Diplomerad hållbarhetschef

Aktuell Hållbarhet Utbildning, i Stockholm (+1 orter)
Längd
4 dagar
Pris
37 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
2 - 3 oktober (fysiskt) , 5 november (online), 26 november 2024 (fysiskt) (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
4 dagar
Pris
37 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
2 - 3 oktober (fysiskt) , 5 november (online), 26 november 2024 (fysiskt) (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Diplomerad hållbarhetschef

Att vara chef inom hållbar utveckling ställer höga krav på ledarskap och kunskaper i den komplexa hållbarhetsfrågan. Denna utbildning riktar sig till dig som är ny eller har ett par års erfarenhet som hållbarhetschef, vd eller annan högre chefsbefattning. Syftet är att stärka dig i din roll som chef samtidigt som du får ny strategisk kompetens inom hållbar utveckling. Vi varvar teoretisk kunskap med verklighetsnära träning och utifrån praktiska case övar vi oss på att ställa rätt frågor som leder till insikt om hur den egna verksamheten fungerar och hur det leder till hållbarhet. Vi landar i ledarskapets roll att skapa kultur, struktur och systematik.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

2 - 3 oktober (fysiskt) , 5 november (online), 26 november 2024 (fysiskt)

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Hör gärna av er för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som är ny eller har ett par års erfarenhet som hållbarhetschef, vd eller annan högre chefsbefattning.

Kursinnehåll

Vårt mål är att du efter utbildningen ska komma tillbaka till arbetet rustad med ny inspiration och känna dig ännu modigare och tryggare i att du har de verktyg, kunskaper och erfarenheter du behöver för att med ditt ledarskap ta din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Vi går bland annat igenom backcasting och kraftfältsanalys, metoder som både är praktiskt användbara för att skapa en riktning framåt och som samtidigt identifierar drivkrafter/hinder för en hållbar utveckling.

Utbildningen ger dig tid för reflektion och diskussion med andra i liknande situation där en viktig del är erfarenhetsutbytet och handledning deltagare emellan. Ett nätverk som du kan ha stor nytta av långt efter utbildningen. I den mån det går hålls utbildningen på ett hotell med tillhörande konferenslokal. Detta för att underlätta för inresande och nätverkande utöver kursdagarna. 

UTBILDNINGENS HUVUDMOMENT:
1.    Ledarskap och rollen som hållbarhetschef

 • Att vara hållbarhetschef i privat och offentlig sektor
 • Aktivt arbete med det egna ledarskapet för bättre utväxling och resultat
 • Hur du skapar en samarbetskultur genom att aktivera interna och externa intressenter
 • Förankring och involvering av styrelse, ledning och medarbetare
 • Systemteori och andra begrepp för att förstå organisationer.

2.    Hållbar utveckling i teori och praktik

 • Systemperspektiv i arbetet med hållbar utveckling
 • Ledningsmodell som driver framgångsrika organisationer
 • Kultur, struktur och systematik för förbättrade resultat
 • Orientering inom tematiska områden inom hållbar utveckling
 • Arbetssätt och verktyg för att hitta balans mellan ekologisk, social och ekonomiska prioriteringar.

Upplägg

PRAKTISKT UPPLÄGG:

Utbildningen genomförs under fyra dagar fördelat på tre tillfällen:

 • Dag 1 & dag 2: Fysiskt i kurslokal
 • Dag 3: Halvdag online i Zoom + avsatt tid för eget arbete i grupp under eftermiddagen. En timmes gruppcoaching* (bokas under utbildningen i dialog med kursledare, i nära anslutning till dag 3)
 • Dag 4: Fysiskt i kurslokal

Därtill tillkommer en halvdags hemuppgift som genomförs mellan dag 2 och 4.
I förberedelserna inför utbildningen förväntas alla deltagare föreslå en utmaning eller ett relevant case som vi sedan arbetar vidare med under utbildningens gång.

PROGRAM

DAG 1 (Fysiskt)
09.00 Välkomna och introduktion
Introduktion och bakgrund till ledarskap för en hållbar utveckling.

10.00 Paus

10.15 Att leda för hållbarhet - en vanlig vardag i framtiden
Vi går igenom verktyget och testar praktiskt att arbeta med Backcasting och Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). Syftet är att du som ledare ska få hjälp i att definiera framtidsbilder för din verksamhet.

12.00 Lunch

13.00 Systemsyn som utgångspunkt för hållbara affärer
Utbildningen understryker vikten av en holistisk systemsyn på människa och miljö där förståelsen för komplexa system är en del i ett affärsdrivet arbete med hållbar utveckling. Här vill vi hjälpa dig att förstå hur vi kan förhålla oss till komplexitet och dynamiska processer i en föränderlig omvärld. Vi fördjupar oss i nivåer och samverkan mellan system och kopplar dessa till företagets affärsidé och till hållbarhetschefsrollen.

14.30 Paus

14.45 Arbetspass: Min roll och mitt uppdrag som hållbarhetschef
Tydliggöra i vilka sammanhang som du behöver ta olika roller. Varje deltagare får göra en fördjupad analys av sin roll, sina intressenter och viktiga sammanhang. Vi analyserar deltagarnas olika roller och utmaningar. Vi stämmer av de sammanhang, uppdrag och förväntningar som finns på rollen som hållbarhetschef.

Att driva och leda hållbar förändring – vi använder verktyget kraftfältsanalys för att identifiera hinder och utmaningar i hållbarhetschefsrollen. Metoden kan även användas för att analysera utmaningar för team och ledningsgrupper.

16.30 Gemensam reflektionstid

17.00 Kursdagen avslutas

DAG 2 (Fysiskt)
09.00 Incheckning och reflektion från dag ett

09.30 Överflygning av hållbarhetsområdet
Vi gör en scanning av hållbarhetsområdet där vi diskuterar begrepp och definitioner. Vi landar kort i ett antal olika områden med fokus på bland annat Agenda 2030, cirkulär ekonomi, naturkapital, socialt kapital, mångfald och inkludering, resursflöden och klimat.

10.00 Paus

10.15 Överflygning av hållbarhetsområdet (forts.)

12.00 Lunch

13.00 Mastermind-övning utifrån eget hållbarhetscase (förbedelse som görs innan utbildningen) med gemensam coaching.

13.10 Grupparbete
Deltagarna får arbeta tillsammans i trios/quattros med att utveckla metoder och tillvägagångssätt.

14.00 Redovisning mastermind-övning
Deltagarna får presentera för gästande hållbarhetschef och få återkoppling från grupp och kursledare.

15.15 Paus

15.30 Intervju med hållbarhetschef om roll och uppdrag
Vi träffar en erfaren hållbarhetschef för att få inblick och ta del av erfarenheter. Vilka utmaningar behöver en hållbarhetschef tackla? Vilka strategier passar olika situationer? Hur skiljer sig arbetet i olika typer av organisationer?

16.15 Introduktion av hemuppgift och gemensam reflektionstid
Mellan dag 2 och 4 får deltagarna arbeta med en hemuppgift som syftar till att stärka den egna organisationens arbete med hållbar utveckling samtidigt som du får utveckla din roll som hållbarhetschef.

17.00 Kursdagen avslutas

DAG 3 (Online)
08.30 Summering och dialog

09.00 Från linjär till cirkulär affär
Utifrån verkliga case fokuserar vi på interna och externa arbetssätt för hållbara affärsmodeller och ledarskapet av dessa. Vi går igenom hållbarhetschefens roll i utvecklingsprojekt och utforskar behovet av samverkan.

10.00 Paus

10.15 Från linjär till cirkulär affär (forts.)

11.30 Hemuppgift förtydligande
Konkretisera och fördjupa förståelse kring ett eget hållbarhetscase. Här kommer vi att beskriva hur du kan jobba med att engagera viktiga intressenter och skapa engagemang hos dem för att du skall lyckas att driva ditt hållbarhetsprojekt.

12.00 Slut lärarledd kursdag

13.00-17.00 Eget arbete i grupp med affärscase

*Gruppcoaching om 60 min i trios – bokas i dialog med kursledare, i nära anslutning till dag3
Här får varje deltagare sparring och coachning i trios tillsammans med erfaren teamcoach. Målet är att dels fördjupa metodik och kunskap om coaching som metodik, dels att få värdefulla perspektiv på sin egen roll och hemuppgift.

DAG 4 (Fysiskt)
09.00 Incheckning och reflektion från tidigare utbildningsdagar

09.30 Genomgång av hemuppgift och en sista reflektion av case
Hur har det varit att möta intressenter och att skapa engagemang för din fråga. Vi arbetar i mindre grupper och analyserar den feedback varje deltagare fått från intressenterna.

10.00 Paus

10.15 Genomgång av hemuppgift och en sista reflektion av case (forts.)

11.30 Hållbarhetscase utifrån kultur, struktur och systematik
Hållbarhetscase i offentlig sektor. För att hållbarhetsarbetet ska lyckas behöver vi arbeta med Kulturen, Struktur och Systematik samtidigt. Vi tittar på framgångsfaktorer som kännetecknar offentliga organisationer som ligger långt fram i arbetet med hållbar utveckling.

12.00 Lunch

13.00 Hållbarhetscase utifrån kultur, struktur och systematik (forts.)
Hållbarhetscase i privat sektor. För att hållbarhetsarbetet ska lyckas behöver vi arbeta med Kulturen, Struktur och Systematik samtidigt. Vi tittar på framgångsfaktorer som kännetecknar organisationer i näringslivet som ligger långt fram i arbetet med hållbar utveckling.

14.00 Ledarskapets roll och betydelse för att leda förändringsprocesser

14.45 Paus

15.00 Genomgång av egna utmaningar kring projekt/uppdrag och rollen
Vi fokuserar på personliga utmaningar för att driva sitt projekt och att ta hållbarhetsrollen kopplat till uppdraget och den egna organisationen. Vi använder metodiken kamratcoachning där du får identifiera nästa steg för dig i din roll som hållbarhetschef.

16.00 Gemensam reflektion över utbildningen och avstamp för effekthemtagning
Vi gör en gemensam reflektion över hela utbildningen. Du får summera utbildningen och bestämma färdväg för att din organisation ska kunna ta hem effekter av ditt ledarskap för hållbar utveckling.

16.45 Avslutning, diplomutdelning och etablering av nätverk
Utvärdering av utbildningen och etablering av nätverk för vidare kontakt.

17.00 Kursen avslutas

Kursens mål

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Stärka dig i din personliga kompetens inom områdena hållbar utveckling och hållbart ledarskap.
 • Förståelse för systemsyn som utgångspunkt för utvecklingprocesser och vid beslutsfattande.
 • Konkreta metoder och verktyg för att du som ledare ska kunna hantera din organisations hållbarhetsarbete utifrån kultur, struktur och systematik.
 • Praktisk träning i metoder för strategiskt visionsarbete och förflyttning.
 • Hjälp med att sätta och sträva mot relevanta mål för organisationens hållbarhetsarbete.
 • Ett nätverk som skapar nytta långt efter utbildningen.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad hållbarhetschef, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 101 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
06 feb 2024

Jättebra kurs! Konkretiserade och gav tydliga steg framåt.

5/5
Kursdeltagare
06 feb 2024

Mycket bra upplägg och innehåll. Hade dock varit bra med mer
tid för uppgiften med caset.

5/5
Kursdeltagare
06 feb 2024

Tycker den har varit otroligt bra, konkret och utvecklande! Bra
mix, många bra verktyg och en god teoretisk grund. Mycket bra
grupp!

Aktuell Hållbarhet Utbildning
Stockholm

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Aktuell Hållbarhet Utbildning är Sveriges största och ledande leverantör av utbildningar för proffs och beslutsfattare inom miljö och hållbarhet. Vår idé och vårt uppdrag är att förse dig med uppdaterad kunskap, eftertraktad kompetens och inspiration som för dig och din...

Läs mer om Aktuell Hållbarhet Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights