Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

SIS, Svenska Institutet för Standarder

i Stockholm (+ 5 orter)
Få mer information, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Video

SIS, Svenska Institutet för Standarder

Hämta din nya kunskap direkt från källan


Vår kunskap blir din

Att utbilda dig är den bästa investeringen du kan göra i dig själv och din organisation. Med en utbildning kommer du att utveckla din och din organisations kompetens, tack vare helt nya kunskaper. Och det är där som vi på Svenska Institutet för standarder kommer in i bilden. Vi utbildar inom de standarder som vi själva är med och utvecklar. Hos oss får du kunskap direkt från källan.

Vårt utbildningsutbud

Du kan välja bland ett brett utbud av utbildningar, workshops och frukostseminarium inom miljö- och kvalitetsledning, medicinteknik, informationssäkerhet, maskinsäkerhet och hållbarhet mfl. Med en företagsanpassad utbildning kan du ta del av vår kunskap i form av rådgivning och utredningar kring våra standarder. Vi ger stöd i förändringsprocessen och erbjuder även konsulttjänster.

Våra ämnesområden:

- Kvalitetsledning
- Miljöledning
- Arbetsmiljöledning
- Innovation
- Hållbarhet
- Informationssäkerhet
- Medicinteknik
- Hälsa, vård och omsorg
- Maskinsäkerhet, bygg och svets
- Standardisering.

Dina behov är viktiga för oss

Utgångspunkten för våra utbildningar och workshops är dina behov och önskemål. Utbildningsledarens erfarenhet och kunskap är en annan viktig del. Vi använder ofta flera föreläsare, vilket erbjuder stora möjligheter till värdefullt kunskapsutbyte. Utbildningarna är upplagda på ett sätt som gör att vi skapar utrymme för erfarenhetsutbyte mellan dig och andra utbildningsdeltagare.


Utbildningar

Utbildning
Bygg & Anläggning Längd Pris Ort Snittbetyg
Area och volym för byggnader 15 timmar Från 16 500 SEK Göteborg
Nya maskinförordningen – förändringar mot maskindirektivet och praktisk metod för hantering av förändringar i lagstiftning 7,5 timmar Från 10 500 SEK Flera orter (2)
SIS Bygghandlingar – Orientering 3 timmar Från 2 450 SEK Distans
Hållbarhet
Naturvärdesinventering - Orientering 3 timmar Från 5 500 SEK Distans
Naturvärdesinventering –Tillämpning av dataproduktspecifikation SIS/TS 199002:2023 5 timmar Från 7 500 SEK Distans
IT Avancerad
IT Säkerhet
Att hantera informationssäkerhetsrisker, inklusive incidenthantering och kontinuitet 25 timmar Från 24 900 SEK Göteborg
Att revidera och granska 14,5 timmar Från 24 900 SEK Göteborg
Informationssäkerhet och cybersäkerhet - steg 1 enligt ISO 27000 25 timmar Från 24 900 SEK Flera orter (2)
Informationssäkerhet och cybersäkerhet - steg 2 enligt ISO 27000 25 timmar Från 24 900 SEK Flera orter (2)
Systematiskt cyber- och informationssäkerhetsarbete för styrelse- och ledningsmedlemmar - med stöd av ISO 27000-serien 25 timmar Från 10 500 SEK Göteborg
Kvalitet & Ledningssystem
Kliniska laboratorier - Krav på kvalitet och kompetens (ISO 15189:2022) 7,5 timmar Från 10 500 SEK Flera orter (2)
Arbetsmiljöledning
ISO 45001 Arbetsmiljöledning - Orientering 7 timmar Från 10 500 SEK Flera orter (2)
Internrevision
Intern revision - grundutbildning 15 timmar Från 16 500 SEK Flera orter (2)
Intern revision - grundutbildning - Online 7 timmar Från 10 500 SEK Distans
Kompetenskrav för laboratorium enligt ISO/IEC 17025 för exempelvis ackreditering 14 timmar Från 21 900 SEK Flera orter (2)
Nya Internrevisionsutbildningen - ISO 19011 16 timmar Från 7 500 SEK Göteborg
Kvalitetsledning
Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet 25 timmar Från 24 900 SEK Göteborg
Intern revision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485:2016 7,5 timmar Från 10 500 SEK Flera orter (2)
Miljöledning
ISO 14001 Miljöledning - Implementering & Utveckling 15 timmar Från 16 500 SEK Flera orter (3)
ISO 14001 Miljöledning - Orientering 7,5 timmar Från 10 500 SEK Flera orter (3)
ISO 45001 Arbetsmiljöledning - Implementering & Utveckling 14 timmar Från 16 500 SEK Flera orter (2)
Miljöledning för revisorn enligt ISO 14001:2015 7,5 timmar Från 10 500 SEK Göteborg
Ledarskap
Att leda och ständigt förbättra 25 timmar Från 24 900 SEK Göteborg
ISO 9001 Kvalitetsledning - Implementering & Utveckling 15 timmar Från 16 500 SEK Flera orter (3)
ISO 9001 Kvalitetsledning - Orientering 7,5 timmar Från 10 500 SEK Flera orter (3)
Påverka internationell standardisering 3 timmar Från 2 450 SEK Göteborg
Innovationsledning
ISO 56001 Innovationsledning – Orientering 7,5 timmar Från 16 500 SEK Göteborg
Organisation / verksamhet
Risk- / krishantering
Kontinuitetshantering i praktiken 7,5 timmar Från 10 500 SEK Göteborg
Riskhantering i praktiken 15 timmar Från 10 500 SEK Göteborg
Språk
Skriva standard - del 2: språk i standarder 3 timmar Från 1 950 SEK Göteborg
Skriva standard - Fokus språk 3 timmar Från 2 450 SEK Göteborg
Teknik
Energi / energideklarationer
Energiledning enligt ISO 50001:2018 7,5 timmar Från 10 500 SEK Flera orter (2)
Maskin & Verkstad
Maskinsäkerhet och CE-märkning - Kravställa och samordna 7,5 timmar Från 16 500 SEK Flera orter (3)
Maskinsäkerhet och CE-märkning – Förståelse och ansvar 7,5 timmar Från 10 500 SEK Flera orter (3)
Maskinsäkerhet och CE-märkning – Riskbedömning och riskreducering 15 timmar Från 16 500 SEK Flera orter (3)
Säkra maskinstyrsystem - ISO13849-1 15 timmar Från 16 500 SEK Göteborg
Produktutveckling
Digitala produkter för hälsa och sjukvård enligt MDR och IVDR 22,5 timmar Från 21 900 SEK Helsingborg
Vård
Kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter och verksamheter enligt ISO 13485:2016 15 timmar Från 21 900 SEK Flera orter (2)
Medicintekniska produkter enligt MDR och IVDR 15 timmar Från 21 900 SEK Flera orter (2)
Praktisk utbildning i Klinisk utvärdering av Medicintekniska produkter 15 timmar Från 10 500 SEK Flera orter (2)

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med SIS, Svenska Institutet för Standarder och veta mer om deras utbildningar.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Kontakt

SIS, Svenska Institutet för Standarder

Solnavägen 1 E
113 65 Stockholm

Tel: 08-555 523 10

Highlights