Inga recensioner än

Fastighetsrätt och exploateringsekonomi

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
4 oktober, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
4 oktober, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Vid framtagandet av en detaljplan behöver en planarkitekt ofta samarbeta med mark- och exploateringsingenjörer, lantmätare, fastighetsutvecklare och exploatörer. För att underlätta samarbetet har vi tagit fram en specialutformad kurs med fokus på den fastighetsrätt och exploateringsekonomi som planarkitekter, direkt eller indirekt, kommer i kontakt med.

Vi inleder dagen med att gå igenom de vanligaste begreppen inom fastighetsrätt och exploateringsekonomin som planverksamheten kommer i kontakt med. En genomgång görs av reglerna kring fastighetsförteckningar och den fastighetsrätt som berörs av föreskrifterna för digitala detaljplaner. Under förmiddagen fördjupar vi oss i juridiken av de vanligast förekommande planbestämmelserna med fastighetsrättslig anknytning. Vi går igenom juridiken och rättsfallspraxis för genomförandedelen i planbeskrivningen. I den andra halvan av kursen går vi igenom vad som kan regleras med planbestämmelse, exploateringsavtal respektive markanvisningsavtal. Vi går även igenom grunderna för kommunens respektive exploatörens kalkyler som används för att bedöma om detaljplanen ger den ekonomi eller inte som får projektet att gå ihop. Som deltagare får du kunskap om
  • De vanligaste begreppen inom fastighetsrätt och exploateringsekonomi
  • Juridiken kring de vanligaste planbestämmelserna
  • Exploateringsavtal och markanvisningsavtal
  • Genomförandedelen i planbeskrivningen
Målgrupp Planarkitekter, planhandläggare, plantekniker, plankonsulter, planadministratörer som behöver kunskap om relevant fastighetsrätt och exploateringsekonomi. Även de mer juniora inom mark- och exploateringsverksamheten har nytta av kursen. Syfte med utbildningen: Syftet med kursen är att få kunskap om kommunens respektive exploatörens ekonomi för att enklare kunna bemöta påståenden om den under planprocessen. Därutöver syftar kursen till att planverksamheten ska få kompletterad kunskap inom fastighetsrätten för få bättre förståelse, och i sin tur bättre samarbeten med mark- och exploateringsverksamheten, samtidigt som MEX-verksamheten får en helhetsbild över juridiken. Nivå: Nivån passar alla inom planverksamheten och är mest lämpad för mer juniora inom MEX-verksamheten.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

4 oktober, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

4 oktober, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Fastighetsrätt och exploateringsekonomi, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights