Visa utbildning.se som: Mobil

Att leda i förändring – tydligt, förtroendeskapande och effektivt ledarskap

DI Akademi
Kort om utbildningen
2 dagar
17 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-21 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning


Globalisering, ökad konkurrens och accelererande teknologisk utveckling är några av de drivkrafter som gör att förändring är ett mer eller mindre konstant tillstånd i många organisationer. För att leda i förändringar, och att leda förändringar, behöver du ett personligt ledarskap som är tydligt, förtroendeskapande och effektivt. Under denna tvådagarsutbildning får du kunskaper i olika verktyg och metoder, vilka av dessa som passar bäst i olika faser och situationer och praktisk träning i att tillämpa dessa. Du får lära dig att förutse och undvika fällor, hantera förändringsmotstånd och vad och hur du ska kommunicera.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursinnehåll

Lyckade förändringar kan skapa stort mervärde för en organisation på samma sätt som en misslyckad förändring kan bli väldigt kostsam. För att en förändring skall lyckas behöver du som chef och ledare stå väl rustad att leda människor i den nya riktningen.
Den här utbildningen handlar om hur du lyckas med ditt ledarskap i förändring och hur du skapar de bästa förutsättningarna för att implementera förändringar. Du blir bättre på att förutse de förändringsfällor som finns (till exempel att kunder kommer i kläm eller att människor blir oroliga och ofokuserade) och du får i praktiken träna på hur människor behöver ledas i olika faser av förändringen. I gruppdiskussioner delar vi erfarenheter av förändringsarbete och övar på metoder och verktyg.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
 • Hur du som ledare skapar de bästa förutsättningarna för att genomföra en förändring
 • Verktyg och metoder för att leda och styra en verksamhet och organisation i förändring
 • Vilka olika typer av ledarskap som behövs beroende på var i förändringsprocessen som du befinner dig
 • Vad du måste kommunicera vid förändringar och hur du ska få förändringen att bestå
 • Hur du kan hantera förändringsmotstånd
 • Hur du identifierar och får informella ledare på din sida
 • Människors reaktioner och beteenden vid förändring och hur du hanterar dessa
 • De vanliga förändringsfällorna och hur de kan undvikas
MÅL MED UTBILDNINGEN
 • Att du ska få ökad insikt och kunskap om hur människor kan ledas genom en förändringsprocess
 • Att du ska förstå och kunna tillämpa de centrala förändringsverktygen som finns och kunna anpassa dessa till din verksamhet
 • Att du ska förstå vad ett effektivt ledarskap handlar om och göra de nödvändiga förändringarna i ditt ledarskap
MÅLGRUPP
 • Alla chefer och ledare med några års erfarenhet
 • Medarbetare på HR– avdelningar som behöver utveckling inom ledarskap och förändringsarbete
 • Specialister med förändringsfokus

PROGRAM:

Dag 1

09.00 Introduktion till dagarna

09.30 Om att vara chef och ledare

 • Vad är ledarskap?
 • Vad och hur gör de effektiva ledarna?
 • Vad som gör att ledarskapet är nyckeln till framgång
10.30 Kaffe

10.45 Ledarskapets vardag

 • Om det nödvändiga förtroendet
 • Ledarskap och mod
 • Om att vara där det händer

12.00 Lunch

13.00 Om informella ledare

 • Dåliga informella ledare och hur de hanteras
 • Bra informella ledare och hur de premieras
 • Informella ledare i förändringsprocesser
14.30 Fika

14.45 Om ledarskap och företagets kultur

 • Organisationskultur och vad det är
 • Hur hänger ledarskapet ihop med kulturen?
 • Om att vara ett föredöme
 • Kulturen som filter vid förändringar

15.30 Ledarskap och kommunikation

 • Så får du det sagt
 • Förändringens budskap
 • Hur du når fram
 • Kommunicera med hjärta och hjärna

17.00 Avslut 

Dag 2

09.00 En tillbakablick på gårdagen

09.30 Om förändringar och förändringsarbete

 • Om människor och förändring
 • Om att lotsa människor genom förändring
 • Om att ta det svåra samtalet
 • Hur gör man med de som inte kan eller vill?
 • Bygg på de goda krafterna och den förändringsvilja som finns
10.30 Kaffe

10.45 Om förändringar och förändringsarbete fortsättning
 • Om människor och förändring
 • Om att lotsa människor genom förändring
 • Om att ta det svåra samtalet
 • Hur gör man med de som inte kan eller vill?
 • Bygg på de goda krafterna och den förändringsvilja som finns
12.00 Lunch

13.00 Praktiskt förändringsarbete

 • Varför misslyckas förändringar
 • Förändringsfällor
 • Vad finns det för osynliga förändringskostnader
 • När förändringar lyckas och vad kan vi lära av det

14.30 Fika 

14.45 En förändringskarta

 • Hur går du praktiskt tillväga vid förändringsarbete
 • Vilka som är de avgörande stegen
 • Om vikten av att kommunicera ”varför”

16.30 Din egen förändring och hur du ska göra på hemmaplan

 • Din personliga väg till framgång
 • Så får du det att hända i ditt förändringsarbete 
17.00 Avslut 

Tid & plats


Lärarledd onlineutbildning eller Kurslokal i Stockholm (genomförs online om omständigheterna kring covid-19 så kräver, vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid)*

Kursledare

Jennie Brobeck
Jennie Brobeck har stor erfarenhet av att driva allt från små förändringar till stora transformationer inom både privat och offentlig sektor. De senaste 15 åren har Jennie arbetat som hög chef inom försäljning och marknadsföring i stora börsnoterade bolag, allt från första linjens chef till att sitta i Europeisk ledningsgrupp i stort internationellt börsnoterat bolag. Med lång erfarenhet av affärsutveckling, ledarskap, teamutveckling har Jennie samlat på sig bred erfarenhet av förändringsledning och organisations- och ledarskapsutmaningar. Jennie har en M.Sc och är diplomerad, ICF certifierad, coach och drivs av att få människor och team att nå sin fulla potential.
Gunnar Ekman
Gunnar Ekman är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och före detta polis. Han har de senaste tjugo åren arbetat med ledarskap och förändringsarbete, både som utbildare och konsult. Han har arbetat i en mängd olika branscher både i Sverige och internationellt med allt ifrån höga chefer och styrelser till första linjens chefer. Bland annat som ansvarig för handelshögskolans executive MBA. Gunnar är också författare och hans första bok ”Från Prat till Resultat” fick pris för det årets bästa ledarskapsbok. 2017 kom hans senaste bok Flyt, ladda dig och andra med energi, om hur ledare kan arbeta för att höja arbetsglädje och energi på jobbet.

DI Akademi

DI Akademi

Välkommen till Di Akademi, utbildningsinstitutet för dig i näringslivet. Vår idé och vår uppgift är att guida dig igenom dina och ditt företags utmaningar och se till att du är rustad med den senaste kunskapen, bästa inspirationen och den mest...


Läs mer om DI Akademi och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

DI Akademi


Liknande utbildningar