Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Maskininlärning och AI för verksamhetsutveckling

Sandholm Associates AB, i Stockholm (+1 orter)
Längd
17 dagar
Pris
97 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar, Företagsanpassad utbildning
Längd
17 dagar
Pris
97 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar, Företagsanpassad utbildning
Från 97 800 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Maskininlärning och verksamhetsutveckling är en utbildning där deltagarna får kunskaper om hur artificiell intelligens (AI), och maskininlärning (ML), 
kan användas för att nyttja tillgängliga data för att skapa mervärde för verksamheten.

Genom denna utbildning vidareutvecklas även färdigheter kring sys-
tematiskt och faktabaserat problemlösnings- och förbättringsarbete. Deltagarna erhåller den kompetens som en förbättringsledare eller data-
analytiker behöver för att kunna stötta organisationen. Till skillnad mot teoretisk maskininlärning, bygger denna utbildning på tillämpad ML, där tonvikten ligger på praktisk tillämpning för att uppnå verksamhets-
relaterade resultat.

Syfte

Deltagarna skall efter genomgången kurs kunna tillämpa artificiell intelligens (AI) och effektiva maskininlärningsmetoder (ML), på ett sådant sätt att mätbara förbättringar av lönsamhet, kostnadseffektivitet, kund-
nöjdhet och hållbarhet uppnås. Vidare skall deltagarna kunna leda för-
bättringsprojekt och hjälpa förbättringsgrupper genom att tillämpa ML och liknande verktyg.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

28 november, 2024

 • Distans med träffar
 • Stockholm

Kontakta oss för information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

Personer som driver- eller kommer att driva avancerat förbättrings- och problemlösningsarbete, i roller som förbättringsledare, problemlösnings-
expert, dataanalytiker eller Six Sigma Master Black Belt. Utbildningen
vänder sig till personer från såväl privata företag som offentliga organisationer.

Kursinnehåll

 • Miljöer för artificiell intelligens och maskininlärning, Minitab, Python och JupyterLab
 • Metodik för systematiskt förbättringsarbete, DMAIC
 • Maskininlärning - artificiell intelligens, möjligheter inom olika områden och branscher
 • Maskininlärning, bias/varians, korsvalidering, känslighet, specificitet - noggrannhet
 • ML-verktygen linjär-, multipel-, logistisk regression samt ROC och UAC-kurva
 • K-means- och hierarkisk klusteranalys
 • Gaussian-, Hierarkisk-, Multinomial- samt Bernoulli Naive Bayes klassificerare
 • Principalkomponentanalys (PCA)
 • Stödvektormaskin (SVM)
 • K-närmaste granne (KNN)
 • Linjär- och kvadratisk diskriminantanalys (LDA) (QDA)
 • Regularisering Ridge-, Lasso- och Elastic Net regression
 • Klassificeringsträd, regressionsträd
 • Klassificeringsträd Random Forest och Gradient boosting
 • Neurala nätverk – Enkel perceptron och Flerlagers perceptron (MLP)
 • Rekurrenta- och Konvolutionella neurala nätverk (RNN) (CNN)

Upplägg

Under utbildningen blandas föreläsningar, diskussioner och gruppövningar. Den är uppbyggd som blended learning, där fysisk klassrumsutbildning kombineras med onlinutbildning för bästa lärande. Deltagarna arbetar även via ett flipped classroom mellan utbildningsblocken. Detta genom inspelade föreläsningar, e-learning, litteratur samt övningar.

Parallellt med utbildningen genomför deltagarna ML-projekt i sina egna verksamheter. Mellan kurstillfällena genomförs digitala coacningträffar

Dokumentation
Artiklar och digitala källor samt pdf-kopior på visade ppt-bilder.

Tid & plats

Utbildningen genomförs i Sandholm Associates lokaler, Tegnérgatan 40 Stockholm, och online via Zoom.

Kursdatum kursstart hösten 2023
Block 1: 18 september (online via Zoom)
Block 2: 2-4 oktober (Tegnergatan 40) med välkomstmiddag 3 oktober
Block 3: 6-7 november (online via Zoom)
Block 4: 4-5 december (online via Zoom)
Block 5: 22-24 januari (Tegnergatan 40)
Block 6: 21-22 februari (online via Zoom)
Block 7: 11-12 april (Tegnergatan 40) med avslutningsmiddag den 11 april

Mat & logi

Vid sammankomster i Sandholms lokaler ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika i kursavgiften. 

Kursledare

David Dreven utbildare & seniorkonsult

David Dreven verkar inom Sandholm Associates som konsult och utbildare. 
Han är utbildad civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola och har kompletterande universitetsstudier inom Machine Learning. Han är även utbildad kvalitetschef, Six Sigma Master Black Belt och har även omfattande utbildning inom Lean.

Hans utbildningsområden är inom tillämpad ML (Machine Learning), verksamhetsutveckling och praktisk tillämpad statistik. I rollen som konsult
har han erfarenhet av att stötta och coacha organisationer med förbättringsarbete, avancerad statistisk analys och införande av ML lösningar inom verksamheten.

Examen, diplom m.m.

Efter genomgången utbildning och genomfört förbättrings-
projekt diplomeras deltagarna som Applied Machine Learning Developer.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Maskininlärning och AI för verksamhetsutveckling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Sandholm Associates AB
Tegnérgatan 40
113 59 Stockholm

Sandholm Associates AB Sandholm Associates AB har i över 50 år erbjudit konsultation och utbildning samt varit den ledande aktören gällande kvalitet, förbättringsarbete, Sex Sigma och Lean i Skandinavien. Bland uppdragsgivarna finns många företag som framgångsrikt arbetat med förbättringsarbete, tex...

Läs mer om Sandholm Associates AB och visa alla utbildningar.

Highlights