Diplomerad processledare inom hållbarhet – att lyckas med komplexa utvecklingsprocesser

Längd
4 dagar
Pris
32 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 - 13 mars (fysiskt), 16 april (online), 14 maj 2024 (fysiskt) (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
4 dagar
Pris
32 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 - 13 mars (fysiskt), 16 april (online), 14 maj 2024 (fysiskt) (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Att vara processledare inom hållbarhet ställer höga krav på ledarskap, förmåga att driva förändringsarbete och kunskaper om hållbar utveckling. Denna utbildning syftar till att stärka din förmåga att leda komplexa processer och utveckla din systemförståelse inom hållbarhet. Du får bland annat lära dig verktyg och metoder för att engagera och mobilisera andra, hantera målkonflikter och driva hållbarhetsförändringar.

Processledaren arbetar ofta tvärsektoriellt och saknar då formellt beslutsmandat gentemot de individer och organisationer som ingår. Där är skicklighet i att få andra att växa och bidra avgörande. Processledarens roll är att lotsa arbetet så att det blir effektivt och ger goda resultat. Här fungerar inte fasta processkartor eller upprättade rutinbeskrivningar. Istället behövs ett utforskande arbetssätt med situationsanpassade lösningar som du behöver ha förmåga att forma.

Utbildningen varvar teoretiska grunder med praktiska övningar utifrån deltagarnas egna case och ger dig möjlighet att dela erfarenheter med andra i samma roll och utöka ditt nätverk.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

12 - 13 mars (fysiskt), 16 april (online), 14 maj 2024 (fysiskt)

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

25 - 26 september (fysiskt), 24 oktober (online), 21 november 2024 (fysiskt)

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med hållbar utveckling i komplexa utvecklings- eller innovationsprocesser i exempelvis nätverk, kommun, region, statlig myndighet, projektorganisation eller företag och som förväntas åstadkomma förändring inom den egna organisationen eller i samverkan med andra.

Kursinnehåll

DU FÅR LÄRA DIG: 

 • Verktyg och metoder för att leda komplexa processer inom hållbarhet
 • Att leda tvärsektoriellt mellan funktioner och organisationer
 • Hållbar utveckling ur ett systemperspektiv
 • Hur du får de resurser som krävs för förändring och ökar ditt handlingsutrymme
 • Metoder, spelregler och strukturer för att få arbetsgrupper som skapar resultat
 • Organisationspsykologi i förändring – vad som händer i en organisation under en förändringsprocess
 • Hur du kan koppla hållbarhet till affären/organisationens huvuduppdrag
 • Problemlösning när det går långsamt eller avstannar, när konflikter uppstår eller när arbetet spretar

Upplägg

PRAKTISKT UPPLÄGG:
Utbildningen genomförs under fyra dagar fördelat på tre tillfällen under några månaders tid: 

 • Dag 1 & 2: Fysiskt i kurslokal med gemensam middag dag 1
 • Dag 3: Halvdag online i Zoom
 • Dag 4: Fysiskt i kurslokal

Arbetet i det egna caset, som du hämtar från din arbetsvardag, är en avgörande del i utbildningen. Det är därför viktigt att du tar med dig ett eget case och avsätter tid att arbeta med det mellan utbildningstillfällena. Du kommer att få en mall för beskrivning av ditt case som du skickar in senast en vecka innan kursstart.

PROGRAM

Tiderna kan variera då vi anpassar upplägget efter vad deltagarna efterfrågar och vilken kunskapsnivå de har.

Dag 1 (Fysiskt)

09.00 Introduktion till kursen

 • Presentation av deltagare och kursledare
 • Genomgång av kursupplägg och krav för diplomering

09.30 Introduktion till hållbarhet

 • Drivkrafter för hållbart värdeskapande
 • Tre dimensioner
 • Hållbarhetsprinciper

10.15 Kaffe

10.30 Introduktion till hållbarhet, forts.

 • WBCSD – World Business Council for Sustainable Development
 • Agenda 2030 och systemperspektivet
 • Tre nivåer för hållbart agerande

11.00 Processledning – att leda människor

 • Begrepp och definitioner
 • Att leda tvärsektoriellt mellan funktioner och organisationer
 • Att förstå helheter - systemförståelse som nyckel till hållbar utveckling 
 • Om kursens fokus på de komplexa processerna och vad som särskiljer dem från andra processer

12.00  Lunch

13.00  Presentation av case 
Som en viktig del av kursen kommer vi att arbeta med både fiktiva och verkliga case:

 • Kursledarna presenterar fiktiva case 
 • Presentation av deltagarnas egna case, i grupper om fyra personer

15.00 Kaffe

15.15 Att hantera komplexa utmaningar i och mellan organisationer

 • Back-casting som metod för att hitta vägen framåt
 • Övning

16.15 Sammanfattning

16.30 Kursdag 1 avslutas 

18.00  Gemensam middag

Dag 2 (Fysiskt)

09.00 Backspegel
Reflektioner kring gårdagens övning

09.30 Att hantera komplexa utmaningar i och mellan organisationer

 • Styrning och verktyg för att leda förändring i komplexa utmaningar
 • Samsynsmodellen - målbild, förväntningar, bidrag och spelregler

10.15 Kaffe

10.30 Människors roll i förändringsprocesser

 • Hur individer påverkas i förändring och metoder att möta individer i förändringsarbete
 • Motivation och engagemang
 • Att arbeta med beteendeförändring kopplat till hållbarhet 

11.45 Lunch

12.45 Organisationspsykologi i förändring

 • Vad som händer i en organisation under en förändringsprocess
 • Styrmetoder i förändring, organisering och verktyg
 • Ledningens roll i att få de resurser som behövs och öka det egna handlingsutrymmet 
 • Makt och påverkan

14.15 Att arbeta i grupp, gruppdynamik och hur du hanterar det

 • Gruppsammansättningens påverkan
 • Hur grupptänkande och konformitet verkar
 • Metoder, spelregler och strukturer som ett sätt att få funktionella grupper som skapar resultat

15.00 Fika

15.15 Hemuppgift – arbete med eget case 

 • Formulera en egen målsättning till nästa gång
 • Gå igenom vilka verktyg/metoder du tänker använda dig av i ditt case för att komma vidare på hemmaplan.

15.45 Sammanfattning och tid för frågor

16.00 Kursdag 2 avslutas

Dag 3 (Online Zoom)

08.30 Backspegel

08.45 Genomgång och redovisning av hemuppgift 
Kursledarna har sammanställt olika sätt att ta sig an deltagarnas egna case

09.15 Arbete med egna case

09.45 Kaffe

10.00 Redovisning och diskussion i storforum 
Problemlösning, handlingsutrymme, motivation och engagemang, resursanskaffning

11.25 Val av fördjupningar till dag 4
Gruppdiskussion och beslut

11.45 Sammanfattning och tid för frågor

12.00 Kursdag 3 avslutas

Dag 4 (Fysiskt)

09.00 Backspegel

09.15 Genomgång och redovisning av hemuppgift 
Kursledarna har sammanställt olika sätt att ta sig an deltagarnas egna case

09.45 Presentation av erfarenheter kopplat till egna case

 • Framgångsfaktorer
 • Hinder / problemlösning
 • Strategier 

10.30 Kaffe

10.45 Hur du argumenterar för hållbarhet på arbetet
För och emot hållbarhet - övning för att argumentera för hållbarhet på arbetet

11.30 Lunch

12.30 Hur koppla hållbarhet till affären/organisationens huvuduppdrag 

 • Exempel från olika organisationer
 • Evidens för hållbarhet och lönsamhet

13.30 Sätt att ta och få så mycket handlingsutrymme och resurser som krävs för förändring

 • Att mobilisera medarbetare och ledningen
 • Balans mellan uppdraget och handlingsutrymmet
 • Strategiska nätverk som verktyg

14.30 Kaffe

14.45 Fördjupningsarbete 
Sker på områden som valdes dag 3 – exempel för att tydliggöra valda fördjupningar

15.30 Summering
Kort repetition av metoder, modeller och verktyg

16.15-16.30 Reflektion/ Tid för frågor / Avslut

Kursens mål

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Utveckla din förmåga att leda komplexa processer så att du når resultat  
 • Utveckla din systemförståelse för att kunna arbeta mot ökad hållbarhet
 • Stärka din förmåga att ta och få så mycket handlingsutrymme som krävs för förändring

Kursledare

Michael Jalmby
Michael är senior rådgivare inom hållbar utveckling och hållbara affärer på Esam AB. Han har mer än 25 års erfarenhet av processledning, strategisk rådgivning och utbildning inom både företag, kommuner, regioner och myndigheter. Michael gör det svåra begripligt samtidigt som han bygger arbetet med förändringsprocessen på glädje och humor utan att pruta på hållbarhet. Michael är initiativtagare till flera nätverk för cirkulär affärsutveckling och Nätverket för hållbart byggande och förvaltande.

Lotta Göthe
Lotta är seniorkonsult på Ecoplan In Medio. De senaste 20 åren har hon varit hållbarhetskonsult främst inom offentlig sektor, med uppdragsgivare inom såväl statliga myndigheter, regioner, länsstyrelser och kommuner. Hennes huvudsakliga inriktning är innovationsledning, verksamhetsutveckling och processledning. Ofta är Lotta anlitad i förändringsprocesser med flera olika aktörer, i samarbeten eller projekt mellan myndigheter, företag och forskning, där det är en särskilt stor utmaning att få fram konkreta resultat och att synka olika organisationskulturer. Lotta är nyfiken generalist, men har mest anlitats inom sakområdena transporter, energi och hållbar stadsutveckling.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad processledare inom hållbarhet – att lyckas med komplexa utvecklingsprocesser, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Aktuell Hållbarhet Utbildning
Stockholm

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Aktuell Hållbarhet Utbildning är Sveriges största och ledande leverantör av utbildningar för proffs och beslutsfattare inom miljö och hållbarhet. Vår idé och vårt uppdrag är att förse dig med uppdaterad kunskap, eftertraktad kompetens och inspiration som för dig och din...

Läs mer om Aktuell Hållbarhet Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights