Webbutbildning: Medvetet bemötande i vårdande - stödjande verksamheter

Längd
16 timmar
Pris
2 595 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Starta när du vill se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Starta när du vill
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
16 timmar
Pris
2 595 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Starta när du vill se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Starta när du vill
Utbildningsform
Onlineutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Metoden för Medvetet bemötande har sin kunskapsbas inom specialpedagogiken samt modern neurovetenskap. Medvetet Bemötande har sedan år 1997 byggts upp, och byggs fortfarande, via ett forskningsbaserat arbetssätt med bästa tillgängliga vetenskap.

Arbetssätt och arbetsverktyg är således uppbyggt utifrån ett specialpedagogiskt synsätt och består av; a/ systematisk observation och dokumentation, b/ tydliggörande pedagogik för att redovisa resultaten, vilket leder fram till c/ ett individualiserat bemötande.
Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Starta när du vill

  • Onlineutbildning
  • Distans
  • Sista ansökan: Starta när du vill

Varför välja Quam Utbildning AB?

Distansutbildningar

Välj studietakt

Du väljer startdatum

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom vårdande - stödjande verksamheter såsom LSS, äldreboende, hemtjänst, psykiatri och socialtjänst. Utbildningen riktar sig även till dig som möter personer enskilt samt till personalgrupper.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller 23 lektioner fördelade på 6 kapitel. Utbildningen blandar teori och praktik men framförallt är detta en praktisk och konkret utbildning.

Lektionerna innehåller filmer där jag visar och illustrerar, övningar, fallstudier och handfasta observations- och bemötandemallar som du och dina kollegor kan använda direkt i ert arbete. Filmklippen är korta; mellan 1 och 15 min beroende på innehåll. Efter videon har jag skrivit ned några korta kärnpunkter och reflektioner.

Hela utbildningen avslutas med reflekterande frågor till er som grupp eller till Dig enskilt samt om du önskar får du ett intyg.

Totalt är filmlängden på 4 timmar, därefter behöver man inkludera reflektionstid, träning i observations- och bemötandemallarna samt utföra de övningar som är filmade. För att implementera hållbart över tid rekommenderas att aktivt använda utbildningen under ett år därefter hålla det medvetna bemötandet levande genom uppföljningar och inspiration via fallstudier och övningar.

Kapitel 1 - här vandrar vi in i det första steget i bemötandet - vår närvaro och affektsmitta.
Kapitel 2 - belyser övergripande vad perception är samt vi lyfter vad observation är.
Kapitel 3 - här tar vi steget in i vår perception. Vi observerar oss själva och du får exempel på hur du observerar din medmänniska. Jag visar vad som sker i våra sinnesfunktioner när vi är i obalans och du får en inblick i olika bemötandeverktyg.
Kapitel 4 - genomgång av observationsmallen samt bemötandemallen och bemötandeverktyg till respektive sinnesfunktion.
Kapitel 5 - fallstudier att inspireras av.
Kapitel 6 - avslutande ord.

Video

Upplägg

Vid köp av fler än en plats ges rabatt som ökar med antalet platser.

När fler än en utbildningsplats köps utser köparen en administratör inom den egna organisationen.

På Quam Utbildning AB:s utbildningsplattform skapas en utbildningsgrupp som får tilldelat sig köpt kurs och det antal platser man betalt för. Köparens administratör ansvarar för att fördela platserna genom att bjuda in de deltagare som ska gå kursen.

Kunden har tillgång till utbildningen under två år. Det är möjligt att genomgå de olika avsnitten i vilken ordning man vill och man kan också besöka varje lektion flera gånger.

Full ångerrätt gäller inom 14 dagar från det att kunden mottagit bekräftelsemejlet, förutsatt att distansutbildningen inte är påbörjad. När kursen är startad i Quams utbildningsplattform upphör ångerrätten att gälla

Investering

En plats kostar 2 595:-. Vid köp av fler platser ges rabatt enligt följande:

5-9 deltagare 5% rabatt
10-19 deltagare 10% rabatt
20-49 deltagare 20% rabatt
50-99 deltagare 30% rabatt
Vid köp av 100 platser eller fler, kontakta Ingela Fors för offert via: ingela.fors@ motesforum.se

Kursens mål

Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten i bemötandet. Ge förståelse i hur vi påverkar varandra samt ge bemötandeverktyg som tillmötesgår personens uttrycksbehov. Syftet är också att deltagarna ska få observationsverktyg till personens aktiva perception. Utbildningen innehåller observations- och bemötandemallar/verktyg både i syfte att observera sig själv som personal, det vill säga öka sin självkännedom, spegla sig med sina kollegor samt hur du kan observera personen som du har framför dig. Detta är en grund till ett ökat gemensamt bemötande för en personalgrupp.

Kursledare

Ingela Fors

Min passion och engagemang för bemötande startade när jag arbetade som specialpedagog, under nittiotalet.

Jag observerade olikheterna i mötet; hur mina kollegor och jag inte alltid nådde fram till kontakt och samförstånd. Frågorna väcktes i hur vi påverkar varandra och hur vi medvetet kan gå varandra tillmötes.

Sedan dess har jag studerat neurovetenskap och forskningen om vår perception samt haft förmånen att fortsätta mina observationer i de verksamheter jag arbetat/arbetar i. En annan viktig del som påverkat utvecklandet av det medvetna bemötandet är mitt samarbete med tibetanska buddhistmunkar sedan 12 år tillbaka. Deras djupa kunskap om närvaro och våra känslotillstånd har både utvecklat mig och metoden.

Medvetet Bemötande är uppbyggt utifrån ett specialpedagogiskt synsätt och innefattar bland annat tydliggörande pedagogik, systematisk observation, dokumentation samt individualisering och bemötande.

Jag har sedan början på 2000-talet handlett och utbildat personal inom psykiatrin, LSS, socialtjänst och skola även privatpersoner och handledningar i ledningsgrupper.

Mina formella utbildningar ser ut som nedan:
Undersköterskeutbildning
Mellanstadielärare
Specialpedagog
KBT för specialpedagoger

Hösten 2021 blev boken - Bemötandeperspektiv - färdig.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning kan ett kursintyg skrivas ut.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Webbutbildning: Medvetet bemötande i vårdande - stödjande verksamheter, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner
Skriv en recension
5/5
Anne
02 mar 2024
Engagerande

Ingela är en mycket engagerande föreläsare som får med sig publiken

Quam Utbildning AB
Bråttensby Norensberg
524 91 Herrljunga

Välkommen till Quam Utbildning AB

Quam Utbildning AB erbjuder onlineföreläsningar, fysiska föreläsningar och webbutbildningar om neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, kognitiva funktioner, samsjuklighet, samverkan och samverkansmodeller. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi också erbjuda onlineföreläsningar och webbutbildningar om LSS, IBIC, medvetet bemötande och anhörigskap. Vi vänder...

Läs mer om Quam Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Highlights