Visa utbildning.se som: Mobil

55246 SQL Always On High Availability with SQL 2016

Informator
Kort om utbildningen
3 dagar
26 950 SEK Momsfri
   
Distans, Göteborg, Stockholm

Kursbeskrivning


This three-day instructor-led course is designed for database administrators and Windows engineers to familiarize them with the concepts in SQL AlwaysOn and High Availability. The course utilizes SQL 2016, but explains the differences from SQL 2012- SQL 2014.

Module 1: Introduction

This module explains the course and objectives.

Lessons

Introduction

After completing this module, students will be able to:

Course introduction

Module 2: Always on and high availability concepts and terminology

This module will introduce the participants to the concepts and terminology used in the course.

Lessons

Concepts and Terminology
Table of Availability
High Availability
Causes of Downtime
Planned downtime
Unplanned downtime
Disaster Recovery
Recovery Time Objective (RTO)
Recovery Point Objective (RPO)
Recovery Level Objective (RLO)
Storage Area Networks (SAN)
Edition Changes from SQL 2012
SQL Server 2014 Changes
SQL Server 2016 Changes
Legacy Solutions prior to Always On
Failover Cluster Instances
Log Shipping
A Typical Log Shipping Configuration
Monitor Server
Replication
Database Mirroring
Database Mirroring Terminology
Principle
Mirror
Witness (red box in image above)
Database Snapshots
Limitations of legacy solutions:
What do we mean by Always On?
Table of Always On Comparison

After completing this module, students will be able to:

Terminology
SQL 2014 Changes
SQL2016 Changes
Understand the role of the SANS

Module 3: Windows Server 2016 failover clustering

Failover clustering is covered in this module and is a critical feature of AlwaysOn High Availability.

Lessons

Understanding Failover Clustering in Server 2016
Statefull High Availability Solution
Supported in both Standard and Datacenter
Servers should run similar hardware
Should run same edition
Hyper-V best with datacenter
Certified for Windows server logo
Shared Storage
Quorums
Node Majority
Node and Disk Majority configuration:
Node and File Share Majority
No Majority
Configuration
Cluster Networks Best Practices
Connection to nodes to shared storage
Private network for internal cluster
Public network for client connections
Cluster Aware Updating
Virtual Machine Failover Clustering
Preferred Owners
Failover Failback
Resources
Dependences
Heartbeat

Lab 1: Set up iSCSI Server

Set up iSCSI Server

Lab 2: Install the iSCSI VMS

Install the iSCSI VMS

Lab 3: Add Servers to Server Manager for Ease of Management

Add Servers to Server Manager for Ease of Management

Lab 4: Add the Windows Cluster Feature to SQL1, SQL2 And SQL3

Add the Windows Cluster Feature to SQL1, SQL2 And SQL3

Lab 5: Create the iSCSI Initators to add the shared storage

Create the iSCSI Initators to add the shared storage

Lab 6: Create the Windows Cluster

Create the Windows Cluster

Lab 7: Add a Clustered Service

Add a Clustered Service

Lab 8: Test The Failover Of The Windows Service

Test The Failover Of The Windows Service

Lab 9: Delete Role

Delete Role

Lab 10: Examine the Quorum Settings

Examine the Quorum Settings

After completing this module, students will be able to:

ISCSI Setup
Work with Roles
Understand Quorums
Understand Windows Failover
Understand Cluster Service
Understand Preferred Owners
Understand Node Majority

Module 4: SQL 2016 Failover cluster instances

In this module we move from the generic failover clustering to the specifics involving SQL.

Lessons

Failover Cluster Instance
As A FCI Appears To A Client

Lab 1: Create A Configuration File By Running The Advanced Cluster Preparation Wizard

Create A Configuration File By Running The Advanced Cluster Preparation Wizard

Lab 2: Complete The SQL Cluster Installation On SQL1

Complete The SQL Cluster Installation On SQL1

Lab 3: Install The Cluster On SQL2 And SQL3

Install The Cluster On SQL2 And SQL3

Lab 4: Test the SQL Cluster

Test the SQL Cluster

After completing this module, students will be able to:

Cluster Testing
Understand Configuration Files
Install Clusters

Module 5: SQL 2016 Always on availability groups

Within the failover clusters of SQL are the concept of Availability groups and their enhancements with the release of SQL 2016 which is the focus of this module.

Lessons

Availability Groups and Replicas
Primary Replica
Secondary Replicas
Availability Group Listener
Availability Mode
Synchronous Commit Mode
Asynchronous Commit Mode
Failover Modes
Automatic Failover Without Data Loss
Automatic Failover Requirements:
Manual
Manual Failover Requirements
Common Topologies

Lab 1: Create a SQL Instance For The Availability Group

Create a SQL Instance For The Availability Group

Lab 2: Enable the SQL Server AlwaysOn Availability Group Feature

Enable the SQL Server AlwaysOn Availability Group Feature

Lab 3: Set Up For Availability Groups

Set Up For Availability Groups

Lab 4: The Availability Group Wizard

The Availability Group Wizard

Lab 5: SSMS and Availability Groups

SSMS and Availability Groups

After completing this module, students will be able to:

Enable AlwaysOn
Understand and work with availability Groups

Module 6: The Dasboard

Managing AlwaysOn High Availability groups wit SQL 2016 is accomplished with the Dashboard. This module will demonstrate the skills necessary for the accomplishment of the management tasks.

Lessons

The Dashboard
How to view logs
Using replication with Logins
Using partially contained databases

Lab 1: The Dashboard

The Dashboard

Lab 2: Replicating Logins and Jobs

Replicating Logins and Jobs

Lab 3: Contained or Partially Contained Databases

Contained or Partially Contained Databases

After completing this module, students will be able to:

Understand the Dashboard
Perform Logon and Job replication

Module 7: Active Secondary Availability Group Actions

Within Availability groups you may have Active secondary SQL which is covered and demonstrated in this module.

Lessons

Reporting with Secondary Replicas
Configuring a Readable secondary
Read-Only Routing
Load Balancing
Lab: Configure a Read-Only Secondary
Database Backups with Secondary
Steps of Backup Using secondary
Backup Preference Options

Lab 1: Database Backup Using Secondary Replica

Database Backup Using Secondary Replica

Lab 2: Configure a Read-Only secondary

Configure a Read-Only secondary

After completing this module, students will be able to:

Perform backups with Secondary Replicas
Configure a Read-Only Replica

Module 8: Maintenance

In this module you explore maintenance procedures for AlwaysOn High Avialability Groups.

Lessons

DBCC Checks
Database Adding and Removing

Lab 1: Add a Database

Add a Database

Lab 2: Remove a Database

Remove a Database

Lab 3: Add a Replica

Add a Replica

Lab 4: Remove a Replica

Remove a Replica

After completing this module, students will be able to:

Add and Remove Databases
Add and Remove Replicas

Module 9: Monitoring and troubleshooting availability groups

In this the final module you will learn how to monitor the clusters and Availability groups and various common troubleshooting procedures.

Lessons

The Dashboard in Depth
Events
Policy Based Managemnt for Availability Groups

Lab 1: Dashboard Wizards

Dashboard Wizards

Lab 2: Create an Extended Event Session

Create an Extended Event Session

Lab 3: Using T-SQL

Using T-SQL

Lab 4: Policy based management for Availability Groups

Policy based management for Availability Groups

Lab 5: Observe a Policy In Action

Observe a Policy In Action

Lab 6: Create Three Conditions To Be Used In The RTO And RPO Policies

Create Three Conditions To Be Used In The RTO And RPO Policies

Lab 7: Create Two Policies RTO and RPO

Create Two Policies RTO and RPO

Lab 8: Test The Policies

Test The Policies

Lab 9: Change Endpoint Owner

Change Endpoint Owner

After completing this module, students will be able to:

Change Owners
Work with Policies
Work with Extended Events

 
Informator Training Cloud 
Our training portal supports your development throughout the training. The portal saves you time and is designed to give you a more effective learning experience - leading to better results and greater knowledge enforcement after the course.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om 55246 SQL Always On High Availability with SQL 2016, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Informator

Utbildningsutbud

Informator är utbildningsföretaget som stärker din konkurrenskraft genom att underhålla, uppdatera och tillföra relevant kunskap inom IT och management där och när du behöver det. Vi har vuxit tillsammans med svensk mjukvaruindustris ledande företag och utbildat utvecklare, tekniker, projektledare och chefer sedan...


Läs mer om Informator och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Informator

Karlavägen 108
115 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera 55246 SQL Always On High Availability with SQL 2016!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 712 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen 55246 SQL Always On High Availability with SQL 2016 från Informator, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar