Visa utbildning.se som: Mobil

Brandsäker arbetsplats

SafeatWork Sweden AB
Kort om utbildningen
8 timmar
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande
Engelska

Kursbeskrivning

Skapa en brandsäker arbetsplats

Bränder orsakar varje år stora skador på både egendom och människor. Nu kan din arbetsplats förebygga bränder på ett effektivt och smidigt sätt. Safe@Works utbildningskoncept Brandsäker Arbetsplats är en en kostnadseffektiv helhetslösning som idag används av flertalet internationella företag.

Brandsäker Arbetsplats – Ett utbildningskoncept från Safe@Work

Utbildningskonceptet bygger på riktlinjer från både MSB och Arbetsmiljöverket och innehåller 3 olika delmoment som alla går att skräddarsy för just er verksamhet. Beroende på arbetsplatsens storlek får ni tillgång till en eller flera instruktörer som alla har lång erfarenhet både som utbildare och som brandmän. Instruktören finns tillgänglig för er genom hela processen, från planering till efterföljande feedback och förbättringsförslag. Med konceptet Brandsäker Arbetsplats får hela företaget de nödvändiga kunskaperna för att förebygga och bekämpa bränder. Ni kan genomföra alla momenten på en och samma dag eller sprida ut dom över en längre tid.

Kursinnehåll

Delmoment 1: Brandskyddsutbildning

Safe@Works brandskyddsutbildning är framtagen av väl erfarna instruktörer med lång erfarenhet från sina yrkesroller som brandmän och kursledare. Brandskyddsutbildningen förmedlar de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att minimera risken att någon skadas eller omkommer i en brand.

Följande berörs bland annat under brandskyddsutbildningen:

 • Riskbedömning och rutiner
 • Larmrutiner och prioritering
 • Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp.
 • Risker, vad och vilka hotas vid en brand
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns
 • Praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt
 • Släckövning

Delmoment 2: Utrymningsledare

För att minimera riskerna vid en utrymning krävs inarbetade rutiner, tydliga ansvarsområden och att alla som befinner sig i lokalerna vet vem dom ska vända sig till vid behov av hjälp. Utrymningsledarna ser till att utrymningen sker på ett säkert sätt, att de som är i behov av extra assistans får den hjälp som krävs samt att alla personer har tagit sig från de utrymda lokalerna till den anvisade återsamlingsplatsen.

Följande berörs under utbildningen för utrymningsledare:

 • Byggnadskonstruktion och brandcellsgräns
 • Larmrutiner och prioritering
 • Utrymningsplan
 • Uppsamlingsplats
 • Risker – vad och vilka hotas vid en brand
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd

Delmoment 3: Utrymningsövning

När behov av att utrymma lokalerna uppstår kan läget ofta bli kritiskt inom några minuter. Panik och beslut tagna under stress kan snabbt leda till allvarliga skador på medarbetare och egendom. Skador som kanske kunnat undvikas. Säkerställ därför med en realistisk utrymningsövning att företaget har en väl inarbetad rutin för utrymningsförfarandet och att samtliga anställda har en god kännedom om hur just den ska agera vid utrymning.

Video

Upplägg

Utbildningskonceptet bygger på riktlinjer från både MSB och Arbetsmiljöverket och innehåller 3 olika delmoment som alla går att skräddarsy för just er verksamhet. Beroende på arbetsplatsens storlek får ni tillgång till en eller flera instruktörer som alla har lång erfarenhet både som utbildare och som brandmän. Instruktören finns tillgänglig för er genom hela processen, från planering till efterföljande feedback och förbättringsförslag. Med konceptet Brandsäker Arbetsplats får hela företaget de nödvändiga kunskaperna för att förebygga och bekämpa bränder. Ni kan genomföra alla momenten på en och samma dag eller sprida ut dom över en längre tid.

Tid & plats

Utbildningen kan genomföras där och när ni önskar. Våra instruktörer kan hjälpa er med utbildning över hela världen. Vi genomför kurser vardagar, helger & nätter. Vi har instruktörer som är vana att jobbar på flyg, båt & i våldsamma miljöer. Vi anpassar oss efter era förutsättningar och strävar alltid efter att förenkla för er.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Brandsäker arbetsplats, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

SafeatWork Sweden AB

SafeatWork Sweden AB

Vi vill vara er självklara partner och därför är vi noggranna med att verkligen lyssna in ert behov. Vårt erbjudande ska rimma med flexibilitet, kvalitet, kundnöjdhet och trygghet. Nedan berättar vi hur; Vårt erbjudande består i allt från webbaserad riskinventering...


Läs mer om SafeatWork Sweden AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SafeatWork Sweden AB

Stockholms Trafiksäkerhetscenter
18691 Vallentuna

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Brandsäker arbetsplats!

Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 164 recensioner.
Alla recensioner för arrangören