Visa utbildning.se som: Mobil

Kontrollansvarig enligt PBL

Kunskapskontoret
Kort om utbildningen
3 dagar
14 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-03-24 08:00 - Göteborg
Göteborg, Malmö, Sollentuna
Öppen utbildning
Kommande starter
Göteborg
2020-03-24 08:00  
14 900 SEK
Sollentuna
2020-04-21 08:00  
14 900 SEK
Malmö
2020-05-26 08:00  
14 900 SEK

Kursbeskrivning

Byggherren ansvarar för att utse en eller flera kontrollansvariga för alla bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga byggprojekt. Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige vara certifierad.

Kursinnehåll

Krav på kontrollansvarig enl. PBL 10:9 §

Vad är en kontrollansvarigs uppgift enl. PBL 10:11 §

Certifieringskrav för kontrollansvariga

Vad kräver bygglov alt. bygganmälan?

Bygglovsprocessen

Genomförande av bygglovspliktig åtgärd enl. PBL

Fördjupade kunskaper i Plan-och bygglagen (PBL)

Genomgång av Plan-och byggförordningen (PBF)

EU:s grundläggande krav för byggnadsverk

Boverkets roll i Sverige

Genomgång av Boverkets byggregler (BBR)

Energibestämmelser och krav på energideklaration för byggnader

Miljöbalken och avfallsförordningen

Arbetsmiljölagen utifrån rollen som KA

Lag om skyddsrum

SS-EN ISO 9001-2015, SS-EN ISO 14001:2015, SS-ISO 45001:2018

Lag om färdigställandeskydd, tillämpning

Kortfattad genomgång av olika entreprenadavtal (AB 04, ABT 06, ABK 09 samt ABS 18) och dess betydelse för KA

Att upprätta en kontrollplan

Övningar med ritningsunderlag

Genomgång av övningar

Kvalitetssäkring ute i fält, utrustning och uppförandekod

Ansökan slutbesked

Psykologiska aspekter

Problemställningar som kan uppstå för KA

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ska agera som Kontrollansvarig enligt PBL eller för dig som vill ha motsvarande kunskap som beställare eller entreprenör.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kontrollansvarig enligt PBL, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Kunskapskontoret

Kunskapskontoret

Kunskapskontoret AB erbjuder ett brett sortiment av utbildningar inom arbetsmiljö, kemikaliehantering, och brandskydd på svenska eller engelska. Vi är certifierade genom Brandskyddsföreningen för heta arbeten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för alla våra utbildningar om farligt gods. Vi håller oss...


Läs mer om Kunskapskontoret och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Kunskapskontoret

Smålandsgatan 19
21430 Malmö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Kontrollansvarig enligt PBL!

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 166 recensioner.
Alla recensioner för arrangören