Inga recensioner än

Vardagsrehabilitering

Längd
0,6 timmar
Pris
995 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Längd
0,6 timmar
Pris
995 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Lär dig om vardagsrehabilitering med vår kompletta guide. Få en bättre förståelse för vikten av att rehabilitera i vardagen och hur du kan göra det. Börja din utbildning online idag.

Utbildningen tar avstamp i värdegrunden i Socialtjänstlagen, SOL, och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, samt hälso- och sjukvårdslagen HSL. Summan av värdegrunden visar personal, i alla yrkeskategorier, riktningen mot en vård och omsorg som inkluderar respekt för den enskilde och personens integritet, självstyre och delaktighet och som ska innebära trygga och tillitsfulla relationer.

Varje möte och varje utförd insats ska bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och ett arbetssätt som stödjer och uppmuntrar den enskilde till att vara aktiv och delta i vardagliga aktiviteter efter förmåga. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att bevara sina funktioner; fysiskt, psykiskt och socialt, bibehålla sin identitet och självförtroende, känna välbefinnande och bli bemött utifrån ett helhetsperspektiv.

Utbildningen ger en grundläggande, konkret vägledning i hur personalen kan utföra ett vardagsnära och aktiverande arbetssätt.

Publicerad: 2021-11-02

Spara tid med streamad version av din utbildning

 • Kursen ger samma utbildningspoäng hos olika branschförbund som den gör i sin fysiska form.
 • Uppspelningstiden för kursen är 35 minuter vilket motsvarar ½ dag lärarledd utbildning.
 • Kursen leder till diplom.
!

Kursinnehåll

 • Lagar som styr insatsen
 • Varför vardagsrehabilitering?
 • Vad är vardagsrehabilitering kontra professionell rehabilitering?
 • Personcentrerat förhållningssätt
 • Naturligt åldrande
 • Vad är ett tryggt och tillitsfullt bemötande?
 • Positiv inverkan av aktivitet ur ett helhetsperspektiv
 • Vad är aktivitet?
 • Hur inkluderar vi aktiverande förhållningssätt i genomförandeplanen?

Video

Premium ifrån Diploma Utbildning

Denna utbildning kan även köpas som en del i paketet Diploma Premium.Premium ger dig som användare obegränsad tillgång till 490 av våra streamade utbildningar i ett helt år för endast 4795 kr exklusive moms.

För mer information om möjligheter för grupper, allmänna villkor och liknande vänligen kontakta oss.

Se utbildningskatalogen för att se alla utbildningar som ingår i DIPLOMA PREMIUM

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Vardagsrehabilitering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Diploma Utbildning
Hantverkargatan 52
112 31 STOCKHOLM

Traditionell utbildning möter den digitala världen

Vi på Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida...

Läs mer om Diploma Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights