Projekt­ledning för industrin

Längd
40 timmar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning, Uppdragsutbildning
Längd
40 timmar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning, Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Projekt­ledning för industrin

Vare sig du är med och leder projektet eller är projekt­medlem så är det nyttigt att ha kunskaper om projekt­struktur och vilka verktyg du har att tillgå för att ro ditt företags projekt i hamn. Denna utbildning går igenom alltifrån olika typer av projekt- och analys­mo­deller, kalkylering och budget till hur du ska hantera kommu­ni­ka­tions­planer och gruppdynamik. 

Den breda bilden av projektledning

Utbild­ningen ger dig verktyg och kunskaper kring de olika faserna i ett projekt, vilka steg som finns och vilken ordning du tar dina steg för att genomföra ett projekt. Utbild­ningen börjar med de förbe­re­dande delarna och går igenom grunderna i projekt­pla­nering, handlings­planer, nuläge­sa­na­lyser och intres­sen­ta­na­lyser. För att sen gå igenom vad du bör tänka på under tiden så som de sociala aspekterna i grupp­dy­na­miken, hur du hanterar avvikelser och uppfölj­ningar.

Utbild­ningen går självklart också igenom olika projekt­mo­deller samt ledarstilar och hur de påverkar olika projekt och hur du kan anpassa din ledarstil efter de olika skeendena inom projektet. Allt för att du ska få en helhetsbild av vad projekt­ledning innebär och få verktygen att genomföra och nå dina mål.

Kommande kursstarter

Välj mellan 3 kursstarter

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Torslanda

Kontakta oss för mer information

 • Öppen utbildning
 • Torslanda

Kontakta oss för mer information

 • Uppdragsutbildning
 • Torslanda

Förkunskaper

Inga förkun­skaper krävs.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom följande moment:

 • Projekt­modell, projekt­styrning och projektledning
 • Projekt­pla­nering, från förstudie till avslut och överlämning
 • Gantt schema och handlingsplaner
 • WBS — Work Breakdowns Structures
 • Nuläge­sa­nalys, bland annat SWOT
 • Intres­sen­ta­nalys
 • Riskbe­dömning och riskanalys
 • Kalkylering, budget och uppföljning
 • Hantering av gruppdynamik
 • Kommu­ni­kation, kommu­ni­ka­tionsplan och visualisering
 • Agil projekt­ledning — vad det är och hur det används
 • Ledarskap

Praktiska övningar i grupp

Genom praktiska övningar ges du även möjlighet att prova på de olika modellerna i ett levande klassrum tillsammans med de andra kursdeltagarna.

Mat & logi

Går du din utbildning hos oss på Volvo Torslanda får du alltid frukost, lunch och fika inkluderat.

Erbjudande

Alla våra partnerföretag får gå våra företagsutbildningar till ett förmånligare pris. Vårt partnerskap vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, där vi erbjuder kompetensutveckling, stöttning och nätverk.

Kursens mål

Du erhåller grund­läg­gande kunskaper om projekt­ledning samt får konkreta tips på hur du leder, planerar, genomför och utvärderar projekt. Du får möjligheten att praktisera delmoment tillsammans med de andra kursdel­ta­garna i klassrummet.

Du får med dig verktyg och modeller att arbeta utifrån och en helhetsbild av vilka komponenter ett projekt består av, vad du behöver tänka på för att kunna genomföra och vad du gör om något avviker från din planering.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Projekt­ledning för industrin, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Göteborgs Tekniska College
Personalvägen 17
418 78 Göteborg

Göteborgs Tekniska College

Världen förändras och vi med den. Bäst rustad inför framtiden är den som snabbt kan ställa om, är redo att lära sig nytt och som analyserar det man redan vet. Oavsett var du befinner dig idag får du en bättre plattform inför...

Läs mer om Göteborgs Tekniska College och visa alla utbildningar.

Highlights