Internrevision – ISO 13485

CANEA, i Göteborg (+1 orter)
Längd
3 dagar
Pris
19 400 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
29 januari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
3 dagar
Pris
19 400 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
29 januari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 19 400 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Utbildningen tar avstamp i ISO 13485 för att förmedla kunskap om de krav som ställs på medicintekniska företag och hur effektiviteten i deras processer kan förbättras. Från att ha varit en metod för att säkerställa att ledningssystem och arbetsprocesser uppfyller standarder och krav har internrevisioner blivit ett sätt att förbättra affärsprocesser. Andra fördelar med professionella revisioner är chansen att förbättra produkterna, eftersom standarden lägger stor vikt vid att uppnå, behålla och förbättra produktkvaliteten.

Utbildningen bygger på modellen för motströmsrevision, där man tar reda på det önskade slutresultatet av en process genom att intervjua medarbetare och kunder.

Vi tar också reda på vad som måste fungera för att det önskade slutresultatet ska kunna nås. Men det räcker inte att studera reklamationer för att kunna utvärdera i vilken mån en organisation uppfyller sina kunders önskemål och krav, eftersom underförstådda behov sällan leder till klagomål. Ett sätt att komma runt detta är att intervjua ett antal kunder, både interna och externa. Därefter kan man undersöka vilken styrning som finns. Innehållet i styrningen bör motsvara det som intervjuerna pekat ut som viktigt.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

29 januari, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

15 april, 2024

  • Öppen utbildning
  • Göteborg

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som ska utföra  interna kvalitetsrevisioner och de som behöver en djupare kunskap i hur intern revisionsverksamhet ska bedrivas för att hitta möjligheter till effektivisering, som till exempel ansvariga för kvalitet och regelefterlevnad samt företagsledare.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är dels att ge deltagarna synsättet att internrevision är ett verktyg för att förbättra effektiviteten hos ett företags processer och dels att ge dem djup kunskap i internrevisionsmetodik, planering/förberedelse, genomförande, rapportering och uppföljning. Deltagarna ska agera utifrån ett förbättringsperspektiv, inte som felfinnare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha gått ISO 13485 Grundkurs. 

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Internrevision – ISO 13485, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
CANEA
Packhusgatan 6
411 13 Göteborg

CANEA Partner Group

”Vi levererar konsulttjänster, utbildningar och it-lösningar inom verksamhetsutveckling.” Vi erbjuder utbildning öppet och internt inom områdena: Strategi, Projektledning, Förändringsledning & Ledarskap Lean & Six Sigma Processer & Effektivisering Kvalitet Informationssäkerhet Miljö och Arbetsmiljö. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor...

Läs mer om CANEA och visa alla utbildningar.

Highlights