Inga recensioner än

Hållbar utveckling - från ord till handling

Längd
8 dagar
Pris
36 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Är du intresserad av kommande utbildningstillfällen, gör en intresseanmälan! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
8 dagar
Pris
36 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Är du intresserad av kommande utbildningstillfällen, gör en intresseanmälan! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 36 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Hållbar utveckling - från ord till handling

SIS erbjuder en utbildning med fokus på din organisations hållbarhetsutmaningar. Utbildningen ger dig som arbetar med hållbarhetsfrågor eller är hållbarhetschef en bättre förståelse för hela hållbarhetsområdet. Tillsammans med våra utbildningsledare får du som utbildningsdeltagare verktyg och stöd för att utifrån era behov arbeta fram eller utveckla er organisations hållbarhetsstrategi med mål, rapportering, kommunikation och verktyg för er hållbarhetstransformation.

Du som deltagare får goda kunskaper och verktyg för att agera och arbeta effektivt med hållbarhet i din organisation.

Du får med dig resultat i form av analyser och underlag som kan presenteras för ledningsgruppen och/eller som ni kan arbeta vidare med i er verksamhet.

Exempelvis skapas under utbildningens gång er unika relevansanalys och väsentlighetsanalys, med stöd av ISO 26000 och egendeklarationen kopplat till de globala målen i Agenda 2030.

Utbildningen är affärsorienterad och har fokus på att gå från ord till handling. Resultatet kan du använda direkt för att driva din organisations hållbarhetstransformation. Efter utbildningen har du verktyg som du kan använda vidare i det fortsatta arbetet med er hållbarhetsstrategi för att skapa bästa
affärs-, intressent- och samhällsvärde.

SIS pedagogiska metod

Utbildningen är designad enligt SIS metoden, en metod för att uppnå SIS pedagogiska kvalitetskriterier. SIS metoden är baserad på High Performance Learning Journey (HPLJ)- En certifierad metod för att nå hög utveckling för både dig som utbildningsdeltagare och din organisation.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Är du intresserad av kommande utbildningstillfällen, gör en intresseanmälan!

  • Onlineutbildning
  • Distans

Utbildningsmål

Du skall utifrån hållbarhetsperspektivet kunna identifiera affärsmöjligheter och risker, prioritera strategiska hållbarhetsfrågor, identifiera utvecklingsbehov, genomföra intressentanalys och skapa underlag för en hållbarhetsstrategi och handlingsplan som ett första steg. Du får lära dig hur du optimerar en hållbar verksamhetsmodell och hur er organisation bäst bidrar till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Du som går utbildningen skall få en mycket god bild av vad som krävs av en organisation för att vara hållbar och du skall dessutom ha en verktygslåda med dig för att kunna lotsa din organisation framåt. Du skall också under utbildningstiden genomföra ett antal analyser av din egen organisation och verksamhet för att kunna få i gång transformationsarbetet samt kunna bidra aktivt till ledningens kunskapsutveckling på hemmaplan.

Ur programmet

  • Orientering inom hållbarhetsområdet
  • Processen för organisationens hållbarhetstransformation
  • De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030
  • Organisationers samhällsansvar enligt ISO 26000, med koppling till andra internationella riktlinjer
  • Hållbarhetsrapportering - Egendeklaration för att maximera bidraget till hållbar utveckling
  • Väsentlighetsanalys med fokus på er egen verksamhet
  • Centrala begrepp i en kraftfull hållbarhetsstrategi med potential att stärka organisationens verksamhetsmodell
  • Hållbar affärs- och verksamhetsutveckling

Målgrupp

Utbildningen ger dig som arbetar med hållbarhetsfrågor eller är hållbarhetschef en bättre förståelse för hela hållbarhetsområdet. Tillsammans med våra utbildningsledare får du som utbildningsdeltagare verktyg och stöd för att utifrån era behov arbeta fram eller utveckla er organisations hållbarhetsstrategi med mål, rapportering, kommunikation och verktyg för er hållbarhetstransformation.

Inga hållbarhetskunskaper krävs, men ju mer du är insatt desto mer praktisk nytta kommer du ha av utbildningen.

Viss IT vana krävs då utbildningen levereras via Zoom och i online verktyget
(miro) för interaktiva övningar.

Video

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Hållbar utveckling - från ord till handling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
SIS, Svenska Institutet för Standarder
Solnavägen 1 E
113 65 Stockholm

Hämta din nya kunskap direkt från källan

Att utbilda dig är den bästa investeringen du kan göra i dig själv och din organisation. Med en utbildning kommer du att utveckla din och din organisations kompetens, tack vare helt nya kunskaper. Och det är där som vi på...

Läs mer om SIS, Svenska Institutet för Standarder och visa alla utbildningar.

Highlights