Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Psykisk ohälsa & Rehabilitering

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som kan innefatta flera symtom som stress, depression, ångest, utmattningssyndrom och nedstämdhet. Det kan vara arbetsrelaterat eller inte, men oavsett så påverkar det arbetssituationen för den som är drabbad. Om man är lider av psykisk ohälsa och mår dåligt kan man behöva behandling, antingen i form av samtal med en terapeut, medicinering eller annan form av behandling. 

Här finns utbildningar inom hälsa

På en arbetsplats handlar det mycket om förebyggande arbete för att se till att de anställda mår bra och har en rimlig arbetssituation. I den här artikeln kan du läsa mer om hur du kan hantera du stress och utbrändhet. Som arbetsgivare kan du någon gång komma i kontakt med psykisk ohälsa bland dina anställda och då är det viktigt att veta hur du ska agera. Det kan handla om att förändra arbetssituationen och arbetsbelastningen, erbjuda betald samtalsterapi eller bara finnas där som ett stöd för den anställde.

5 tips hur du tacklar stressen

Så bemöter du psykisk ohälsa 

Rehabilitering

Om en anställd mår dåligt (läs mer om tecken på utbrändhet) eller återhämtar sig från en skada är det arbetsgivarens ansvar att hjälpa den anställda tillbaka i tjänst. Som anställd är det viktigt att du redan vid tidiga tecken på ohälsa pratar med din chef för att hitta en hållbar lösning innan det krävs större åtgärder. Om det går så långt som sjukskrivning kommer det antagligen finnas behov av stöd och hjälp för att komma igång med arbetet igen. Arbetsgivaren kan då behöva göra vissa förändringar för att anpassa situationen och säkerställa att den anställda har de hjälpmedel som krävs för att återgå i arbete.

Utbildningar inom rehabilitering

Förebyggande friskvård

Vissa arbetsplatser är duktiga på att jobba förebyggande mot både psykisk ohälsa och andra påfrestningar i arbetsmiljön som buller, mobbning eller ergonomi. Detta är kopplat till det friskvårdsarbete som arbetsgivaren bör göra (läs mer om friskvård här). Det kan handla om gemensamma aktiviteter på arbetsplatsen, såsom återkommande löpträning eller kanske mindfulness för att sänka stressnivåer.

Fler artiklar:

Inkludera yoga i ditt ledarskap

Mindfulness på jobbet 

Senast uppdaterad: 22 maj 2020

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!