Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Business Innovation

Längd
9 dagar (tre internat)
Pris
57 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
9 dagar (tre internat)
Pris
57 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 57 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Business Innovation


Business Innovation är en ledarskapsutbildning för dig som driver och leder affärsutveckling och organisatorisk utveckling. Under 9 dagar, fördelade på tre tillfällen på en kursgård i Skåne, kommer du att få tillgång till mängder av verktyg och beprövade metoder för corporate innovation, handfasta metoder för att identifiera och realisera möjligheter till nya intäkter, och väsentligt förbättrade kundupplevelser.

Nya tider skapar nya möjligheter

För många organisationer är det en nödvändighet att anpassa sig och utforska nya möjligheter i ett affärslandskap präglat av snabb teknologisk utveckling, för att behålla eller öka sin konkurrenskraft​. Att utveckla nya affärer parallellt med att hantera en befintlig verksamhet är en utmaning som många företagsledningar brottas med idag​.

Skillnaderna idag är att utvecklingstakten är avsevärt snabbare och att organisationer sällan är utformade för att hantera detta. Ofta upplevs det som svårt att använda befintlig organisation som plattform för djärva utvecklingsprojekt med betydande tillväxtpotential. Därför behövs kompletterande ansatser, metoder och verktyg, som kan kombinera djärva utvecklingsprojekt inom ramen för befintlig organisation samtidigt som den digitala förmågan ökas i organisationen.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

25 september, 2024

  • Öppen utbildning
  • Lund

Innehåll

Utbildningen ges en gång per år, med start och genomförande på hösten. Programmet består av totalt 9 heldagar uppdelat på 3 moduler á 3 sammanhängande heldagar i internatform.

MODUL 1: Challenge

– Definingstrategy and creating a fit between aspirations and initiatives based on insights from customers, technology and markets​.
Exempel på innehåll: strategiska modeller för tillväxt, transformation​ och metoder för forecasting.

MODUL 2: Change

– Transformation​and choice of digital initiatives​, business models and portfolio.
Exempel på innehåll: affärsmodeller och portföljteori.

MODUL 3: Charge

– Mobilizing your organization  to accelerate​, implement and scale digital initiatives​.
Exempel på innehåll: digitaliserings​ kultur, ​agilt​ ledarskap och​ agil ​organisation.

Mellan varje modul kommer duatt arbetaaktivt med en på förhand definierad affärsmöjlighet. Modulerna är uppbyggda för att ta tillvara nya insikter föratto​msätta denna affärsmöjlighet till ett skarpt projekt.

Förutom föreläsningar, workshops och praktikfallsdiskussioner kommer vi att med vår IMPACT-pedagogik attfokusera på viktiga områden och utmaningar som programmets deltagare möter.Vi kommer gemensamt attarbetaskarptmed hur teori och praktik kan hjälpa deltagarna kan flytta sina utmaningar närmare lösningen.

Innehåll

Business Innovation ger dig verktygenför att utveckla förändringsstrategier och utvärdera digitala initiativ, bygga en experimenterande kulturoch öka din digitala kompetens – parametrar som bidrar till organisationens digitala förmåga. ​Vi arbetar under programmet med teorier och modeller som bland annat beskriver och förklarar:

  • Strategiska modeller och vikten av en kontinuerligt uppdaterad strategi.
  • Organisatorisk förändring och kultur som verktyg för utveckling.
  • Metoder för affärsutveckling genom utveckling av nya produkter och tjänster.
  • Hur man definierar och skapar kundvärde och kunderbjudande
  • Teknologi som möjliggörare för företag och dess intressenter

Business Innovation tränar dig och din organisation i metoder för digital transformation och utveckling av digital mognad. Vi kommer i programmet att hjälpa dig att anamma ett utforskande förhållningssätt till förändring, där det handlar om att systematiskt prova nya saker och på ett effektivt sätt dra lärdomar av de resultat man uppnår, såväl positiva som negativa. En organisations digitala mognad utvecklas genom att systematiskt, gradvis och kontinuerligt värdera, välja och genomföra avgränsade experiment, som ligger i linje med företagets strategi. Om de blir framgångsrika, kan de utvecklas till fullskaliga projekt – men även experiment som inte når uppsatta mål bidrar till att öka organisationens digitala mognad.

EFL:s IMPACT-pedagogik

EFL:s IMPACT-pedagogik innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig, givet dina och din organisations förutsättningar. Programmet ger dig som deltagare en upplevelsebaserad kompetenshöjning och klär dig i nya metoder för att utveckla affärsmodeller med stöd av ny teknik.

Genom att varva teori, aktuell forskning och övningar med handfasta tips och råd, skapar vi tillsammans en slagkraftig kombination som ger dig verktyg och färdigheter att identifiera, värdera och leverera konkreta affärsutvecklingsprojekt, som stärker och utvecklar er verksamhet.

Om föreläsarna

Programansvarig

EFL:s Tomas de SouzaProgramansvarig för Business Innovation är Tomas de Souza, som har arbetat med affärsutveckling i mer än 20 år, senast som innovationsdirektör i Bonnierkoncernen och är idag vd för ett snabbväxande medicinteknikföretaget i Malmö. Tomas är även alumn från EFL:s Executive MBA-program.

Under programmets gång delar med Tomas med sig från sin mångåriga erfarenhet av att leda och driva innovation, business design och affärsutveckling, med ett särskilt fokus på att konkretisera och realisera framtida affärspotential för såväl nya som traditionella verksamheter. 

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Business Innovationmöter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice. Läs mer om EFL-teamet

Investering

57 500kr

Medlemmar i EFL:s företagsnätverk har 10% rabatt på programavgiften.

Priser exkl. moms. Internatkostnader tillkommer (uppskattningsvis 6000-6500kr per internat som faktureras separat efterhand som de uppkommer).

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Business Innovation, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
EFL, Executive Foundation Lund
Scheelevägen 15b (Box 794 )
220 07 Lund

Med program såsom EFL:s Styrelseprogram, Leading Change, Ledarskap i organisationer och managementprogrammet Leading IMPACT är EFL Executive Education ett av regionens starkaste varumärken för utbildningar till yrkesverksamma. Leading IMPACT, som startade för första gången hösten 2019 bygger på samma pedagogik...

Läs mer om EFL, Executive Foundation Lund och visa alla utbildningar.

Highlights