Visa utbildning.se som: Mobil

Planering och schemaläggning 2

Idhammar
Kort om utbildningen
3 dagar
15 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-12-01 - Solna
Solna
Öppen utbildning
Kommande starter
Solna
15 900 SEK
2021-12-01

Solna
15 900 SEK
2022-11-30

Kursbeskrivning

Att förbereda större stopp och underhållsprojekt

Fler företag genomför en eller flera större underhållsaktiviteter årligen och ibland även med längre intervall. De flesta som varit med om ett sådant årligt stopp vet att det krävs betydligt mer förberedelser än för den fortlöpande verksamheten. Krav från företagsledning och inblandade är att aktiviteterna måste genomföras på ett säkert och kostnadseffektivt sätt, så anläggningen kan startas upp utan förseningar. Att förbereda en liknade aktivitet kräver kunskap om de processer och arbetssätt som passar för att definiera, planera och leda genomförandet. Kursen lär deltagarna hur man planerar, förbereder, organiserar och genomför ett stopp.

Projekt varierat vad gäller omfattning, innehåll och komplexitet. Det kan handla om allt ifrån en ny bilmodell till att förbättra en produkti9onslinje. Trots denna variation måste ändå alla deltagare i varje projekt ha den tekniska kunskap som krävs, kombinerat med kunskaper om hur ramar för fastställd tid, budget och resultat ska klaras.

Det finns en rad olika modeller för att driva projekt och många företag har regelverk som beskriver detta. Ändå finns det ett antal gemensamma drag som beskrivs nedan. Vi går igenom de verktyg som behövs för att definiera, planera och genomföra ett projekt.

Det innebär att lära sig att:

 • göra en kravspecifikation, definiera mål och avgränsningar
 • skapa en WBS (Work Breakdown Structure)
 • kalkylera resurser och kostnader
 • skapa ansvarsfördelningsmatris
 • planera projektet
 • göra riskanalyser
 • följa upp projektet och åtgärda avvikelser
 • organisera och leda projekt
 • samverka i projektgrupper på olika sätt
 • använda datorverktyg som stöd

Utbildningen börjar med att använda nuvarande arbetssätt på ett förberett exempel. Därefter lär sig deltagarna teorin för de olika verktygen varvat med övningar. Deltagarna överför sedan kunskapen på egna pågående eller planerade projekt.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till all personal som leder eller deltar i anläggningsstopp har nytta av denna kurs.

Innehåll

 • Introduktion och öppningsövning
 • Genomgång av faserna i projekt
 • Genomgång av definitionsfasen
 • Fördjupning av definitionsfasen
 • Projektbeskrivning
 • Mål/kravspecifikation
 • WBS (att utveckla Work Breakdown Structure)
 • Olika ledarstilar och dess påverkan, mötesteknik
 • Övningar med förberett exempel och deltagarnas egna exempel
 • Fortsättning på definitionsfasen
 • WBS, fortsättning med kalkylering
 • Projektadministration
 • Projektledning
 • Fördjupning av planeringsfas
 • Ansvarsfördelningsmatris
 • Projektplanering (Gantt och nätverk)
 • Datorstöd för planering och dokumentation
 • Övningar med förberett exempel och deltagarnas egna exempel
 • Planeringsfas, fördjupning
 • Resursplanering
 • Riskanalys
 • Genomförandefas, fördjupning
 • Tekniker för uppföljning och justeringar
 • Beslutsanalys
 • Konflikthantering
 • Projektavslut
 • Åtgärder för att införa arbetssättet
 • Övningar med förberett exempel och deltagarnas egna exempel
 • Utvärdering

Investering

15.900 inklusive kurskompendium.
Kostnad för dagpaket på konferensanläggningen tillkommer. I övrigt hänvisas till våra allmänna kursvillkor.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Planering och schemaläggning 2, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Idhammar

Idhammar är ett ledande kunskapsföretag inom produktion, underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att utveckla våra kunders värdeskapande processer inom ramen för produktion, underhåll och Asset Management. Det gör vi genom utbildningar, konsulttjänster och resursförstärkning. Våra kompetenshöjande utbildningar...


Läs mer om Idhammar och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Idhammar


 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Planering och schemaläggning 2!

Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 672 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Planering och schemaläggning 2 från Idhammar , fyll i dina uppgifter: