Visar 1-3 av 3 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-3 av 3 träffar

Brandskyddskontroll av maskiner

Kurser i årlig brandskydd av maskiner vänder sig till den som arbetar med service och reparationer inom verkstadsområdet eller i maskinbranschen och som vill bli godkänd för att utföra brandskyddskontroller. Aktuellt område är kontroll av anläggnings- industri och underhållsmaskiner.

I kurserna ges både teoretiska och praktiska övningar av regelverket, som heter SBF127. Ett vanligt kursmaterial är boken SBF 127 – ”Regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på skogs- och anläggningsmaskiner". Kursdeltagarna kommer också att få en genomgång av arbetsbeskrivningar, besiktningsprotokoll och öva på hur man utför brandskyddskontroll i praktiken.

Kurserna i brandskyddskontroll ger lätt och överskådligt kunskaper om hur självgående motordrivna transport- och arbetsmaskiner ska vara säkerhetsutrustade. Vanligtvis ska man genomföra en brandskyddskontroll av maskinerna varje år. Efter utbildningen har deltagarna behörighet att utföra detta årliga brandskydd, och som bevis på detta får deltagarna ett personligt utbildningsbevis.

Specialinriktade kurser

Det finns flera yrkeskategorier som har nytta av kurser i brandskyddskontroll av maskiner. Några exempel är anläggningsföreståndare, bensinstationsföreståndare, personer som jobbar med Heta Arbeten eller brandfarliga varor. Arbetsplatsens brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollant bör förstås vara utbildade.

Utbildningen sker vanligtvis under en halv eller en hel dag och kan ges för enstaka deltagare men också på arbetsplatser efter överenskommelse. Såväl företag som organisationer kan boka internkurser för sin egen personal. En utbildning på en arbetsplats blir självklart mer specifikt inriktad på den bransch som företaget verkar i och på de speciella svårigheter och risker som kan finnas med företagets maskiner.

Brandskyddskontroll av fastigheter

Det finns även utbildningar inom andra områden av brandskyddskontroll. Fastighetsägare är skyldiga att göra ett strategiskt brandskyddsarbete, SBA, och det finns utbildningar som riktar in sig på vad som krävs av fastighetsägaren. Kursdeltagarna kommer att få lära sig hur man planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp att brandskyddsarbetet görs. Som vanligt ger ett förebyggande skyddsarbetet ofta en besparing i slutet, då företagen slipper drabbas av bakslag som bränder och olyckor.

Kursdeltagarna kan få öva brandskyddsarbete med deltagare från andra företag, och erfarenheter och idéer från olika håll berikar kursen och ger deltagarna ett vidare perspektiv än det egna företagstänkandet. Det finns också möjligheter att göra utbildningen med en grupp från samma arbetsplats, och fördelen med detta är då att kursledaren kan rikta in sig på mer specifika problem och risker. För att kunna göra ett bra förebyggande arbete får deltagarna kunskaper om brandförlopp och brandrisker, om byggnadstekniskt brandskydd och hur man hanterar kontrollinstruktioner. Ett av de viktigaste verktygen är också en checklista i brandskyddskontroll, och under kursen gås den igenom så att deltagarna vet hur de ska hantera den praktiskt.

Praktiska kunskaper i brandskydd

Målgruppen för utbildningarna är Brandskyddansvarig på företag, brandskyddskontrollant eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor. Kurserna handlar om kontrollantens funktion och roll – men också vilka lagar och myndighetskrav som kan finnas. Deltagarna får även kunskaper om brandförebyggande åtgärder och speciell brandskyddsutrustning. Efter kursen kan deltagarna genomföra kontroller, men också se till att brandsäkerheten på företaget blir bättre genom att man genomför förebyggande åtgärder.

Som brandskyddsansvarig finns många uppgifter att genomföra. Förutom att bedöma riskerna för brand, göra kontrollronder, arbeta efter en checklista och sammanställa tillbudsrapportering gäller det att på ett bra sätt kunna följa upp och åtgärda de brister som finns i verksamheten. Under kursen i brandskyddskontroll ges tips och råd för hur man gör i praktiken och hur man informerar en nyanställd om organisationens brandskydd. Självklart kommer kursdeltagarna också att ges utbildning och övas i hur man räddar människoliv och släcker en brand med hjälp av till exempel brandsläckare.

Kurserna i brandskyddskontroll ges både som hel- eller halvdagskurser. Många utbildningar hålls med anställda från flera företag, men mycket ofta ges de direkt på företag så att flera anställda från arbetsplatsen kan gå samtidig. Kursinnehållet är både praktiskt och teoretiskt. På en arbetsplatsutbildning kan större fokus läggas vid de områden som är aktuella för företaget.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨