CSR

CSR-certifiering

ISO 26000 – CSR-certifiering för ansvarsfullt företagande

ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande. Tanken bakom ISO 26000 är att underlätta och förenkla arbetet för företag som vill öka sitt sociala ansvarstagande och samhällsansvar. Standarden beskriver vad socialt ansvar är och vad ditt företag eller organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid. ISO 26000 kan användas i både offentlig och privat sektor.

Standarden bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande:

  • Koncept, termer och definitioner
  • Bakgrund, trender och utmärkande drag
  • Principer och rutiner
  • Kärnområden och frågeställningar
  • Integrering, genomförande och främjande av socialt, ansvarsfullt beteende i hela din organisation, i form av policy och rutiner, inom ditt branschområde
  • Identifiering av och samverkan med intressenter
  • Spridning av information om åtaganden, prestationer och annat i samband med socialt ansvar.

Komma igång med ISO 2600?

Swedish Standards Instituts hemsida kan du läsa mer om standarden samt ladda ner en guide till hur du kommer igång.