Inga recensioner än

Livstidskostnad/Livstidsvinst och driftsäkerhet (LCC/LCP)

Idhammar , i Solna
Längd
2 dagar
Pris
11 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
16 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
11 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
16 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 11 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Ofta läggs stor möda ner på att konstruera och designa utrustning så produktionskraven kan mötas, men inte sällan missas driftsäkerhets- och underhållsaspekterna vid upphandlingen. Anläggningen och utrustningen skall vara designad och konstruerad för driftsäkerhet och för att kunna underhållas på ett effektivt och riktigt sätt.

Ett av de viktigaste verktygen för att skapa driftsäkra och totalekonomiska utrustningar är att tillämpa livstidskostnadskonceptet i den dagliga verksamheten. I samband med inköp är det viktigt att anskaffa de mest ekonomiska alternativen liksom det är av största vikt att allt driftsäkerhetsarbete syftar till att ge en låg livstidskostnad och en hög livstidsvinst. Konceptet tillämpas också i konstruktions- och försäljningsarbetet. 

I samband med inköp är det viktigt att anskaffa de mest ekonomiska alternativen liksom det är av största vikt att allt driftsäkerhetsarbete syftar till att ge en låg livstidskostnad och en hög livstidsvinst. Konceptet tillämpas också i konstruktions- och försäljningsarbetet. 

Denna utbildning inleds med att skapa en allmän förståelse för driftsäkerhetens, underhållets och livstidskostnadskonceptets betydelse för interna och externa kunder. Kursen fortsätter med att behandla LCC/LCP-kalkyler som kan ligga till grund för underhålls- och produktionstekniska beslut samt bidra till en god argumentation för produkter och tjänster i dialogen med kund.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

16 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Solna

Målgrupp

Kursen vänder sig till konstruktörer, underhålls-, service- och försäljningsingenjörer samt köpare av anläggnings- och servicetjänster som vill lära sig mer om driftsäkerhet och LCC-/LCP-konceptet.

Innehåll

 • Introduktion till begreppen livstidskostnad och livstidsvinst (LCC/LCP)
 • Vilka kundvärden är kopplade till en anläggnings driftsäkerhet?
 • Faktorer som påverkar en anläggnings driftsäkerhet
 • Hur beräknas driftsäkerhet?
 • Underhållsaspekter vid framtagning av produkter
 • Hur beräknas livtidskostnad och livstidsvinst?
 • Försäljningsaspekter och driftsäkerhet
 • Livstidskostnad och livstidsvinst som beslutsverktyg
 • Praktiska exempel
 • Driftsäkerhetens betydelse för beräkning av livstidskostnad och livstidsvinst
 • Praktiskt användande och beräkning av MTBF/MTTF (Mean Time Between/To Failure), MTTR (Mean Time To Repair) och MWT (Mean Waiting Time)
 • Ekonomisk analys av olika underhållskoncept
 • Företagsekonomisk utvärdering enligt Du Pont-modellen
 • Grupparbeten och diskussioner

Kursmål

Deltagarna skall efter kurs kunna göra enklare LCC/LCP-beräkningar och därmed kunna tillämpa den erhållna kunskapen i sitt dagliga konstruktions-,

underhålls- och försäljningsarbete.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Livstidskostnad/Livstidsvinst och driftsäkerhet (LCC/LCP), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Idhammar

Idhammar är ett ledande kunskapsföretag inom produktion, underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att utveckla våra kunders värdeskapande processer inom ramen för produktion, underhåll och Asset Management. Det gör vi genom utbildningar, konsulttjänster och resursförstärkning. Våra kompetenshöjande utbildningar...

Läs mer om Idhammar och visa alla utbildningar.

Highlights