Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Kravställande IT-projektledning

Längd
32 veckor
Längd
32 veckor
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Kravställande IT-projektledning

En utbildning som i första hand vänder sig till dig som är yrkesverksam på beställarsidan och vill vidareutveckla dig till projektledare inom IT.

Du lär dig att ta fram kundanpassade systemlösningar för kund och hur du ska driva förstudier och projekt enligt projektmodell och kvalitetskrav.

Utbildningen till Kravställande IT-projektledare passar dig som är vill ta ansvar och driva projekt. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel arbeta som agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som redan arbetar inom IT och vill ta nästa steg. 

Kursinnehåll

Utbildningens innehåll

  • Projektledning, 20 YH-poäng
  • Agil projektmetod, 15 YH-poäng
  • Kravställning, 10 YH-poäng
  • IT-projektledning, 35 YH-poäng

Kurserna i utbildningen bygger på de föregående. I kursen Projektledning lär du dig grunderna i projektledning. Du får insikt om de moment som krävs för att kunna leda ett projekt från början till slut. I denna kurs ingår kursmomentet Ledarskap och grupputveckling som bygger på interaktion med andra.

Kursen Agil projektmetod tar upp den projektmetodik som är vanligaste inom IT-projekt.

Den tredje kursen Kravställning har vi valt att lägga som en separat kurs för vi vet att en rätt gjord kravanalys är avgörande för ett projekts framgång.

I den sista kursen, IT-projektledning, arbetar du med ett verklighetsbaserat IT-projekt där du får pröva de kunskaper och färdigheter som getts i de tidigare kurserna. Projektet kommer att ske steg för steg där teori, arbete i projektet och reflektion kommer att varvas. Läraren följer din utveckling under hela kursen och även bedömningen sker under projektets gång.

Utbildning på halvtid

Denna utbildning kommer att ske på 50% studietakt. Om du önskar en långsammare studietakt än den förbestämda och inte är beroende av studiemedel kan detta till stor del uppfyllas.

Upplägg

Tre former av föreläsningar

Vi kommer erbjuda föreläsningarna på tre olika sätt:

  • Föreläsning på skolan en dag i veckan
  • Följa föreläsningen vid egen dator
  • Se inspelad föreläsning på annan tid då det lämpar sig bättre.

Mellan föreläsningarna följer du studierna på lärplattformen där förinspelat material finns, litteraturhänvisningar, inlämningsuppgifter och allt annat som behövs för att på ett pedagogiskt sätt kunna följa sin egen studieplan.

Lärare och konsulter

Lärare finns på plats på 20 procent och du har tillgång till dem antingen på plats på Borås Yrkeshögskola eller via telefon/live via länk för handledning och uppföljning av studierna samt av examinationsuppgifterna. Läraren följer kontinuerligt upp undervisningen för att säkerställa att du följer din individuella studieplan.

Tenta och examination

Examinationsuppgifter kommer att bestå av inlämningsuppgifter, reflektionsuppgifter kopplat till teori samt genom projektuppgifter.

Investering

Kursen är kostnadsfri.

Examen, diplom m.m.

Utbildningsbevis utfärdas efter avslutad utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kravställande IT-projektledning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Yrkeshögskolan i Borås
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Längre utbildningar och korta kurser

Yrkeshögskolan i Borås har en klar idé. Vi ska kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete och aktivt arbeta tillsammans med vårt lokala näringsliv. Det är nu inte helt unikt för just våra YH-utbildningar, men vi tror att vi är ovanligt...

Läs mer om Yrkeshögskolan i Borås och visa alla utbildningar.

Highlights