Certifierad upphandlare, Concept 2

Adda AffärsConcept, Distans (+1 orter)
Längd
15 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för ett anpassat upplägg se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
15 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för ett anpassat upplägg se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Kursen för dig som gör strategiska överväganden

Utbildningen riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss för ett anpassat upplägg

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till erfarna upphandlare.

Kursinnehåll

Du lär dig om : 

 • EU-rätt i förhållande till nationell upphandlingslagstiftning 
 • fördjupning ramavtal 
 • kontraktsskrivning 
 • viktiga rättsfall, överprövning, undvika -vinna
 • direkta-och indirekta kostnader 
 • förvalta och följa upp avtal 
 • projektledning och förändringsledning
 • innovationsupphandlingar 
 • förhandling 
 • hållbar upphandling 
 • utvärderingsmodeller och anbudsutvärdering 
 • förutsättningar för inköp som strategiskt verktyg
 • strategi för avtalsuppföljning  
 • kontraktsändringar 
 • upphandlingar inom it-och digitalisering 
 • upphandling inom byggentreprenader

Upplägg

Under blocken medverkar deltagarna aktivt i grupparbeten och diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan blocken får deltagarna genomföra olika fördjupningsuppgifter och analysera ämnen runt offentlig upphandling. Genomförda arbeten ska lämnas in skriftligt och vid nästa block presenteras muntligt och skriftligt. För att bli Certifierad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter.

Block 1
Ger dig effektiva verktyg i ditt arbete gällande upphandlingsregelverket, tvister kopplat till upphandling samt avtalshanteringen. Du kommer fördjupa dig i upphandlingsrelaterade frågeställningar, EU-rätt, rättsprocessen och praxis. Du kommer även att få fördjupade kunskap gällande reglerna för upphandlingar under tröskelvärdet, dynamiskt inköpssystem samt ramavtal. 

Block 2
Ger dig effektiva verktyg i ditt arbete att formulera krav och kriterier utifrån specifika behov. Du lär dig anpassa krav och utvärderingskriterier så att både beställare och leverantörer får den bästa affären. 

Block 3
Ger dig effektiva verktyg vad gäller utformningar funktionsorienterade upphandlingar som syftar till att fånga upp innovativa lösningar gällande ny teknik och nya tjänster. Vidare får du effektiva verktyg kopplat till förhandling. Vi kommer både titta på förutsättningar för när förhandling bör användas samt hur förhandling genomförs i praktiken. Block tre kommer även ge dig kunskaper som hållbar upphandling. 

Block 4 
Utbildningen riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Kopplingen mellan strategisk försörjning, verksamhetens mål och effektivt användande av resurser tydliggörs. Du får du praktiska verktyg och vässas i projektledning och förändringsledning. Under utbildningen får du både nya insikter om fördelarna med strategisk försörjning samt praktiska färdigheter för att utveckla arbetet i din egen organisation. 

Block 5 
Ger dig förståelse för två tongivande specialistområden inom upphandling; entreprenad samt it- och digitalisering. Blocket ger förståelse för de båda områdenas kontext och insikt i hur de praktiska upphandlingsarbetet går till inom dessa områden. Slutligen ger block 5 dig en sammanfattning på allt som har gåtts igenom under Concept 2:an. 

Examen, diplom m.m.

För att bli godkänd på utbildningen och få ditt certifikat ska du delta under alla utbildningsdagarna samt säkerställa att du slutfört de uppgifter du tilldelats inför varje tillfälle.  

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad upphandlare, Concept 2, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Adda AffärsConcept
Hornsgatan 15
Stockholm

Adda AffärsConcept

Hur genomför du en förnyad konkurrensutsättning? Hur tar du fram ett upphandlingsdokument? Vilken utvärderingsmodell ska du använda? Vilka krav kan du ställa på varan eller tjänsten? Vilka upphandlingsförfaranden är lämpligast? Vilka bestämmelser i AB/ABT är det viktigt att ha koll...

Läs mer om Adda AffärsConcept och visa alla utbildningar.

Highlights