Lean – Avancerad tillämpning

CANEA, i Göteborg (+1 orter)
Längd
3 dagar
Pris
18 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 juni, 2023 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
3 dagar
Pris
18 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 juni, 2023 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 18 300 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

CANEA om Lean SixSigma utbildningar

För att lyckas med att skapa effektiva flöden som är kärnan i hela Lean-konceptet krävs förutom en grundläggande förståelse för konceptet, att man också har förmågan att välja rätt verktyg för rätt syfte. Med förmågan att inte bara välja rätt, utan också att kunna använda de väl beprövade metoderna och verktygen inom Lean på ett effektivt sätt, så kommer deltagarna i kursen att kunna skapa stort värde i sin verksamhet.

Utbildningen ger avancerade kunskaper och ett djupare perspektiv på användning av metoder och verktyg inom Lean. Vi visar hur principerna kan översättas till konkreta tillämpningar i olika miljöer där kursdeltagarna lär sig att koordinera och facilitera genomförandet.

Under utbildningen får deltagarna själva praktisera teorierna genom ett interaktivt Lean-spel och flera praktikfall i verklighetsbaserade miljöer. Vi går noggrant igenom de vanligaste verktygen och metoderna inom Lean-filosofin och lär oss hur vi kan använda dessa för på olika sätt för att skapa en mer flödesorienterad och kundfokuserad verksamhet.

Deltagarna rustas med avancerade kunskaper för att ta sig an en nyckelroll i verksamheten som koordinator och facilitator av Lean-inspirerad verksamhetsutveckling med bl a värdeflödesanalyser, 5S-arbeten, visuell styrning, SMED-insatser, problemlösning med rotorsaksanalyser, och förbättringsarbeten med PDCA / A3.

Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar där upplägget bygger på att ge en snabb förståelse för teorin för att sedan tillämpa de nya kunskaperna i praktikfall baserade på verkliga scenarier. Detta skapar en rolig och effektiv inlärning.

I kursen ingår att deltagarna genomför en examensuppgift som tilldelas under sista utbildningsdagen. Uppgiften innebär att deltagarna skall välja utifrån några tänkbara inriktningar och praktisera några av de metoderna som ingår i kursen och redovisa resultat för kursledaren. Deltagarna kommer också under tiden att få stöd och coachning från våra kursledare och Lean-specialister.

Vilka förkunskaper krävs?

Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om Lean-konceptet, samt viss praktisk erfarenhet av de metoder och verktyg som används inom Lean. Rekommenderade förkunskaper erhålls exempelvis genom någon utav våra grundutbildningar inom Lean

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt om hur Lean-principerna kan realiseras i verkligheten genom effektiv användning av metoder och verktyg. Utbildningen ger deltagarna dels avancerad kunskap och insikt om nytta med olika metoder och verktyg, samt med praktisk träning under utbildningen, färdigheter att tillämpa det i sin egen verksamhet.

Kommande kursstarter

Välj mellan 3 kursstarter

19 juni, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

16 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

11 december, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

Program

Program

Dag 1: 9-17

 • Introduktion
 • Repetition om Lean-principerna & flödeseffektivitet
 • Metod: Värdeflödeskartläggning
 • Övning: Delarna i värdeflödeskartan
 • Praktikfall: Kartlägg värdeflödet
 • Metod: Visuell styrning
 • Mål, mätning och uppföljning
 • Praktikfall: Skapa struktur och rutiner för visuell styrning
 • Metod: Waste-walk
 • Att kunna se slöserier
 • Praktikfall: Identifiera och kommunicera slöserier
 • Metod: SMED
 • Övning: ställtidsreducering med SMED
 • Summering och avslutning dag 1

Dag 2: 9-17

 • Återblick dag 1
 • Metod: Förbättringsarbete med PDCA-hjulet
 • ECRS – Systematik förbättring
 • Problemlösning med A3 / PDCA
 • Övning: A3:an
 • Genomgång av Lean-spel
 • Övning: Lean-spelet, omgång 1
 • Övning: Kartlägg värdeflödet
 • Praktikfall: A3 Problemlösning i Lean-spelet
 • Förbättringsmöte med visuell styrning
 • Övning: Lean-spelet, omgång 2
 • Förbättringsmöte med visuell styrning
 • Övning: Lean-spelet, omgång 3
 • Genomgång av spelet och gruppdiskussioner
 • Sammanfattning och avslutning dag 2

Dag 3: 9-17

 • Återblick dag 2
 • Genomgång av examensuppgift
 • Att förbereda och leda workshops
 • Övning: Rollen som facilitator
 • Metod: Rotorsaksanalys med 5 varför, ishikawa-diagram & släktskapsdiagram
 • Praktikfall: Workshop 1: Rotorsaksanalys
 • Praktikfall: Workshop 2: Identifiera lösningsförslag
 • Gruppövning: Reflektioner från workshopar
 • Övning: Planera individuellt arbete
 • Individuell redogörelse av examensuppgift och plan för genomförande
 • Sammanfattning av kurs och diskussion om nästa steg

Målgrupp

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som vill bygga vidare på din redan etablerade grundläggandplattform inom Lean-konceptet. Utbildningen är en lämplig fördjupningskurs för Lean-koordinatorer, verksamhetsutvecklare, och förändringsledare som skall driva Lean-initiativ i den egna verksamheten. Kursen är även lämplig för ledare och chefer i en Lean-orienterad verksamhet där syftet är att skapa en djupare förståelse för konceptets potential.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Lean – Avancerad tillämpning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner
Skriv en recension
5/5
Jonas Eberhardsson, Operations Manager,
23 feb 2023
Minskade kvalitetsbristkostnader med Lean Six Sigma

Det har varit fantastiskt att se utvecklingen organisatoriskt samt hos enskilda individer. Dessutom minskar vi slöserier i lokala processer och löser rotorsaker till stora...

Visa mer
CANEA
Packhusgatan 6
411 13 Göteborg

CANEA Partner Group

”Vi levererar konsulttjänster, utbildningar och it-lösningar inom verksamhetsutveckling.” Vi erbjuder utbildning öppet och internt inom områdena: Strategi, Projektledning, Förändringsledning & Ledarskap Lean & Six Sigma Processer & Effektivisering Kvalitet Informationssäkerhet Miljö och Arbetsmiljö. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor...

Läs mer om CANEA och visa alla utbildningar.

Highlights