Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Behandlarutbildning skolfrånvaro

Psykologiakademin, i Stockholm (+1 orter)
Längd
5 dagar
Pris
17 000 - 22 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 augusti, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
5 dagar
Pris
17 000 - 22 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 augusti, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Intensivutbildning för dig som arbetar med att öka skolnärvaro och få elever tillbaka till skolan

Allt fler elever hamnar längre från skolan. Problematisk skolfrånvaro ser olika ut hos olika elever och det behövs insatser på alla nivåer. Förebyggande såväl som behandlande.

Många elever hamnar i så långvarig skolfrånvaro att de behöver mer omfattande behandlingsinsatser eller annat stöd för att kunna komma tillbaka till skolan. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar behandlande med skolfrånvarande barn och ungdomar.

Barn med skolfrånvaroproblematik är en heterogen grupp, vilket ställer särskilda krav på utbildningar som riktar sig till dig som arbetar med denna målgrupp. Psykologiakademin har tagit fram en utbildning som täcker in alla delar i det komplexa arbete som det innebär att hjälpa barn tillbaka till skolan

Vår ambition är att du ska få verktyg och metoder att använda i det dagliga arbetet och som kan vara till hjälp i alla de olika situationer och krav som ställs på dig som ska lyfta barn ut ur utanförskap.

Utbildningen består av fem intensiva heldagar där vi varvar fullmatade föreläsningspass med utmanande övningar där du får träna under verklighetsnära former. 

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

19 augusti, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

19 augusti, 2024

  • Onlineutbildning
  • Distans

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som arbetar behandlande med barn som har skolfrånvaroproblematik. Kanske arbetar du inom ett skolsocialt team, skolans elevhälsa eller inom ett närvaroteam. Kanske arbetar du inom det kommunala aktivitetsansvaret eller inom kommunens särskilda undervisningsgrupp. Eller någon annat yrke där du kommer i kontakt med barn och unga med omfattande skolfrånvaro.

Upplägg

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

  • Dag ett – Allmänna förändringsstrategier, grundläggande inlärningsteori och beteendeanalys. Kursen inleds med att du får lära dig allmänna förändringsstrategier som alltid måste vara på plats för att människor ska våga och vilja arbeta med förändring. Hur kan du arbeta med allians och relation för att maximera chanserna att lyckas? Första tillfället går vi också igenom grundläggande inlärningsteori och hur tankar känslor och beteenden hänger ihop. Vi lär ut och tränar på hur du kan formulera och strukturera problem och analysera och förstå varför vi gör som vi gör och hur du kan använda denna kunskap för att föreslå interventioner som kan hjälpa. 
  • Dag två – Att arbeta med mål och värderingar. Genom att utgå från barns egna drömmar och värderingar och utifrån dessa utforma mål ökar sannolikheten att eleven och familjen vill ta emot hjälp. Allt för många vuxna möter med färdiga lösningar och goda råd i stället för att validera och prata om vad eleven och familjen tycker är viktigt i livet. Många ungdomar kommer också vara rådvilla inför frågan ”Vad vill DU?” och därför är det viktigt att kunna validera den känslan och hjälpa den unge till en undersökande inställning. Samtalet som verktyg behöver också kompletteras med att pröva saker i praktiken/verkligheten. 
  • Dag tre – kartläggningsarbete i praktiken. En bra kartläggning är en viktig del av en lyckad insats. Denna dag går vi igenom vilka olika kartläggningsinstrument som är bra att använda samt hur du generellt kan genomföra bra bedömningssamtal. Stort fokus är också på hur du kan använda kartläggningen i den fortsatta behandlingsinsatsen.
  • Dag fyra – Samverkan och din samverkansroll när du arbetar med skolfrånvaro (förmiddagen). I varje skolfrånvaroärende är ofta många aktörer inblandade. Det kan vara svårt att få till en fungerande samverkan. Samverkan sker också på många olika nivåer och på många olika sätt. Vi ägnar förmiddagen åt att gå igenom alla aspekter av samverkan som blir aktuella när du arbetar med skolfrånvaro. Vi går igenom hur du bär samverka med familjen, skolan, socialtjänsten, BUP, HAB, andra aktötrer men också hur du bäst organiserar och strukturerar arbetet med skolfrånvaro. Många kommuner går fel redan på planeringsstadiet när de skapar sina närvaroteam.
  • Dag fyra (eftermiddag) – Anpassningar och kunskaper kring NPF. Många du möter kommer att ha NPF-diagnoser eller andra behov som kräver bra anpassningar av miljö och bemötande. Du som arbetar med skolfrånvaro måste ha goda kunskaper kring NPF och hur du kan göra för att anpassa bemötande och omgivning. Du behöver också veta hur du gör för att få med skola och familj på dessa anpassningar.
  • Dag fem – ångest och oro hos elever med skolfrånvaro. Ångest och oro är vanligt bland barn med skolfrånvaroproblematik. Därför är det viktigt för dig som arbetar med målgruppen att veta hur du kan arbeta med detta. Under dagen går vi igenom verktyg som problemlösning och beteendeexperiment. Du får också lära dig att skilja mellan oro, ångest å ena sidan samt stress å andra sidan. Detta för att du ska kunna arbeta med anpassningar när det behövs och exponering när det behövs.   

Investering

PRIS

22 000:- exkl moms för deltagande på plats.

17 000:- exkl moms för deltagande online.

Kursledare

GENOMFÖRANDE

Kursen leds av erfarna psykologer, med lång erfarenhet av att utbilda elevhälsa, skola och socialtjänst. Alla kursledare har omfattande erfarenhet av att arbeta med målgruppen ur olika aspekter. Kliniskt individuellt såväl som i grupp. Genom handledning, utbildning och workshops samt på organisationsnivå.

Examen, diplom m.m.

INTYG

Efter avslutad kurs får du ett signerat intyg, som kan användas för ditt CV.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Behandlarutbildning skolfrånvaro, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Psykologiakademin
Igeldammsgatan 26
112 49 Stockholm

Om Psykologiakademin

Psykologiakademin vill verka för att personal som arbetar inom skola och med socialt arbete får ta del av evidensbaserade metoder inom KBT-fältet. Vi vill ge metoder och verktyg som deltagarna kan tillämpa i den egna arbetsvardagen. Vi vet att en...

Läs mer om Psykologiakademin och visa alla utbildningar.

Highlights