Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar i brandskydd

utbildning i brandskydd

För dig som behöver en brandskyddsutbildning har vi flera olika företag inom området. Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning. Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker!

Du kan välja att gå en öppen brandskyddsutbildning eller att låta utbildarna komma till det egna företaget som skräddarsy en utbildning efter just er organisations behov och önskemål. I öppen brandskyddsutbildning får du möta människor från andra företag och branscher och kan på detta sätt möta andra för att utbyta erfarenheter.

Heta arbeten
Rekommenderad Tema Utbildning AB
         
(1)
1 dag
2 900 SEK
Stockholm
Alla arbeten som utförs med verktyg som avger värme, gnistor eller eld kallas för Heta Arbeten. Sedan 1991 ställer försäkringsbranschen...
Öppen utbildning
Brandkurs - Grundläggande brandskyddsutbildning
Brandskyddskoncept
3 timmar
680 SEK
Stockholm
Vi genomför utbildningen i våra lokaler, alternativt kommer till era lokaler och anpassar utbildningen efter era behov. Den grundläggande brandskyddsutbildning ger god...
Tematräff – brandskydd inom vård och omsorg
Brandskyddsföreningen
2 dagar
 
Stockholm
Tematräff - brandskydd inom vård och omsorg Boka in den 22-23 november! Då går årets upplaga av Tematräff - brandskydd...
Brandskydd på byggarbetsplats
Svenska Ledargruppen AB
1 dag
3 490 SEK
Flera orter (2)
Kursen genomförs antingen efter ett, av oss, förutbestämt schema som följer de punkter som är angivna här nedan. Vi kan...
Brandskydd i Boverkets byggregler
Brandskyddsföreningen
1 dag
6 200 SEK
Stockholm
Brandskydd i BBR har under de senaste åren genomgått en rad omfattande förändringar. Bland annat har verksamhetsklasser, ny byggnadsklass, krav...
Anläggningsskötarutbildning enligt SBF 110:7 - brandskydd
Siemens-Sitrain utbildningscenter
1 dag
4 615 SEK
Flera orter (10)
ansvarsområden brandskyddsåtgärder brandlarmanläggningens uppbyggnad regler och föreskrifter larmöverföring till räddningstjänst/larmcentral  Utbildningen innefattar både teoretiska och praktiska moment. ...
Brandskydd på Byggarbetsplatser
Brandskyddsföreningen
1 dag
5 200 SEK
Stockholm
Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att...
Kombiövning, Brandskydd & HLR
Svenska Ledargruppen AB
         
(1)
4 timmar
2 500 SEK
Göteborg
Enligt Arbetsmiljölagen, AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd samt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarar arbetsgivaren för att det...
Brandskyddsledare
Brandskyddsföreningen
5 veckor
114 000 SEK
Stockholm
Som Brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd. Du kan se riskerna och vet vilka åtgärder som behövs för ett...
Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 700 SEK
Stockholm
Detta är en kurs för dig som vill veta mer om bakgrunden till funktionskraven i Boverkets Byggregler (BBR), hur dessa...
Brandskyddsansvarig
Brandskyddskoncept
6 timmar
1 990 SEK
Stockholm
Brandskyddsansvarig utbildning i Stockholm ger dig kunskap om exempelvis brandskydd, lagar och föreskrifter på arbetsplatsen. Utbildningen som är både praktisk...
Brandprojektering med brandskyddsdokumentation enligt BBR
Brandskyddsföreningen
3 dagar
16 500 SEK
Stockholm
Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos...
Brandskyddsledardagarna 2018
Brandskyddsföreningen
2 dagar
 
Stockholm
Missa inte årets viktigaste dagar för dig som arbetar med brandskydd! Den 18–19 oktober 2018 får du ta del av...
Systematiskt brandskyddsarbete
Svenska Ledargruppen AB
         
(8)
1 dag
3 490 SEK
Flera orter (3)
Lagar och regler som styr organisationens brandskyddsarbete. Statistik. Brandförlopp, bedömningar och agerande. Utrymning. Räddningstjänstens arbete. Larm. Släckningsutrustning. Fördjupning i Systematiskt...
Lås & Utrymningsvägar
Brandskyddsföreningen
         
(12)
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Upptäck lösningar som passar i din verksamhet. Du ska efter utbildningen...
Heta Arbeten på flera språk
JA kompetens AB
7 x 40 minuter
 
Stockholm
Heta arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som...
Heta Arbeten
JA kompetens AB
         
(1)
7x40 minuter
2 800 SEK
Stockholm
Heta arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som...
Heta arbeten - tillståndsansvarig
Stockholms Byggmästareförening
         
(1)
1 dag
2 600 SEK
Stockholm
Heta arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. Exempel på heta arbeten är svetsning,...
Brandskyddskoordinator
Brandskyddsföreningen
         
(1)
5 dagar
26 950 SEK
Stockholm
CFPA "Principles of Fire Safety at Work" Är det du som har ansvaret? Här är fem dagar för dig som...
Atex i teori & praktik
Insight Events Sweden
         
(13)
2 dagar
16 490 SEK
Stockholm
Arbetar du i industriella processer där det finns en explosionsrisk på grund av användningen av damm, pulver, gaser, brandfarliga vätskor...
Allmän brandkunskap genom E-Learning
IT Brandutbildning
1 timme
80 SEK
Flera orter (7)
ITbrandutbildning erbjuder ett enkelt alternativ till brandutbildning genom e-learning. Utbildningen grundar sig inom räddningstjänsten och framförs av en erfaren heltidsbrandman....
Brandskyddsansvarig hotell
Brandskyddsföreningen
         
(5)
1 dag
5 400 SEK
Stockholm
Två gånger i veckan rycker räddningstjänsten ut till hotell eller pensionat i Sverige. Anledningen är ofta tekniska fel, levande ljus...
Heta Arbeten®
SUUAB
1 dag
3 300 SEK
Flera orter (21)
Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas Heta Arbeten®. Den som skall utföra brandfarliga Heta Arbeten® skall ha behörighet och...
Konferens Skolan brinner
Brandskyddsföreningen
         
(22)
2 dagar
4 300 SEK
Stockholm
Våga se, våga höra, våga agera. Konferensen Skolan brinner är en naturlig mötesplats i arbetet med att förhindra anlagda bränder...
Anläggningsskötare sprinkler
Brandskyddsföreningen
         
(3)
1 dag
5 450 SEK
Stockholm
När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt...
SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
Brandskyddskoncept
1 dag
1 990 SEK
Stockholm
Vi kan hjälpa dig så att du kan komma igång på egen hand eller bistå med extra stöd om det...
Heta arbeten
Utbildningslandslaget
1 dag
2 250 SEK
Skogås
Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas Heta arbeten. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför...
Heta Arbeten
Din Brandman Sverige AB
         
(178)
7 timmar
2 950 SEK
Flera orter (19)
Deltagarna ska få fördjupad kunskap i hur man kan förebygga brand vid heta arbeten. De ska också förstå nödvändigheten i...
Heta Arbeten
Brandskyddskoncept
1 dag
2 650 SEK
Stockholm
Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det...
Fördjupning i BBR för räddningstjänsten
Brandskyddsföreningen
3 dagar
 
Stockholm
Arbetar du med förebyggande frågor inom räddningstjänsten och vill fördjupa dina kunskaper om Boverkets byggregler så är detta utbildningen för...
Heta arbeten
Instruktörerna i Norden
6,5 timmar
2 600 SEK
Stockholm
Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas Heta arbeten. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför...
SBA Brandskyddsansvarig
Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (2)
Kursen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget...
Anläggningsskötare Brandlarm
Svenska Ledargruppen AB
1 dag
5 400 SEK
Göteborg
”Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha minst två utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med rätt användning...
Anläggningsskötare vattensprinkler
Plus
1 dag
4 900 SEK
Malmö
Ett sprinklersystem är, utan jämförelse, det effektivaste sättet att skydda sina fastigheter mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande...
Brandfarliga varor - arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX
Brandskyddsföreningen
         
(13)
2 dagar
13 950 SEK
Malmö
Att utföra Heta Arbeten® där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. En svetsloppa kan antända den brandfarliga varan och...
Brandfarliga varor - grundutbildning
Brandskyddsföreningen
         
(6)
1 dag
5 850 SEK
Flera orter (2)
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor ska ha grundläggande kunskap om egenskaperna och riskerna med dessa....
Explosionsskydd
Brandskyddsföreningen
2 tillfällen
7 800 SEK
Stockholm
Behöver du fördjupa dina kunskaper om hur du ska bedriva ditt brandskyddsarbete i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö?...
Riskhantering - brand
Brandskyddsföreningen
5 dagar
 
Stockholm
Det finns ingen riskfri tillvaro. Är riskerna för stora kan jag antingen minska sannolikheten eller begränsa konsekvenserna. Ett bra underlag...
Ansvarsutbildning för Tillståndsgivare
Kunskapskontoret
   
Flera orter (3)
Utbildningen vänder sig till dig som är tillståndsgivare eller skall bli tillståndsgivare för tillfälliga heta arbeten. För mer information kontakta...
Brandfarliga varor - föreståndare
Brandskyddsföreningen
         
(8)
2 dagar
12 975 SEK
Flera orter (3)
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här...
Brandfarliga varor - klassning av explosionsfarliga områden
Brandskyddsföreningen
         
(1)
2 dagar
13 650 SEK
Stockholm
En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör...
Dammexplosioner
Brandskyddsföreningen
2 dagar
12 975 SEK
Stockholm
Damm exploderar minst en gång i veckan i svenska industrier. Sedan 2003 finns det krav på att alla dessa verksamheter...
Föreståndare för brandfarlig vara med inriktning på gasol
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 500 SEK
Borås
Föreståndaren är en person med dokumenterad kunskap om och erfarenhet av att yrkesmässigt hantera gasol. Personen skall namnges till räddningsnämnden.Föreståndaren...
Praktisk restvärderäddning för museer – för dig som hanterar kulturhistoriska föremålssamlingar
Brandskyddsföreningen
3 dagar
17 500 SEK
Stockholm
Förväntas du hantera en nödsituation på ett museum? Här är en tredagars träningsutbildning för dig som behöver kunna ta hand...
Seminarium Brandlarm & Sprinkler
Brandskyddsföreningen
2 dagar
 
Stockholm
Seminarium Brandlarm & Sprinkler 2018 Årets seminarium är genomfört med två välbesökta och intressanta dagar. Nu tar vi nya tag...
Systematiskt brandskyddsarbete
Brandskyddsföreningen
         
(7)
1 dag
4 750 SEK
Stockholm
Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människor, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och...
Ställningsbyggnation och Heta Arbeten
Värmlands Truck- & Liftutbildning
1-2 dagar
 
Flera orter (2)
Denna utbildning är till för dig som uppför, utför väsentlig ändring samt nedmontering av ställningsbyggnad. Utbildningen kommer att ske via Sveriges...
Heta arbeten
Företagsutbildarna
6,5 timmar
3 600 SEK
Flera orter (2)
Med rätt kunskap begränsas riskerna med arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel vid svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning...
Heta Arbeten
Kunskapskontoret
         
(1)
6,5 timmar
2 400 SEK
Flera orter (3)
Målet med utbildningen är att få en djupare förståelse i hur brand förebyggs och hur tillstånd kontrollistan praktiskt används vid...
Heta Arbeten Instruktörsutbildning
Brandskyddsföreningen
         
(1)
2 dagar
14 950 SEK
Stockholm
För att få utbilda i Heta Arbeten® krävs att du kan försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och har grundläggande brandkunskaper. Vi utbildar dig...
Heta arbeten på flera språk
Brandskyddskoncept
1 dag
2 650 SEK
Stockholm
Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-50 av 105 träffar
Visa nästa 55 kurser

Brandskyddsutbildning är viktigt för alla företag. Den som ansvarar över någon form av lokal, byggnad eller område ansvarar även för att den uppfyller de krav som finns för brandskydd. Här hittar du ett brett utbud av brandskyddsutbildningar, utbildningar i riskhantering av brandfarliga varor, utrymning och brandskyddsarbete.

Vad lär du dig i en brandskyddsutbildning?

I en brandskyddsutbildning kommer du bland annat få kunskap om Lagen om skydd (LSO) mot olyckor  som säger att alla skall arbeta systematiskt med sitt brandskydd, oavsett hur stor eller liten en verksamhet är.  Du som har rollen som näringsidkare och fastighetsägare har ett stort ansvar och måste vet hur du skall agera när en brand inträffar. 

En individ som äger en byggnad och bedriver verksamheten har ansvaret för byggnadens brandskydd samt säkerhet. Beroende på vilken verksamhet ett företag eller organisationer så skiljer sig säkerhetsnivån. Men oavsett så måste alla i personalen veta hur de agerar vid en brand. En brandskyddsutbildning samt att genomföra övningar varje år hjälper de anställda att veta hur de ska agera samtidigt som det minimerar risken för olyckor vid en brand.

I brandskyddsutbildning går man ofta igenom på teoretiska och praktiska moment. Hur ska man bete sig vid en brand och vilka orsaker finns det till varför en brand startas och sprids. Hur kan vi tänka kring företagets egna arbetsmiljö samt vilka risker som finns där? Ni får även en genomgång i hur släckutrustning fungerar och används.

Som brandskyddsansvarig bär du ansvaret för viktiga säkerhetsfrågor.  En utbildning leder till ökad kompetens och att du känner dig säkrare i din roll.  En utbildning ger kursdeltagarna:

- Verktyg för att kunna effektivisera samt sänka kostnaderna när det kommer till organiseringen och planeringen av verksamhetens brandsäkerhet.

- Kunskap om hur man leder samt planerar en verksamhets brandsäkerhet vid t.ex. ombyggnationer och verksamhetsförändringar.

- Kunskap om beslut som berör åtgärder till brandsäkerheten.

Brandskyddsregler

Samtliga företag och organisationer ska enligt lagen om skydd mot olyckor systematiskt jobba med sitt brandskydd (SBA) och skall ha en brandskyddsansvarig.  Som brandskyddsansvarig har man som ansvar att genomföra regelbundna kontroller av verksamhetens brandskydd samt genomföra kontinuerliga brandskyddsutbildningar för samtliga medarbetare. En brandskyddsutbildning är till för dig som har ansvar för företagets kontroll av brandskydd i enlighet med SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete. Du får kunskap om vilket ansvar denna roll innebär samt vad som förväntas av dig. Du får kunskap om hur du faktiskt genomför en brandskyddskontroll på företaget och hur praktiskt bidrar till att brandsäkerheten höjs. I rollen som brandskyddskontrollant krävs det att du har kunskap om hur du förebygger de brandrisker som finns på företaget och samtidigt informerar om de brister som finns.

Lagen om brandskydd

Enligt lag är det tydligt att det den enskilde som bär ansvaret för brandskyddet, både som privatperson och som företagare. Du som står som ägare till en byggnad eller som är ansvarig för en verksamhet har det yttersta ansvaret för brandskyddet. Krav på systematiskt brandskyddsarbete gäller för alla typer av arbetsplatser, företag samt organisationer.

Bli brandskyddsansvarig

Du som har ansvar för din företags eller organisations brandskydd och riskhantering, inköp av brandskydd eller som är brandskyddskontrollant bör gå en utbildning för brandskyddsansvariga. Under din utbildning får du värdefull kunskap om vilka lagar och krav från myndigheterna som måste tas till hänsyn, hur man identifierar risker, vad det finns för ekonomiska och praktiska konsekvenser vid en brand och det tunga ansvar som företaget samt den brandskyddsansvariga har.