Visa utbildning.se som: Mobil

Den stora guiden till coachning – så blir du coach

Coachning är verkligen i ropet just nu och efterfrågan på utbildade coacher är högre än någonsin. Det har blivit alltmer populärt för att stödja den personliga utvecklingen men även företag och organisationer använder coachning som metod för att styra, instruera och utbilda en person eller grupp för att uppnå särskilda mål eller utveckla specifika färdigheter. Men vad behöver man för utbildning för att arbeta som coach? Och hur fungerar certifieringar egentligen? utbildning.se:s guide hjälper dig att reda ut begreppen.

Coachning handlar om att fokusera, att sätta upp mål samt identifiera de hinder och framförallt styrkor och möjligheter som finns. Det främsta syftet är att lyfta fram den potential som finns hos människor.


Målet med en coachutbildning

Det finns flera olika möjligheter när man funderar på att bli en bättre coach. Det kan handla om att själv bli coach eller att gå en kurs för att lägga fokus på sig själv och få kunskap om sina egna styrkor och svagheter. En Coachutbildning kan även vara ett alternativ för chefer för att förbättra deras sätt att arbeta med sina medarbetare och deras engagemang. Ett företag är aldrig bättre än sina medarbetare, och det gäller för en ledare att driva dem framåt mot de gemensamma målen. En coachutbildning kan hjälpa dig som ledare att motivera dina medarbetare på bästa sätt, hur du ger konstruktiv kritik och leder företaget framåt.

Coachning och ledarskap

Är du chef? Då vet du att medarbetare är ett företags viktigaste resurs. Men vet du hur du ska coacha dem och leda dem mot era gemensamma mål? Kan du lyssna? Ger du konstruktiv kritik? Motiverade medarbetare tar ansvar för sina arbetsuppgifter och mål vilket bidrar till att företagets och organisationens resultat förbättras. En utbildning i coachande ledarskap ger dig verktygen du behöver för att öka personalens och din egen personliga utveckling.

Olika typer av coachning

 • Träningscoach
 • Livscoach
 • Karriärcoach
 • Ledarskapscoach
 • Teamcoach
 • Familjecoach
 • Chefscoach
 • Projektcoach
 • Starta-eget coachning
 • Exekutivcoach
 • Affärscoach
 • Motivationscoach

Vad innebär en coach-certifiering?

Certifierad coach blir man om man genomfört en utbildning som tillhandahåller certifiering och klarat de test som uppfyller en viss kompetensnivå. Certifiering används ofta för att visa att en person uppnått en viss grad av kunskap på området. Väldigt många kurser är därför certifierande. Att utbilda sig till certifierad coach rekommenderas om du arbetar i ett yrkesområde där du har mycket kontakt med människor som behöver individuell utveckling. För att bli certifierad coach krävs det, förutom en utbildning i coachning, också praktik där dina färdigheter är beprövade. I Sverige finns tre internationella branschorganisationer representerade som alla certifierar coacher, ackrediterar utbildningar och godkänner utbildningar och lärare inom coachning utifrån uppsatta kvalitetskrav.

ICF – International Coach Federation
EMCC – European Mentoring & Coachning Council
ICC – International Coachning Community

Det finns många likheter mellan branschorganisationerna, men självklart även olikheter. Genomgående hos alla branschorganisationer är krav på dokumenterad klientcoachning.

Diplomerad coach blir man genom att gå en utbildning där man får ett diplom. Detta säger ingenting om kvaliteten, men ett diplom från en välkänd skola är naturligtvis mer värt än ett diplom från en helt okänd utbildningsleverantör.

Certifierad coach

Vad är NLP Coachning?

NLP står för Neuro Linguistic Programming eller Neurolingvistisk Programmering; Neuro anspelar på vårt nervsystem och hur vi genom det tar emot och behandlar upplevelser med våra fem sinnen. Den lingvistiska delen refererar till hur vi använder språket och hur våra ordval påverkar oss och andra. Programmering är sättet vi organiserar vår kommunikation och hela vårt neurologiska system för att åstadkomma mål och resultat.

Många av teknikerna och metoderna i NLP kommer från modellering. NLP-modellering är en teknik för att kopiera andras framgångsrecept. Är du ledare, medarbetare, idrottsman, mamma eller pappa? Grunden är densamma och bygger på att ta kontroll över din inre verklighet, din kommunikation, din självbild och dina värderingar. Om en person är skicklig inom ett område kan man studera och skapa en modell av vad de gör. Man använder en speciell approach för att ta reda på hur personen tänker, agerar och förhåller sig till färdigheten. Därifrån gör man en modell som kan läras ut och användas av andra, vilka då kan förvänta sig motsvarande resultat. Genom detta kan man påverka och utveckla upplevelser och samspelet med sin omgivning.

Vad är ACT Coachning?

ACT betyder Acceptance & Commitment Therapy/Training. ACT räknas som tredje vågens KBT. Väldigt likt coachning. Många bra verktyg och fokus på att må bra. Mindfulness-övningar som du tränar på hemma. Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. ACT ger verktyg både på det inre och det yttre planet, och genom att lägga vikt vid förmågan till perspektivtagande snarare än analys och ”bearbetning” kan ACT erbjuda genvägar till förändring också i lägen som kan verka mer eller mindre fastlåsta. ACT är en transdiagnostisk metod, vilket innebär att den inte är knuten till någon specifik störning. ACT används i behandlingen av ett brett spektrum av tillstånd som t ex stressrelaterad ohälsa, smärta, post-traumatiskt stressyndrom m.fl. men även som parterapi, ledarskapsträning och livsstilscoachning.

Hur utbildar man sig?

Privata utbildningsanordnare står för det absolut största kursutbudet inom coachning idag. Det finns allt från endagskurser till utbildningar som pågår i upp till ett år. Både klassiska klassrumsutbildningar och företagsanpassade utbildningar, samt distans alternativ som kurser online. Men även universitet, högskolor och vissa folkhögskolor har enstaka kurser och yrkesutbildningar. Det finns många olika inriktningar på de öppna utbildningarna i Sverige. Du kan exempelvis lära dig att coacha team och grupper eller chefer. Du kan också lära dig att coacha dig själv i strävan efter personlig utveckling. Oavsett om du vill lära dig att coacha grupper eller individer kommer en öppen utbildning förse dig med kunskaper som är värdefulla för både dig själv och din arbetsplats.

Tips på utbildningar:

☛ Diplomerad coach - grundutbildning - intensivversion
9-dagars kurs som erbjuder grundläggande intensivutbildning till diplomerad coach. Ackrediterad enligt internationell standard av ICF (International Coach Federation).

☛ Coachande ledarskap
1-dagskurs som ger dig verktygen och strukturen för att se dina medarbetares möjligheter och skapar kompetenta och självgående medarbetare.

☛ Diplomerad coach - grundutbildning 
10-dagars kurs som ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att coacha andra både professionellt och privat. Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov samt 100 egna coachningtimmar kan du som önskar gå vidare mot internationell certifiering.

Senast uppdaterad: 21 mar 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-09-20

Miljöledningssystem – certifiering med ISO 14000 och EMAS

Att arbeta med miljöpolicyer handlar inte bara om att organisationer ska skaffa sig en certifiering på papperet. Det ska vara ett verktyg för företaget eller organisationen, baserat på ett affärsmässigt tankesätt samtidigt som det ska gynna miljön. I Sverige är den vanligaste använda certifieringen ISO 14000, men även EMAS-certifieringen finns.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-01-03

Våtrumscertifikat? All information hittar du här

Att utföra våtrumsarbeten innebär stora krav på säkerhet och noggrannhet. Idag är kunderna allt mer måna om att de hantverkare de anlitar är behöriga, det vill säga certifierade eller auktoriserade enligt byggbranschens regler.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-03-14

Motorsågskörkort – nya krav från 2015

Från och med 1 januari 2015 kan du få böter om du använder motorsåg yrkesmässigt utan att ha avlagt ett praktiskt och ett teoretiskt prov med godkänt resultat. Här kan du läsa om de nya reglerna för att använda motorsågar i jobbet.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!