevda negativa erfarenheter.

Kursinnehåll

Mål med utbildningen

  • Effektiv och bemötande kommunikation – Att kursdeltagaren efter utbildningen kan tillämpa en bemötande och konfliktdämpande samtalsteknik för att effektivt kommunicera med missnöjda kunder och minimera antalet samtal med negativ kunduppfattning som slutresultat.
  • Optimal förmåga att ge negativa besked – Att kursdeltagaren efter utbildningen har optimal förmåga att leverera negativa besked till kunder och förmåga att hantera negativa konsekvenser av detta.
  • Identifiera och hantera hot – Att kursdeltagaren har tillräcklig kunskap om vad som utgör ett hot i lagens mening och hur det skall hanteras. Vi lär också ut hövliga men effektiva metoder för att uppringaren skall bli varse att denne håller på att begå lagbrott för att bemöta hot som uttalas i affekt.
  • Rutiner, rapporter och checklistor – Att kursdeltagaren efter avslutad utbildning har god förmåga att uppfatta och bedöma väsentligheterna när det gäller inkomna hot och agera och nedteckna dessa enligt gällande riktlinjer och checklistor

Upplägg

Utbildningen omfattar både en teoridel och en praktisk scenarioträning där kursdeltagarna får träna på och befästa sina nyvunna kunskaper. Vi tränar på att ta alla relevanta typer av samtal och hantera allt från missnöjda kunder till hotfulla samtal.

Kursledare

Våra utbildare har en gedigen utbildning i konflikthantering samtalsteknik och förhandling samt mångårig praktisk erfarenhet i ämnet

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Trygg i Telefon – Hantera hot och konflikter, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 8 recensioner.

Alexandar, kredithandläggare
(5)
Väldigt intressanmtg och lärorik utbildning med grymma föreläsarte
Gabriel Barisho, Teamledare på kreditavdelningen
(5)
Mycket bra utbildning som ger inblick i hur det kan vara att prata i telefon med svåra kunder. Både föreläsaren och skådespelaren var mycket bra
Alekh Singh, kredithandläggare
(5)
En rolig, givande och intressant utbildning

Nordic Protection Academy

Nordic Protection Academy

Vi erbjuder säkerhetsutbildningar inom hot och våld, skolsäkerhet, rånsäkerhet, konflikthantering, krishantering samt radikalisering och extremism. Vår unika kombination av teori och scenarioträning ger en stor utbildningseffekt på kort tid och ger deltagarna en bra förmåga att hantera stress och agera...


Läs mer om Nordic Protection Academy och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Nordic Protection Academy

Flygfraktvägen 5
Landvetter 43880

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 8 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 1331 recensioner.
Alla recensioner för arrangören