Inga recensioner än

Riskbaserat underhåll – RCM

Idhammar , i Södertälje
Längd
3 dagar
Pris
11 600 SEK exkl. moms
Längd
3 dagar
Pris
11 600 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

RCM är en strukturerad metod för att ta fram rätt underhållsinsatser för ett system baserat på hur kritiskt systemet är och hur stor risken är för störningar

De senaste 20 åren har det skett stora förändringar inom underhållsvärlden. Utrustningarna har blivit mer komplexa och antalet komponenter har ökat kraftigt. Detta har medfört krav på förändringar av underhållsmetoder och procedurer. Risken med den traditionella FU-styrningen är att insatserna inte optimeras. Använder man de teorier och arbetssätt som finns definierade i RCM kan man uppnå ett säkrare och mer effektivt FU.

Definitionen av RCM kan sammanfattas i två punkter:

  • RCM är en strukturerad metod för att bedöma underhållsinsatser för ett tekniskt system.
  • Utgångspunkten för en RCM-analys är systemets givna driftbetingelser, dess kritikalitet och dess risker.

Genomförandet av en RCM-analys består av sju frågor:

1. Vilka är systemets funktioner med tillhörande prestandakrav i dess nuvarande driftsituation?

2. På vilka sätt kan systemet misslyckas med att utföra sina funktioner?

3. Vad orsakar dessa olika fel?

4. Vad händer när dessa fel uppträder?

5. Vilka konsekvenser får felen för systemet?

6. Vad kan göras för att förutsäga eller förhindra felen?

7. Vad ska göras om en lämplig förebyggande underhållsåtgärd inte kan hittas?

Målet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för RCM samt en bra grund inför analysarbete. Detta görs genom en blandning av teori och praktiska övningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till underhållsledare och tekniker.

Innehåll

Inledning

Underhållets utveckling

Mål och syfte

  • Anläggningseffektivitet

Förebyggande underhåll (FU)

  • Aktiviteter

Traditionellt FU – RCM

Historik:

  • Varför finns RCM?
  • Hur uppkom RCM?
  • Var har RCM använts?

För- och nackdelar med RCM

Planering av en RCM-analys

RCM:s sju grundsteg

Framtagning av funktioner

Listning av funktionsfel

Framtagning av felsätt/felorsaker

Beskrivning av feleffekter

Värdering av konsekvenser och framtagning av risktal

Framtagning av underhållsåtgärder

 Fortsatt arbete med RCM

Exempel på hur RCM inte ska utföras

Investering

11.600 inklusive kurskompendium.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Riskbaserat underhåll – RCM, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Highlights