Inga recensioner än

Certifierad upphandlare, Concept 2

Längd
15 dagar
Pris
57 495 - 60 995 SEK exkl. moms
Längd
15 dagar
Pris
57 495 - 60 995 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Utbildningen ges på distans 2021

Kursen för dig som gör strategiska överväganden

Riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.

Du lär dig:

 • EG-rätt i förhållande till LOU
 • fördjupning ramavtal
 • viktiga rättsfall, överprövning, undvika - vinna
 • förvaltningsrätt
 • direkta- och indirekta kostnader
 • kalkylmodeller
 • förvalta och följa upp avtal
 • projektledning av upphandlingar
 • ledarskap
 • organisationskultur
 • innovationsupphandling
 • utvärderingsmodeller
 • formulera krav på It-system och It-tjänster
 • byggentreprenader

Upplägg 

Ämnesblock 1 - Juridik och projektledning
Ger dig tillräcklig kunskap för att kunna fördjupa dig i LOU och övrig relevant lagstiftning samt förutsättningar att kunna ge råd och tillämpa bestämmelserna. Du får en grundförståelse för projektledning i en upphandlingsprocess

Ämnesblock 2 - Affären
Ger dig djupar kunskaper i att formulera krav och kriterier utifrån beställarnas specifika behov. Du lär dig anpassa krav och utvärderingskriterier så att både beställare och leverantörer får den bästa affären.

Ämnesblock 3 - Metoden
Du lär dig utifrån juridiska; affärsmässiga- och hållbarhetsbedömningar att kunna tillämpa olika förfaranden såsom innovationsupphandling och förhandlat förfarande.

Ämnesblock 4 - Avtalshantering och inköpsstyrning
Du fördjupar dina kunskaper i att skriva avtal, göra ändring av kontrakt samt avtalsförvaltning och inköpsstyrning.

Ämnesblock 5 - Fördjupning
Du får kunskap om hur du genomför en ändamålsenlig it-upphandling. Du lär dig säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar genom att använda standardavtal och administrativa föreskrifter.

Pedagogik

Under ämnesblocken medverkar deltagarna aktivt i grupparbeten och diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan ämnesblocken får deltagarna genomföra olika fördjupningsuppgifter och analysera ämnen runt offentlig upphandling. Genomförda arbeten ska lämnas in skriftligt och vid nästa ämnesblock presenteras muntligt och skriftligt. För att bli Certifierad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter.

Tid & plats

Datum, tid och plats
Heldag 09:00-16:00

Distans

Datum 2021

Block 1, 20-22 april

Block 2, 25-27 maj

Block 3, 7-9 september

Block 4, 23-25 november

Block 5, 7-9 december

Investering

57 495 SEK exkl. moms.

Kursdokumentation och certifikat ingår.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad upphandlare, Concept 2, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Adda – ett företag inom SKR
Hornsgatan 15
Stockholm

Adda – ett företag inom SKR

Adda är ett företag inom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och vi erbjuder verksamhetsstöd till offentlig sektor inom strategisk försörjning. Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna inom offentlig sektor och därför erbjuder vi relevanta och vassa utbildningar i olika...

Läs mer om Adda – ett företag inom SKR och visa alla utbildningar.

Highlights