Visa utbildning.se som: Mobil


STF Ingenjörsutbildning AB
Vi erbjuder utbildningar inom teknikområdet och den främsta målgruppen är tekniker och ingenjörer.

STF förmedlar det senaste inom området och vi har ett unikt nätverk av ca 2500 föreläsare, bestående av specialister från industri, högskolor och organisationer.

De öppna utbildningarna är oftast 2-5 dagar långa, kompletterat med en handfull längre diplomkurser.

Vi skräddarsyr även utbildningar för din organisation!
I samråd med beställare anpassas innehållet i företagsbeställda kurser. Vanligast är att man utgår från en kurs som finns i det öppna utbudet eller en mix av olika kurser som vi anpassar efter era behov.

Visa alla utbildningar med STF Ingenjörsutbildning AB

Utbildningar

Öppen utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dagar 11 650 SEK Stockholm
BAS P / BAS U
BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag 6 900 SEK Stockholm
Ekonomi
Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Portföljstyrning 1 dag 7 500 SEK Stockholm
Försäljning
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik 3 dagar 16 800 SEK Stockholm
5,0 (1)
IT - Avancerad
Cellulär IoT 2 dagar 14 900 SEK Stockholm
Internet of Things, IoT - affärsmöjligheter 2 dagar 14 500 SEK Stockholm
Internet of Things, IoT - sakernas internet 2 dagar 13 900 SEK Stockholm
Internet of Things, IoT, teknik och protokoll 3 dagar 18 700 SEK Stockholm
IPv6 i praktiken 2 dagar 14 900 SEK Stockholm
CAD
AutoCad - Introduktion 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Nätverk / Server
Certifierad nätverkstekniker 9 dagar 45 000 SEK Stockholm
Datorkommunikation med IP-teknik 2 dagar 12 900 SEK Stockholm
IP-nät - tjänster och protokoll 3 dagar 16 900 SEK Stockholm
Nätverksteknik - praktisk grundkurs 3 dagar 16 400 SEK Stockholm
Robust fiber Utbildningsbevis Anläggning online 0 dagar 0 SEK Stockholm
Routing - Internetworking 3 dagar 16 900 SEK Stockholm
WiFi konfigurering, WLAN 3 dagar 18 000 SEK Stockholm
WiFi-projektering 4 dagar 24 700 SEK Stockholm
Kundservice
Kundbemötande i teknisk service 2 dagar 0 SEK Stockholm
Ledarskap
Ledarskap och organisationsbeteende 10 dagar 24 000 SEK Stockholm
Managementseminarium - ISO/IEC 17025:2018 0 dagar 0 SEK Stockholm
Masterkurser - Ledarskap och management 80 dagar 154 000 SEK Stockholm
5,0 (2)
Miljö / kvalitet / internrevision
Internrevision av ledningssystem - kvalitet, miljö och arbetsmiljö 3 dagar 16 900 SEK Göteborg
Leda och driva kvalitetsarbete 3 dagar 18 500 SEK Göteborg
Nyheter i nya ISO/IEC 17025 1 dag 6 900 SEK Stockholm
Praktisk revision ISO 17025 1 dag 0 SEK Stockholm
Kvalitetsledning
ISO 45001 - Ny standard för arbetsmiljö 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
ISO/IEC 17025 Kvalitetssystem för laboratorier 2 dagar 13 900 SEK Stockholm
Kvalitets- och miljöledning 3 dagar 16 400 SEK Göteborg
Organisation / verksamhet
Att leda organisationsförändring 10 dagar 24 000 SEK Stockholm
Företagsstrategi 10 dagar 24 000 SEK Stockholm
Projektledning
Att leda en projektgrupp 2 dagar 12 500 SEK Stockholm
Projektkommunikation 2 dagar 12 500 SEK Stockholm
Agil projektledning
Agil visuell projektledning 2 dagar 13 500 SEK Stockholm
Projektledning-Grund
Projektledning i tekniska projekt 4 dagar 24 600 SEK Flera orter (2)
4,5 (15)
Säkerhet
REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dagar 19 700 SEK Stockholm
ATEX
ATEX direktiv 3 dagar 19 700 SEK Stockholm
5,0 (2)
Teknik
Bygg
Åskskydd 1 dag 0 SEK Stockholm
El / elektronik
AMA EL 16 1 dag 0 SEK Stockholm
Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dagar 17 900 SEK Avesta
5,0 (1)
Arbete Med Spänning - Isolerhandskmetod - Luftledning - Lokalnät - E4 3 dagar 17 900 SEK Stockholm
Arbete Med Spänning - Isolerhandskmetod - Stationsanläggningar - Lokalnät - E7 3 dagar 15 900 SEK Stockholm
Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dagar 29 600 SEK Avesta
Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Regionnät - E3 4 dagar 24 500 SEK Avesta
Arbete med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Stamnät - E9 4 dagar 21 900 SEK Stockholm
Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Lokalnät - E5 5 dagar 32 900 SEK Avesta
Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Regionnät - E6 4 dagar 25 900 SEK Avesta
Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Grundutbildning 2 dagar 11 650 SEK Avesta
Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Repetition 1 dag 6 900 SEK Avesta
Auktoriserad elinstallatör A - Tilläggskurs Högspänning 4 dagar 17 400 SEK Stockholm
Auktoriserad elinstallatör AL - Lågspänning 18 dagar 53 500 SEK Stockholm
5,0 (1)
Besiktning av elinstallationer 2 dagar 13 800 SEK Flera orter (2)
Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Besiktning i praktiken 2 dagar 13 800 SEK Flera orter (2)
4,0 (1)
EBR Diplomerad Distributionselektriker 20 dagar 85 770 SEK Avesta
Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dagar 13 800 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00 utgåva 3 2 dagar 13 800 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dagar 13 600 SEK Stockholm
Ellära med viss matematik 4 dagar 17 400 SEK Stockholm
5,0 (1)
Elmätning i distributionsnät 2 dagar 0 SEK Stockholm
Elsäkerhetsdagarna - ELSÄK 19 1 dag 5 200 SEK Stockholm
Elteknisk grundkurs 2 dagar 11 500 SEK Stockholm
EMC - skärmning och jordning 2 dagar 12 600 SEK Stockholm
ESA 14 - Fackkunnig Repetition 1 dag 6 900 SEK Flera orter (2)
ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dagar 12 900 SEK Flera orter (2)
ESA Industri & Installation 1 dag 4 700 SEK Stockholm
Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dagar 0 SEK Stockholm
Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Jordning av högspänningsanläggningar 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Kabelfelsökning 2 dagar 11 900 SEK Avesta
Kraftkabelteknik 4 dagar 18 900 SEK Avesta
Krafttransformatorer 3 dagar 0 SEK Stockholm
Ledningsdimensionering enligt HB 421 1 dag 0 SEK Stockholm
Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd 1 dag 0 SEK Stockholm
Ljusbågsfaror 0 dagar 0 SEK Stockholm
Luftledning - Friledning/BLL 4 dagar 17 300 SEK Avesta
Luftledning - Hängkabel 4 dagar 17 300 SEK Avesta
Mättransformatorer 3 dagar 18 600 SEK Avesta
Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Potentialutjämning 1 dag 0 SEK Stockholm
Praktisk elteknik - Apparater och motorer 3 dagar 15 500 SEK Stockholm
Praktisk elteknik - Baskurs 3 dagar 15 500 SEK Stockholm
Praktisk elteknik - Schemaläsning och felsökning 3 dagar 15 300 SEK Stockholm
Regler för anslutning till elnät 1 dag 5 900 SEK Stockholm
Reläskydd för driftpersonal 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
4,0 (1)
Reläskydd I - Grundkurs 3 dagar 19 200 SEK Göteborg
5,0 (1)
Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dagar 19 200 SEK Stockholm
Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dagar 18 600 SEK Stockholm
Reservkraft - drift och underhåll 3 dagar 18 500 SEK Stockholm
Reservkraft - projektering 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dagar 18 600 SEK Stockholm
Smarta elnät 2 dagar 13 900 SEK Stockholm
Solceller - projektering och besiktning 2 dagar 13 900 SEK Stockholm
5,0 (2)
Solceller - teknik och ekonomi 2 dagar 13 900 SEK Stockholm
5,0 (1)
Stolpklättring 1 dag 5 400 SEK Avesta
Tillträde till elektrisk anläggning 0 dagar 0 SEK Stockholm
Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper, vattenvägar, turbiner och turbinreglering 2 dagar 14 900 SEK Stockholm
Vattenkraftteknik 3 dagar 18 700 SEK Stockholm
Industri
FMEA 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Form och Läge toleranser 2 dagar 13 900 SEK Stockholm
Industriell marknadsföring 10 dagar 24 000 SEK Stockholm
Industriventiler 3 dagar 22 800 SEK Stockholm
4,0 (1)
Konstruktion och tillverkning med plast 3 dagar 21 800 SEK Göteborg
Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dagar 15 500 SEK Stockholm
Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dagar 14 800 SEK Stockholm
Pumpteknik och vätsketransport 3 dagar 25 800 SEK Stockholm
5,0 (1)
Resurseffektiv vattenrening 2 dagar 14 800 SEK Stockholm
Rörledningar inom industrin 5 dagar 47 200 SEK Göteborg
Tribologi 3 dagar 22 800 SEK Stockholm
Ytbehandling mot korrosion 2 dagar 14 800 SEK Stockholm
Maskin & Verkstad
Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys 3 dagar 19 800 SEK Stockholm
5,0 (2)
Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 0 dagar 0 SEK Stockholm
Svets
Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering 4 dagar 28 800 SEK Stockholm
Telekom / radio
5G Introduktion 2 dagar 16 500 SEK Flera orter (2)
Certifierad radiotekniker 10 dagar 45 000 SEK Stockholm
Fiberoptisk nätprojektering 3 dagar 16 700 SEK Stockholm
5,0 (1)
Grundkurs i fiberoptik 2 dagar 12 400 SEK Stockholm
5,0 (1)
GSM - uppdatering 2 dagar 17 000 SEK Stockholm
Introduktion till telekommunikation 2 dagar 12 900 SEK Stockholm
LTE Advanced 0 dagar 0 SEK Stockholm
LTE Advanced Pro och 5G 2 dagar 14 500 SEK Stockholm
LTE grundkurs - 4G 2 dagar 12 500 SEK Stockholm
Mätning i fiberoptiska nät 2 dagar 12 400 SEK Stockholm
Radioantenner & vågutbredning 3 dagar 16 900 SEK Stockholm
Radiokommunikation och radioteknik 3 dagar 16 900 SEK Stockholm
Radiolänkprojektering - workshop 0 dagar 0 SEK Stockholm
Robust fiber - Personcertifikat Anläggning 2 dagar 7 900 SEK Stockholm
Robust fiber - Projektör 10 dagar 54 500 SEK Halmstad
Robust fiber - Utbildningsbevis Anläggning 1 dag 3 750 SEK Stockholm
Robust fiber - Utbildningsbevis Terminering 1 dag 5 200 SEK Stockholm
Robust fiber för besiktningsmän 1 dag 7 450 SEK Stockholm
4,0 (1)
Skarvning av optokabel 3 dagar 15 900 SEK Stockholm
Transportnät och optiska system 2 dagar 13 700 SEK Stockholm
UMTS utveckling mot HSPA R10 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
VoLTE, ViLTE, VoWiFi och IMS 3 dagar 16 500 SEK Stockholm
  • = Ackrediterad utbildning enligt ID06

Visa alla

Reportage

Jobbar du med teknik?

Jobbar du med teknik?

Läs mer

STF har ett mycket stort kursutbud inom teknik. Vi anpassar oss efter marknaden och kan på så vis alltid ha ett aktuellt kursutbud.


Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med STF Ingenjörsutbildning AB och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

STF Ingenjörsutbildning AB

Kungsbroplan 3 A
101 39 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Bernt Ehlin
(4)
Centralt och bra läge. Fina lokaler. Kunnig kursledare, i det stora hela bra kurs!
Kursdeltagare
(5)
Det var väldigt intressant att få se vad man kan använda AMS till och hur kreativt vissa problem kan lösas. Sen att få klättra i stolp är ju inte helt fel även om man inte är så van. Kul att få prova nya saker helt enkelt.
Kursdeltagare
(5)
Bra med två föreläsare. Blir mer variation men även bra frågeställningar och diskussioner mellan föreläsare och gruppen.
Intresseanmälan

För att få mer information från STF Ingenjörsutbildning AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
STF Ingenjörsutbildning AB
Kursrecensioner
(4,6)
Baseras på 45 recensioner.