Visa utbildning.se som: Mobil

Skala upp företaget – så går du från ägarlett till ägarstyrt

DI Akademi
Kort om utbildningen
1 dag
9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-08-31 - Stockholm
Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
9 900 SEK
2021-08-31

Stockholm
9 900 SEK
2021-10-27

Kursbeskrivning


Denna utbildning handlar om att lyckas med att gå från ett ägarlett till ett ägarstyrt bolag med en extern vd. Vi går igenom vad som är utmärkande för ägarledda bolag, ett bolags olika utvecklingsfaser, skillnaden mellan ägarlett och ägarstyrt och vad som krävs av såväl ägare som vd för att lyckas att ta bolaget till nästa nivå. Stort fokus ligger på vikten av att förstå de olika rollerna ägare, styrelse och VD och dess utmaningar.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursinnehåll

Sverige består till drygt 98% av ägarledda företag. Dessa är speciella just för att ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten på ett eller annat vis. För att ett sådant bolag ska kunna skala upp krävs det en insikt och medvetenhet om innebörden att gå från ägarlett till ägarstyrt och hur man gör för att nå dit.

Denna utbildning handlar om att ge dig kunskap, verktyg och inspiration för att lyckas.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Från ägarlett till ägarstyrt, vad skillnaden är och hur du kan förändra arbetssättet för att lyckas
 • Ett företags livscykel, från tidigt skede, tillväxtfas, mognadsfas till degeneringsfas och vad det krävs för ledarskap i de olika faserna
 • De olika bolagsorganen: ägare, styrelse och VD och hur man får ett optimalt samspel mellan dessa
 • Hur man navigerar som ägare i ägarstyrda bolag
 • Hur man lyckas som vd i ägarstyrda bolag
 • Hur du får samspelet mellan ägare och vd att fungera optimalt
 • Ägardirektivet, det skriftliga dokument som avspeglar ägarens vilja med bolaget, och vad som gör det så viktigt för bolagets framtid
 • 360-metoden, som hjälper dig att få en övergripande bild av nuläget och vilka åtgärder du behöver ta till för framtiden

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Höga chefer
 • Vd:ar
 • Styrelseledamöter
 • Ägare

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få:

 • Förståelse för hur du lyckas i arbetet med att gå från ägarlett till ägartyrt
 • Goda kunskaper i hur du kan arbeta med en nulägesanalys i ett 360-perspektiv i din verksamhet
 • Förstå hur ett fruktbart samspel mellan ägare och extern VD kan lyfta ett bolag till hållbar och lönsam affär för ert företag
 • En plan för att starta resan i ditt företag

Kurslitteratur:

Boken Extern VD – så lyckas du


PROGRAM:

09.00–09.30 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till dagen
 • Mål och syfte

09.30–10.00 Från ägarlett till ägarstyrt som affärsdisciplin

 • Introduktion – från ägarlett till ägarstyrt
 • Definitionen ägarledda bolag och varför de klassificeras som ryggraden i svensk ekonomi
 • Företagets livscykelkurva och ledarskapsutmaningarna i varje fas

10.00–10.15 Kaffe

10.15-10.45 Nulägesanalys

 • Var på företagskurvan befinner sig ert företag och hur ser ledarskapet ut?
 • Vilka utmaningar har ni – gruppdiskussion & övning

10.45–12.00 Från ägarlett till ägarstyrt som affärsdisciplin fortsättning

 • De olika bolagsorganen – vilka är de och hur får de optimal samverkan?
 • Hur skiljer sig styrelsearbetet i ett börsnoterat bolag kontra ett ägarlett företag?
 • Vad är ett ägardirektiv och varför så viktigt för ett bolags framtida utveckling?

11.30–12.00 Ägardirektiv

3 olika exempel på ägadirektiv

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Ägarperspektivet

 • Ägarens utmaningar att ta in en extern vd/ledare
 • När är det lämpligt att ta in en extern vd/ledare?
 • Vilken formalia behöver vara på plats innan man anlitar en vd?
 • Vilket ansvar har man som ägare för att en ny vd ska lyckas med uppdraget?
 • Hur påverkar företagskulturen framgångsrika rekryteringar?
 • Är det en fördel eller nackdel att rekrytera internt?

14.00 – 14.30 Tre verkliga case och gruppdiskussioner

Vi går igenom tre verkliga case och diskuterar hur man som ägare och vd ska agera för att samspelet ska fungera bättre, och vad som är framgångsfaktorn.

14.30 – 15.00 Kaffe

15.00–15.45 Vd-perspektivet

 • En extern vd:s utmaningar
 • Vilka krav bör en vd/ledare ställa innan man skriver på ett uppdrag?
 • Vilka egenskaper och erfarenhet bör man ha inför ett vd-uppdrag i ett ägarlett bolag?
 • 360-metoden för att skapa bästa förutsättningar att lyckas

15.45 – 16.00 Ett lyckat case

Ett case i hur man lyckades i ett ägarlett företag att gå från ägarlett till ett ägarstyrt och hur processen såg ut när man tog in en extern vd.

16.00-16.20 Utmaningarna i din organisation

Vilka utmaningar har min organisation? Vart befinner vi oss idag och vad måste vi göra?

16.20-16.30 Sammanfattning och avslutning

Tid & plats


Lärarledd onlineutbildning eller Kurslokal i Stockholm eller Göteborg (genomförs online om omständigheterna kring covid-19 så kräver, vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid)*

Kursledare

Agneta Olsson
Agneta Olsson är VD för Almi Väst som hjälper bolag att skapa tillväxt genom affärsrådgivning och finansiering. Hon har även styrelseuppdrag och är en mycket uppskattad föreläsare. Agneta har i många år arbetat med att bygga varumärken, till exempel när hon var Global Marketing Manager på Santa Maria och skapade genomslag för begreppet ”fredagsmys”. Hon har även utvecklat den omtalade Ridderheimsrapporten, en årligen utkommande bok om framtidstrender i livsmedelsbranschen. Agneta har också arbetat som extern vd och skrivit boken ”Extern VD – så lyckas du!” och är i dag specialiserad på ägarledda företag.

DI Akademi

DI Akademi

Välkommen till Di Akademi, utbildningsinstitutet för dig i näringslivet. Vår idé och vår uppgift är att guida dig igenom dina och ditt företags utmaningar och se till att du är rustad med den senaste kunskapen, bästa inspirationen och den mest...


Läs mer om DI Akademi och visa alla utbildningar.