Visa utbildning.se som: Mobil

Hot och våld – företagsanpassad utbildning för vård och omsorg

Alexander Tilly AB och Partners
Kort om utbildningen
Nästa tillfälle: Kontakta oss. - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Hot och våld inom vården

 • Utsatthet för hot och våld ökar inom många verksamheter
 • Att drabbas kan medföra oro, minskad tillit, stress eller bestående krisreaktioner
 • En organisation påverkas genom sjukskrivningar, skadat förtroende och personalomsättning
 • Det kräver mindre resurser att förebygga risker än att hantera krisreaktioner och stress
 • Verksamheter med risk för hot eller våld kan öka trygghet och säkerhet genom utbildning
 • Arbetsgivaren har ansvar att ge kunskap om att förebygga hot och våld

Vad kan man säga eller göra då man möter en person som är hotfull eller aggressiv?

Hur kan vi förebygga risker för hot och våld?

Vad kan en arbetsgrupp eller organisation göra för att motverka otillåten påverkan?

Våra utbildningar kan vara en del i ett långsiktigt arbete med att förebygga hot och våld eller inspiration för att uppmärksamma er arbetsmiljö.

Syfte och Mål

Utbildningen bidrar till att skapa en trygg och säker arbetsplats genom att ge deltagaren kunskap om att förebygga och hantera hotfulla situationer. Under våra utbildningar får deltagare kunskaper om:

 • kommunikation och metoder att möta aggressivitet
 • strategier för att förebygga och minska risk för konflikter, hot och våld
 • olika typer av aggressiva beteenden
 • sätt att hantera hotfulla situationer
 • negativa besked, avslag och gränsdragningar
 • mental förberedelse och att välja sina strider
 • aktivt lyssnande, lågaffektiva principer och motiverande samtal
 • krisreaktioner och stöd
 • aktuell lagstiftning och rutiner

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till verksamheter inom vård och omsorg som vill öka sin förmåga att förebygga och hantera hot eller våld.

Kontakta oss om ni vill veta mer om hur utbildningen kan anpassas efter just era behov och önskemål!

Kursinnehåll

Vi skräddarsyr kursinnehållet efter era behov och önskemål. Vår pedagogik bygger på att diskussion varvas med föreläsning, teori och frågor. Vi utgår ifrån deltagarnas vardag och fösöker klä modeller med era egna exempel för att göra dem praktiskt användbara. Exempel på områden som kan ingå:

 1. Risker - vilka faktorer ökar risken för hot eller våld?
 2. Kommunikation - att bemöta starka känslor och aggressivitet
 3. Kroppsspråk, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal
 4. Negativa besked och avslag
 5. Psykisk ohälsa, missbruk och osynliga funktionsnedsättningar
 6. Om att bemöta och värdera hot
 7. Att bemöta suicidhot
 8. Mental förberedelse och att välja sina strider
 9. Stress, kriser och stöd efter en hotfull händelse

Innehållet i våra utbildningar baseras på konflikt- och affektteori, neuropsykologi, utvecklingspsykologi, krisforskning och uppfyller arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 1. Rutiner och sätt att arbeta vidare med säkerhet i vardagen

Video

Kursledare

Alexander Tilly, leg. psykolog, är en av Sveriges ledande experter inom området konflikter, bemötande, hot och våld med lång erfarenhet av att arbeta med en mängd branscher.

2014 skrev han boken ”Förebygg hot och våld på jobbet” som nominerades till årets arbetsmiljöbok. 2017 anlitades han i ett regeringsuppdrag för Polismyndigheten om att bemöta personer med psykisk ohälsa.

Alexander uppskattas ofta för sin förmåga att bryta ned abstrakta och komplicerade teorier till konkreta verktyg som verkligen går att använda. Kombinationen av akademisk skärpa och praktisk tillämpning har sin förklaring i hans bakgrund – många års erfarenhet som dörrvakt, fil. kand i teoretisk filosofi, leg. psykolog tillsammans med många års erfarenhet av utbildning och handledning med inriktning på konflikter.

Dessa erfarenheter ger Alexander en unik förståelse för våldsamma konflikter och han är idag en mycket efterfrågad föreläsare och rådgivare.

Erik Jönsson, polis, specialiserad på att förebygga och bemöta hot och våld har över 25 års erfarenhet av arbete i yttre tjänst. Han har en mängd specialkompetenser inom områden som kommunikation, konflikthantering, HLR, självskydd, vapen, pedagogik och taktik.

Erik arbetade i flera år på Polishögskolan som lärare i kommunikation och konfliktlösning. Han har varit delaktig i utvecklandet av Polismyndighetens taktiska koncept i folksamlingar, utredning av hur pepparspray används vid ingripanden och vilken taktik Polismyndigheten ska tillämpa vid s.k. pågående dödligt våld, t.ex. skolskjutningar eller terrordåd.

Eriks kunskaper uppskattas av en mängd verksamheter som socialtjänsten, myndigheter, sjukhus, skolor, HVB-hem, vårdcentraler och inom bevakningsbranschen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Hot och våld – företagsanpassad utbildning för vård och omsorg, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Alexander Tilly AB och Partners

Alexander Tilly AB och Partners

Psykolog Alexander Tilly med partners är Sveriges ledande experter för utbildningar inom hot och våld.

Vi erbjuder föreläsningar och webbutbildningar inom områdena konflikt, bemötande samt hot och våld och arbetar tillsammans med Sveriges mest kvalificerade experter inom arbetsmiljö och säkerhet. Våra kvalifikationer sträcker sig från psykiatri och behandling till taktik, personsäkerhet och antiterrorism och kombinerar...


Läs mer om Alexander Tilly AB och Partners och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Hot och våld – företagsanpassad utbildning för vård och omsorg!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 93 recensioner.
Alla recensioner för arrangören