Visa utbildning.se som: Mobil


STF Ingenjörsutbildning AB
Vi erbjuder utbildningar inom teknikområdet och den främsta målgruppen är tekniker och ingenjörer.

STF förmedlar det senaste inom området och vi har ett unikt nätverk av ca 2500 föreläsare, bestående av specialister från industri, högskolor och organisationer.

De öppna utbildningarna är oftast 2-5 dagar långa, kompletterat med en handfull längre diplomkurser.

Vi skräddarsyr även utbildningar för din organisation!
I samråd med beställare anpassas innehållet i företagsbeställda kurser. Vanligast är att man utgår från en kurs som finns i det öppna utbudet eller en mix av olika kurser som vi anpassar efter era behov.

Visa alla utbildningar med STF Ingenjörsutbildning AB

Utbildningar

Öppen utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dagar 11 650 SEK Stockholm
BAS P / BAS U
BAS P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dagar 13 600 SEK Stockholm
BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag 6 900 SEK Stockholm
BAS P och BAS U English version 1 dag 8 100 SEK Stockholm
Ekonomi
Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 0 dagar 0 SEK Stockholm
Ekonomiutbildning-Grund
Företagsekonomi för icke-ekonomer 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Försäljning
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik 3 dagar 16 800 SEK Stockholm
IT - Avancerad
Cellulär IoT 2 dagar 14 900 SEK Stockholm
Hacking - workshop on-line 0 dagar 0 SEK Stockholm
Internet of Things, IoT - affärsmöjligheter 2 dagar 14 500 SEK Stockholm
Internet of Things, IOT - affärsmöjligheter 14 500 SEK Stockholm
Internet of Things, IoT - sakernas internet 2 dagar 13 900 SEK Stockholm
Internet of Things, IoT - Sakernas Internet grundkurs 13 900 SEK Stockholm
Internet of Things, IoT, teknik och protokoll 3 dagar 18 700 SEK Stockholm
Agil
Agil visuell projektledning 3 dagar 17 200 SEK Stockholm
CAD
AutoCad - Introduktion 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Nätverk / Server
Certifierad Nätverkstekniker 9 dagar 45 000 SEK Stockholm
IP-nät - tjänster och protokoll 3 dagar 16 500 SEK Stockholm
Nätverksteknik - praktisk grundkurs 3 dagar 16 400 SEK Stockholm
OpenDayLight - Bootcamp 17 500 SEK Stockholm
Routing - Internetworking 3 dagar 16 500 SEK Stockholm
SDN Hands-on 24 500 SEK Stockholm
Switchade nätverk - avancerad Ethernet och IP 0 dagar 0 SEK Stockholm
TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dagar 12 400 SEK Stockholm
WiFi konfigurering, WLAN 3 dagar 18 000 SEK Stockholm
WiFi-projektering 4 dagar 24 700 SEK Stockholm
Programmering
Kickstarta Python för nätverksingenjörer 18 900 SEK Stockholm
Kundservice / administration
Kundbemötande i teknisk kundservice 2 dagar 13 900 SEK Stockholm
Ledarskap
Ny som chef
Ny som chef - Det tydliga ledarskapet 3 dagar 21 750 SEK Stockholm
Produktionsledning
Produktledning 2 dagar 15 000 SEK Stockholm
Miljö / kvalitet / internrevision
Internrevision av ledningssystem - kvalitet, miljö och arbetsmiljö 0 dagar 16 900 SEK Göteborg
ISO 17025:2005 - Kvalitetssystemet för laboratoriet 2 dagar 13 900 SEK Stockholm
ISO 45001 - Ny standard för arbetsmiljö 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
ISO/IEC 17025:2017 Kvalitetssystem för laboratorier 0 dagar 0 SEK Stockholm
Kvalitets- och miljöledning 3 dagar 16 400 SEK Göteborg
Leda och driva kvalitetsarbete 3 dagar 18 500 SEK Göteborg
Nyheter i nya ISO/IEC 17025 0 dagar 0 SEK Stockholm
Praktisk revision ISO 17025 1 dag 0 SEK Stockholm
Pedagogik
Praktisk pedagogik 2 dagar 12 900 SEK Stockholm
Presentationsteknik / retorik
Retorik 2 dagar 12 900 SEK Stockholm
Projektledning
Projektledning i tekniska projekt 4 dagar 24 600 SEK Stockholm
Säkerhet
ATEX direktiv 3 dagar 17 200 SEK Stockholm
Informationssäkerhet för energiproducenter 1 dag 4 900 SEK Stockholm
REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dagar 19 700 SEK Stockholm
Teknik
Bygg
Diplomkurs Färger & Lacker 6 dagar 0 SEK Stockholm
Åskskydd 0 dagar 0 SEK Stockholm
El / elektronik
AMA EL 16 0 dagar 0 SEK Stockholm
Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dagar 17 900 SEK Avesta
Arbete Med Spänning - Isolerhandskmetod - Luftledning - Lokalnät - E4 3 dagar 17 900 SEK Stockholm
Arbete Med Spänning - Isolerhandskmetod - Stationsanläggningar - Lokalnät - E7 3 dagar 15 900 SEK Stockholm
Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dagar 29 600 SEK Avesta
Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Regionnät - E3 4 dagar 23 500 SEK Avesta
Arbete med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Stamnät - E9 4 dagar 21 900 SEK Stockholm
Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Lokalnät - E5 5 dagar 32 900 SEK Avesta
Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Regionnät - E6 4 dagar 24 900 SEK Stockholm
Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Grundutbildning 2 dagar 11 200 SEK Avesta
Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Repetition 1 dag 6 200 SEK Stockholm
Auktoriserad elinstallatör A - Tilläggskurs Högspänning 4 dagar 17 400 SEK Stockholm
Auktoriserad elinstallatör AL - Lågspänning 19 dagar 53 500 SEK Stockholm
Besiktning av elinstallationer 2 dagar 13 100 SEK Flera orter (2)
Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Besiktning i praktiken 2 dagar 13 100 SEK Flera orter (2)
EBR Diplomerad Distributionselektriker 20 dagar 81 630 SEK Avesta
Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dagar 13 100 SEK Flera orter (2)
Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00 utgåva 3 2 dagar 13 100 SEK Flera orter (2)
Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 0 dagar 0 SEK Stockholm
Ellära med viss matematik 4 dagar 17 400 SEK Stockholm
Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dagar 13 600 SEK Stockholm
Elmätning i distributionsnät 0 dagar 0 SEK Stockholm
ELSÄK 18 - Elsäkerhetsdagarna 1 dag 4 900 SEK Stockholm
Elteknisk grundkurs 2 dagar 11 500 SEK Stockholm
EMC - skärmning och jordning 2 dagar 12 600 SEK Stockholm
ESA 14 - Fackkunnig Repetition 1 dag 6 900 SEK Flera orter (2)
ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dagar 12 600 SEK Flera orter (2)
ESA 14 i verkligheten 0 dagar 0 SEK Stockholm
ESA Industri & Installation 1 dag 4 700 SEK Stockholm
ESA Röjning 1 dag 0 SEK Stockholm
ESA Vattenvägar- Vattenkraftens säkerhetsanvisningar 1 dag 0 SEK Stockholm
Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dagar 13 400 SEK Flera orter (2)
Introduktion till skarvning av optokabel 3 dagar 15 900 SEK Stockholm
Jordning av högspänningsanläggningar 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Kabelfelsökning 2 dagar 11 900 SEK Avesta
Kabelförläggning i mark – för beställare 0 dagar 0 SEK Stockholm
Kraftkabelteknik 4 dagar 17 800 SEK Avesta
Krafttransformatorer 3 dagar 18 600 SEK Stockholm
Ledningsdimensionering enligt HB 421 0 dagar 0 SEK Stockholm
Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd 0 dagar 0 SEK Stockholm
Luftledning - Friledning/BLL 4 dagar 16 300 SEK Avesta
Luftledning - Hängkabel 4 dagar 16 300 SEK Avesta
Mättransformatorer 3 dagar 18 600 SEK Avesta
Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Potentialutjämning 1 dag 6 700 SEK Stockholm
Praktisk elteknik - Apparater och motorer 3 dagar 15 500 SEK Stockholm
Praktisk elteknik - Baskurs 3 dagar 15 500 SEK Stockholm
Praktisk elteknik - Schemaläsning och felsökning 3 dagar 15 300 SEK Stockholm
Reläskydd för driftpersonal 2 dagar 13 400 SEK Flera orter (2)
Reläskydd I - Grundkurs 3 dagar 18 600 SEK Flera orter (2)
Reläskydd i region- och stamnät 2 dagar 13 400 SEK Flera orter (2)
Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dagar 18 600 SEK Stockholm
Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dagar 18 600 SEK Stockholm
Reservkraft - drift och underhåll 0 dagar 0 SEK Stockholm
Reservkraft - projektering 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dagar 18 600 SEK Stockholm
Smarta elnät 2 dagar 13 900 SEK Stockholm
Solceller - teknik och ekonomi 2 dagar 13 900 SEK Stockholm
Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper, vattenvägar, turbiner och turbinreglering 2 dagar 14 900 SEK Stockholm
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 0 dagar 0 SEK Stockholm
Vattenkraftteknik 3 dagar 18 700 SEK Stockholm
Vindkraft - Teknik och elanslutning 0 dagar 0 SEK Stockholm
Industri
FMEA 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Form och Läge toleranser 2 dagar 13 900 SEK Stockholm
Industriventiler 3 dagar 22 800 SEK Göteborg
Konstruktion och tillverkning med plast 3 dagar 20 500 SEK Göteborg
Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dagar 15 500 SEK Stockholm
Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys 3 dagar 19 800 SEK Stockholm
Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dagar 14 800 SEK Stockholm
Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 0 dagar 0 SEK Stockholm
Pumpteknik och vätsketransport 3 dagar 25 100 SEK Stockholm
Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 2 dagar 14 800 SEK Stockholm
Rörledningar inom industrin 5 dagar 47 200 SEK Flera orter (2)
Tribologi 3 dagar 21 800 SEK Stockholm
Ytbehandling mot korrosion 2 dagar 14 800 SEK Stockholm
Ångturbinen - funktion, konstruktion och underhåll 0 dagar 0 SEK Stockholm
Svets
Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering 4 dagar 28 800 SEK Stockholm
Telekom / radio
5G Introduktion 2 dagar 16 500 SEK Stockholm
Certifierad radiotekniker 10 dagar 45 000 SEK Stockholm
Fiberoptisk nätprojektering 3 dagar 16 700 SEK Stockholm
Grundkurs i fiberoptik 2 dagar 12 400 SEK Stockholm
GSM - uppdatering 2 dagar 17 000 SEK Stockholm
Introduktion till mätning i fiberoptiska nät 2 dagar 12 400 SEK Stockholm
Introduktion till telekommunikation 2 dagar 12 900 SEK Stockholm
LTE Advanced 0 dagar 0 SEK Stockholm
LTE Advanced 2 dagar 13 700 SEK Stockholm
LTE Advanced Pro och 5G 2 dagar 14 500 SEK Stockholm
LTE grundkurs - 4G 2 dagar 12 500 SEK Stockholm
Radioantenner & vågutbredning 3 dagar 16 900 SEK Stockholm
Radiokommunikation och radioteknik 3 dagar 16 900 SEK Stockholm
Radiokommunikation och radioteknik 3 dagar 16 900 SEK Stockholm
Radiolänkprojektering - workshop 0 dagar 0 SEK Stockholm
Robust fiber - Projektör 10 dagar 54 500 SEK Göteborg
Robust fiber för besiktningsmän 1 dag 7 450 SEK Stockholm
Robust fiber för besiktningsmän - baskurs 3 dagar 18 700 SEK Stockholm
Robust fiber preparandkurs - personcertifikat anläggning 2 dagar 12 900 SEK Flera orter (2)
Robust fiber preparandkurs - utbildningsbevis anläggning 1 dag 3 750 SEK Stockholm
Transportnät och optiska system 2 dagar 13 700 SEK Stockholm
UMTS utveckling mot HSPA R10 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
Utbildningsbevis -Terminering fiber 1 dag 5 100 SEK Stockholm
VoLTE, ViLTE, VoWiFi och IMS 3 dagar 16 500 SEK Stockholm
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Ackrediterad utbildning enligt ID06

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du vill komma i kontakt med STF Ingenjörsutbildning AB

  Kontakta arrangören

  Få mer information

  Anmäl ditt intresse 

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Kontakt

STF Ingenjörsutbildning AB

Kungsbroplan 3 A
101 39 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

          (4)
          (4)
Sofia   |   2013-06-11
          (4)