Diplomutbildning i coaching för pedagoger - Grund + fördjupningsutbildning (företagsanpassad)

Skolcoacherna, Rikstäckande
Längd
8 dagar
Nästa kurstillfälle
Enligt överenskommelse med kund se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
8 dagar
Nästa kurstillfälle
Enligt överenskommelse med kund se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Diplomerad coach- coachutbildning för pedagoger, grund- och fördjupningsutbildning åtta dagar

Denna diplomutbildningen är ackrediterad enligt International Coaching Federation, ICF, vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav. Efter åtta dagar kan du gå vidare och certifiera dig via ICF. 

Denna coachutbildning är anpassad till skolans värld. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i skolan. Allt fler kommuner och skolor har idag egna lärarcoacher och elevcoacher.

Samtliga våra coachutbildningar finns som digitala utbildningar samt som en kombination av fysiska och digitala utbildningar.  Alla våra utbildningar görs även som uppdragsutbildningar åt skola och kommun.

Coachutbildningen grundar sig på International Coach Federations (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning . Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav. Efter avslutad utbildning blir du diplomerad coach. Du kan sedan gå vidare och certifiera dig via branschorganisationen ICF, International Coach Federation.

Utveckla ditt ledarskap- I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal, såväl kollegiala som elevsamtal. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Hjälp kollegor och elever att växa- Utbildningen ger dig färdigheter i hur du använder coachning i skolan och får andra att växa. Genom coachning stimulerar du eleven till att äga och nå sina mål. Som coach kan du också hjälpa kollegor att utvecklas i sin lärarroll, se nya sammanhang och utmana sig själva.

Teori varvas med praktik och koppling till skolan- Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Enligt överenskommelse med kund

 • Uppdragsutbildning
 • Sverige

Målgrupp

För dig som är pedagog, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller har annan roll i skolan.

Kursinnehåll

Dag 1-4 grunden

Coachning – ett verktyg för skolan

 • Coachning, när, varför, hur?
 • Coachande skolkultur
 • Kollegialt lärande genom coachning

Skapa grunden för coachning

 • Etiska regler och professionell standard
 • Skapa förtroende och tillit
 • Coachnärvaro

Coachverktyg och coachfärdigheter

 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Mål som motiverar
 • Stimulera till handling och lärande
 • Om feedback

Dag 5-8 fördjupningen

Coachfärdigheter och coachverktyg

 • Fördjupning av coachverktyg och coachfärdigheterna
 • Utforma handlingar
 • Utmana – att komma till kärnan – få resultat
 • Ansvarstagande och hantera framsteg
 • Direkt kommunikation

Coachande feedback

 • Modeller och verktyg för att ge feedback

Coachning anpassad till skolans värld

 • Situationsanpassad coachning
 • Lektionsobservationer och FOKUS modell

Grupp- och teamcoachning

 • Rollen som gruppcoach
 • träna färdigheterna vid gruppcoachning

Min coachstil

 • Min roll som coach
 • Mina styrkor och utmaningar
 • Min verktygslåda

Video

Upplägg

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning. Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i coachrollen.

Du kan välja att gå endast grundutbildningen på fyra dagar för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Samtliga våra coachutbildningar finns som helt digitala utbildningar.

Tid & plats

Enligt överenskommelse med kund

Kursledare

Våra utbildare är certifierade coacher med lång erfarenhet av utbildning och coachning i skolans värld.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning blir du diplomerad coach. Du kan sedan gå vidare och certifiera dig via branschorganisationen ICF, International Coach Federation.

Certifikat

ACC – Associate Certified Coach

ACC står för Associate Certified Coach och är den första av de tre nivåerna. Om du vill bättra på din coachkompetens kan en certifiering på ACC-nivå vara något för dig.

Läs mer om ACC – Associate Certified Coach

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomutbildning i coaching för pedagoger - Grund + fördjupningsutbildning (företagsanpassad), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Skolcoacherna
Medborgarplatsen 25
116 46 Stockholm

Unika coachutbildningar för pedagoger

Vår förankring i skolan gör oss unika som coachutbildare och coacher. Vi har sedan 2008 utbildat tusentals lärare och skolledare i coaching samt coachat på över hundra skolor i Sverige. Många av våra coacher och utbildare har en bakgrund som...

Läs mer om Skolcoacherna och visa alla utbildningar.

Highlights