Visa utbildning.se som: Mobil

Internrevision ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö

BSI Group
Kort om utbildningen
2 dagar
10 500 SEK exkl. moms
   
Distans
Svenska

Kursbeskrivning

Syftet med arbetsmiljöledningssystem är att hjälpa verksamheter att kontinuerligt förbättra sin prestanda, att säkerställa efterlevnad av lagar och andra krav och att nå uppsatta mål. Effektiva internrevisioner är en av de viktigaste komponenterna för att säkra framdriften av ledningssystemet. 

Genom att delta i den här kursen kommer du utveckla kunskaper som är nödvändiga för att bedömma en organisations möjligheter att nå sina mål.  

I den här kursen kommer du få kompetens att analysera organisationens effektivitet i sitt arbetsmiljöarbete. Du lär dig att initiera, förbereda och genomföra interna revisioner och även hur man följer upp genomförda revisioner för att skapa värde för organisationen. Du lär dig också hur revisionsrapporten ska sättas samman och distribueras på ett korrekt sätt.   

Målgrupp

Vem bör delta?

Alla tänkbara roller som är involverade i planering, implementering, revision, förvaltning eller ledning av ett arbetsmiljöledningsystem.

Förkunskaper:

Du bör ha god kännedom om ISO 45001 sedan tidigare och nyckelprinciperna av ett arbetsmiljöledningssystem. Har du inte det rekommenderar vi att delta i kursen Introduktion och krav

Kursinnehåll

Deltagare kommer kunna:

  • Förstå riktlinjerna för revision av ledningssystem i enlighet med ISO 19011
  • Anpassa riktlinjerna för revision av ledningssystem till ISO 45001
  • Initiera, förbereda och genomföra revisionens aktiviteter.
  • Förbereda och distribuera revisionsrapporter. 
  • Att slutföra och följa upp revisioner. 

Fortsatta studier

ISO 45001 Inlärningsvägar 

Internrevision av ISO 45001 är en av flera moduler i en komplett inlärningsväg. Vi rekommenderar följande ordning:

Förutom kursen i Internrevision finns alltså även följande kurser i inlärningsvägen för ISO 45001

1Introduktion och krav- €590,- 

2. Implementering - €990,-

3. Internrevision - €990,-

4. Revisionsledare - €2.495,-

Upplägg

Praktisk information

  • Kursen är två dagar lång
  • Kursen kan hållas på Engelska eller Svenska. Kursmaterialet är på Engelska
  • Standarden ISO 45001:2018 tillhandahålls under kursen och lämnas tillbaka vid avslut.
  • Vid genomförd kurs får deltagaren ett certifikat utfärdat av det internationellt beryktade BSI Training Academy

Tid & plats

Kursen hålls på flera datum 

Investering

Priset för den här kursen är €990,-

Deltagande i flera kurser av inlärningsvägen ger rabatt.

Examen, diplom m.m.

Vid genomförd kurs får deltagaren ett certifikat utfärdat av det internationellt beryktade BSI Training Academy

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Internrevision ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BSI Group

BSI är din partner i förbättringsarbetet

Vi har format Best Practice och standarder i mer än 100 år. Vi hjälper organisationer världen runt att bygga spetskompetens och kapacitet för hållbar tillväxt. Genom vår expertis delar vi med oss av kunskap genom kursverksamhet och avancerade verktyg för kunskapsöverföring. BSI stöttar...


Läs mer om BSI Group och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BSI Group


 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Internrevision ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Internrevision ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö från BSI Group, fyll i dina uppgifter: