Lean Six Sigma Green Belt-utbildning

Sandholm Associates AB, i Stockholm (+1 orter)
Längd
10 dagar
Pris
52 700 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 februari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Språk
Svenska
Längd
10 dagar
Pris
52 700 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 februari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Språk
Svenska
Från 52 700 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Deltagarna i Lean Sex Sigma Green Belt-utbildningen får goda kunskaper om förbättringsarbete utifrån båda koncepten. De lär sig grunderna i systematisk problemlösning och värdeskapande processutveckling. Vilket innebär att de kan ta rollen som Lean Sex Sigma Green Belt eller lokal förbättringssamordnare och självständigt leda mindre förbättringsprojekt som fokuserar på problemlösning och/eller processutveckling.

Syfte
Deltagarna får kunskap kring hur förbättringsarbete bedrivs enligt Lean och Sex Sigma. I detta ingår bl a hur man arbetar med systematisk problemlösning, värdeskapande processutveckling och förbättringsverktyg. Deltagarna ska efter utbildningen självständigt kunna leda mindre förbättrings- och processutvecklingsprojekt.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

13 februari, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

13 februari, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska

Målgrupp

Personer som ska leda mindre Lean Sex Sigma Green Belt-projekt och/eller vara deltagare i större Black Belt-projekt.

Kursinnehåll

 • Sex Sigma – bakgrund, syfte, resultat och genomförande
 • Roller och ansvar i förbättringsarbetet
 • Identifiera och starta förbättringsprojekt
 • Definiera och avgränsa problem
 • Utveckla business case, identifiera problemets kunder (VOC) och analysera den bakomliggande processen
 • Skapa mätbarhet och arbeta faktabaserat med förbättring
 • Fastställa rotorsaker och utveckla en evidensbaserad lösning
 • Genomföra, säkra och följa upp åtgärder
 • Kartläggning av produkt- och kundorderflöden – nuvarande tillstånd
 • Att skilja på värdeskapande och icke-värdeskapande arbete
 • Åtta former av slöseri
 • Resurs- och flödeseffektivitet
 • Balansering av flöden
 • Införande av takttid
 • Att förstå och analysera variationer – normalfördelning och standardavvikelse
 • Introduktion till programvaran Minitab och dataanalys
 • Processanalys och processduglighet (Cp och Cpk)
 • Användning av styrdiagram
 • Dragande- och tryckande system
 • Ställtidsreduktion
 • Hantera variationer
 • Minskad partistorlek och enstycksflöde
 • Upprättande av ett system

Upplägg

Utbildningen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och diskussioner. Parallellt med utbildningen genomför även deltagarna förbättringsprojekt i den egna organisationen.

Deltagarna ska ha tillgång till en dator under utbildningen. Programvaran Minitab som används i del 3, Statistisk Processanalys.

Dokumentation
Boken Lean av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl samt kompendiet Tillämpad statistik – del 1 av Joakim Lilliesköld och Jörgen Gustavsson. PDF-kopior på visade ppt-bilder

Tid & plats

Utbildningen genomförs både i Sandholms lokaler på Tegnérgatan 40 i Stockholm och online via Zoom. 

Kursdatum för utbildningen som startar hösten 2023:
Block 1: 3 oktober (online) samt 9-10 oktober (Tegnérgatan 40)
Block 2: 26-27 oktober (Tegnérgatan 40)
Block 3: 13 november (online) samt 20-21 november (Tegnérgatan 40)
Block 4: 11-12 december (Tegnérgatan 40)

Mat & logi

Vid sammankomster i Sandholms lokaler ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika i kursavgiften. 

Kursledare

Staffan Renhorn – seniorkonsult & utbildare

Staffan Renhorn har sedan 2007 arbetat som seniorkonsult och utbildare vid Sandholm Associates. Han har marknadsekonomexamen från IHM Business School och har genomfört många företagsinterna utbildningsprogram inom bl a projektledning, kvalitetsarbete, tekniska utbildningar, personalutveckling och försäljning.

Staffan är utbildad Master Black Belt inom Sex Sigma och har omfattande utbildning inom Lean och kvalitetsarbete. Redan 1990 började han enligt Leans principer att processorientera reparation av datorer/komponenter och materialförsörjning inom Digital Equipment. Sedan dess har han tillämpat Lean i uppdrag i tjänsteverksamhet och administrativa processer både som utbildare och konsult.

Examen, diplom m.m.

Efter genomgången utbildning och genomfört förbättringsprojekt
diplomeras deltagarna som Lean Sex Sigma Green Belt.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Lean Six Sigma Green Belt-utbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Sandholm Associates AB
Tegnérgatan 40
113 59 Stockholm

Sandholm Associates AB Sandholm Associates AB har i över 50 år erbjudit konsultation och utbildning samt varit den ledande aktören gällande kvalitet, förbättringsarbete, Sex Sigma och Lean i Skandinavien. Bland uppdragsgivarna finns många företag som framgångsrikt arbetat med förbättringsarbete, tex...

Läs mer om Sandholm Associates AB och visa alla utbildningar.

Highlights