Inga recensioner än

Systematiskt förbättringsarbete

Längd
13 dagar
Pris
58 500 SEK exkl. moms
Längd
13 dagar
Pris
58 500 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Förbättringsarbetet är nyckeln till långsiktig framgång!

”Så har vi alltid gjort.” Nej, det hör man allt mer sällan. Alla företag och organisationer, utan undantag, talar om betydelsen av att arbeta med ständiga förbättringar. Utmaningen är att gå från ord till handling.

Det dagliga förbättringsarbetet är nyckeln till långsiktig framgång. Ingen organisation blir någonsin färdig i en ständigt föränderlig värld. Utbildningen Systematiskt förbättringsarbete ger rätt kunskaper och alla nödvändiga verktyg för att kunna leda och driva förbättringsarbetet på din arbetsplats. Den passar dig som i dag jobbar med förbättringsarbete, men vill växa i rollen. Lika nyttig är utbildningen för dig som är chef,
jobbar nära en produktionschef eller koordinerar Lean- och TPM-arbetet.

Som förbättringsledare har du kunskaper om förbättringsarbetets nödvändiga struktur och metodik samt insikter i betydelsen av kulturen på arbetsplatsen och rätt kompetens och ledarskap.

Målgrupp

 • Operatörer
 • Montörer
 • Stödfunktioner
 • LEAN/TPM koordinatorer
 • Ledare

Kursinnehåll

Förbättringsprojekt

Under utbildningen driver du ett förbättringsprojekt. Projektet har valts utifrån ert värdeflöde med behov av förbättring utifrån identifierade förluster, slöserier, kostnader, ledtider etc. Under utbildningen kommer du lära dig nya metodiker, verktyg och presentationsteknik som du kommer att använda i projektet. Värdeflödet och hur förbättringsprojektet fortskrider kommer att presenteras löpande vilket innebär att du kommer att bli coachad av övriga deltagare samt att du kommer coacha övriga deltagare utifrån din erfarenhet. I slutet av utbildningen kommer du presentera genomfört förbättringsprojekt och dess resultat.

Grunderna i lean

Lean går ut på att maximera kundnyttan och minimera slöseri. Det är en extremt framgångsrik metod som bygger på engagemang, effektivitet och helhetstänkande. Lär dig grunderna i Lean som revolutionerat moderna organisationer. Vi bygger upp din kunskap och förståelse om vad Lean innefattar, möjliggör och hur införandet av Lean fungerar på ett systematiskt och målinriktat sätt.

Under detta block så behandlas begrepp så som:

 • Lean – introduktion
 • 5S – ständiga förbättringar
 • Kommunikation
 • Eliminera slöseri
 • Just in time
 • Ställtidsreduktion
 • Materialförsörjning
 • Enstycksflöde
 • Delaktighet och förbättringshantering

Lean och värdeflödesanalys

Målet med lean är att uppnå ett framtida, förbättrat läge och att göra en handlingsplan för att nå dit. Utbildningens andra dag visar hur du kommer i gång med lean genom att göra en värdeflödesanalys (VFA) och skapa en värdeflödeskarta som visar flödet visuellt.

 • Under detta block så behandlas begrepp så som:
 • Införandet av Lean
 • Varför vill vi ta fram en värdeflödesanalys?
 • Hur gör man? Teori
 • Nuläge på aktuellt företag
 • Värdeflödesanalys – önskat läge

Lean produktionssystem

Lean skapades på Toyota. Vi går genom Toyotas produktionssystem och helhetstänkande. Vilken filosofi ligger bakom? Vi diskuterar förbättringsarbete utifrån begrepp som TPM (Total Productive Maintenance), standardisering, visualisering, utjämnat flöde, kvalitet och just-in-time.

Under detta block så behandlas begrepp så som:

 • TPM (Total Productive Maintenance)
 • Standardisering
 • Visualisering
 • Utjämnat flöde
 • Kvalitet

Förbättringsarbete på fler sätt

Förbättringsarbete bör bedrivas både på kort och lång sikt och på flera olika nivåer, bland annat utifrån idéer, oönskade händelser, resultatmätning och målarbete. Du får lära dig mer om förbättringsmetoderna PDCA (plan, do, check, act) och 6-Sigma.

 • Under detta block så behandlas begrepp så som:
 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher (goda exempel)
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek
 • Eldsjälars påverkan till problemställningen (positiv, engagerande och professionell approach)
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt

Att leda ett team till framgång

Vissa arbetslag har ständiga konflikter – andra bråkar aldrig. Hänger gruppens prestation ihop med hur gruppmedlemmarna kommunicerar? Det finns metoder som helt klart reducerar konflikter och ökar välmående och prestanda. Vi visar hur du kan få ditt team att fungera effektivt och vad som krävs för att lösningen ska vara långsiktig.

Under detta block så behandlas begrepp så som:

 • Hur förvandlas en tillfälligt sammansatt tvärfunktionell grupp till ett målstyrande team?
 • Högpresterande team (goda exempel)
 • Kommunikation, information och ryktesspridning
 • Konflikthantering

Presentationsteknik – att kommunicera förbättring

Som presentatör är det oerhört viktigt att du visar hänsyn och respekt för dina mottagare. Du får verktyg och ökade kunskaper att förenkla och sälja in ett budskap till din omgivning som till exempel förbättringsåtgärder som motiverar teamet genom att lägga upp beslutsstöd för ledning.

Under detta block så behandlas begrepp så som:

 • Personligt framförande och första intrycket (Kroppsspråk, verbal kommunikation och symbolik)
 • Pedagogik – med syftet att lära andra
 • Den viktiga inledningen på en presentation
 • Att förenkla ett komplicerat budskap (förbättringsåtgärder)
 • Tekniska hjälpmedel som PowerPoint - Hur de ska förstärka och inte förstöra din presentation?
 • Hur du strukturerar och förbereder dina presentationer och argumentationer
 • Retorik - Konsten att övertyga andra (goda exempel)

SMED (Single Minute Exchange of Die)

Du får en inblick i SMED – en strukturerad metod för att minska ställtider i maskiner och utrustningar.

 • Under detta block så behandlas begrepp så som:
 • Vad är verktyget SMED?
 • Fördjupad kunskap om ställtider
 • Separering av yttre och inre omställning
 • Optimering av yttre omställning
 • SMED i förhållande till annat förbättringsarbete

Operatörsunderhåll genom 5S-metoden

Sortera, systematisera, städa, standardisera och sköt om – den så kallade 5S-metoden hjälper till att bringa ordning och reda och stoppa slöseri på en arbetsplats. Genom att sköta och gå igenom utrustningen minskas även maskinförlusterna. Operatörsunderhåll handlar om förebyggande insatser som är enkla och snabbt utförda.

Under detta block så behandlas begrepp så som:

 • Uppstart av operatörsunderhåll
 • Initialrengöring
 • 5S
 • Förbättring rengöring och visualiseringstekniker
 • Standardisering

Rotorsaksanalys

Rotorsaksanalys är ett metodiskt och effektivt sätt att i stället för att bara avhjälpa ett problem, reda ut rotorsaken, så att problemet inte uppstår igen. Felaktiga rutiner, konstruktionsfel och feldimensionering är vanliga rotorsaker.

Under detta block så behandlas begrepp så som:

 • Rutiner saknas
 • Rutiner är felaktiga
 • Rutiner ej efterföljs
 • Konstruktionsfel
 • Fel dimensionering o.s.v.

Processkartläggning och daglig styrning

Ta del av synsättet bakom processkartläggning – en hjälp att se produktionsflödet och tillämpa arbetssätt, metoder och kvalitetsverktyg som stöd i det dagliga förbättrings- och utvecklingsarbetet.

Under detta block så behandlas begrepp så som:

 • Processkartläggning
 • Framtagning av den egna processen
 • Processinstruktioner
 • Arbetsmoment – tillvägagångssätt
 • Daglig styrning – Visualisering, rutiner mm.

FMEA

Feleffektsanalys, FMEA, är ett verktyg som hjälper dig att systematiskt identifiera möjliga risker och fel i en process eller produkt och på det sättet förebygga och sätta in motåtgärder.

Under detta block så behandlas begrepp så som:

 • Allmän introduktion och presentation av tillvägagångssättet för genomförandet av en FMEA analys
 • Praktisk övning FMEA

Studiebesök och avslutning

Med utgångspunkt i utbildningen gör vi ett besök hos ett utvalt företag för att ta del av dess förbättringsarbete och utveckling mot en mer effektiv och hållbar produktion.

Diplomering

När ditt projektarbete är godkänt får du ditt efterlängtade examensbevis och diplom under trevliga former. Dessa kan sedan foga till din CV och du kan i fortsättningen titulera dig ”Diplomerad förbättringsledare”

Upplägg

Vår utbildning Systematiskt förbättringsarbete har fokus på kunskaper och metoder som du kan använda direkt. Vi överför processer för förbättringsarbete till verkligheten i din vardag. Med praktiska övningar blir olika metoder extra tydliga och enklare att använda i din vardag.

Efter 13 välplanerade utbildningsdagar är du diplomerad förbättringsledare och är väl rustad att ta dig an utmaningarna att förbättra verksamheten på din arbetsplats.

Deltagarna i utbildningen har förstås också ett jobb att sköta. Därför har vi lagt upp utbildningen i korta och effektiva block under cirka 5 månaders tid. Det ger även deltagarna möjlighet att, steg för steg, tillämpa sina nya kunskaper.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Systematiskt förbättringsarbete, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Nercia Utbildning AB
Grusgropsvägen 2
702 36 Örebro

Nercia Utbildning

Nercia är ett privatägt utbildningsföretag som har mer än 25 år i branschen. Nercia kompetensutvecklar medarbetare från såväl företag som offentliga verksamheter inom områden som ledarskap, produktivitet/kvalitet, marknad/ekonomi, el/teknik och data. Metoden är i första hand att utveckla företagsanpassade utbildningsprogram i...

Läs mer om Nercia Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Highlights