Visa utbildning.se som: Mobil

Internrevision - ISO 9001

CANEA
Kort om utbildningen
3 dagar
17 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-01-13 - Stockholm
Göteborg, Malmö, Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2020-01-13  
17 800 SEK
2020-03-30  
17 800 SEK
Malmö
2020-02-03  
17 800 SEK
2020-08-24  
17 800 SEK
Göteborg
2020-03-02  
17 800 SEK
2020-04-20  
17 800 SEK

Kursbeskrivning

Internrevision - ISO 9001

I denna utbildning förklaras bakgrunden och syftet med kraven i kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. I realistiska praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag.

Du lär dig att med hjälp av motströmsteknik revidera ledningssystem och utifrån fokus på externa och interna kunder hitta förbättringar i arbetsmetoder, överlämningspunkter, roller och mål.

Målgrupp

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ska utföra interna kvalitetsrevisioner och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern revisionsverksamhet ska bedrivas för att hitta möjligheter till effektivisering, t.ex kvalitetsansvariga, inköpsansvariga och företagsledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha kunskap om kvalitetsledningssystem och ISO 9001. Om inte, rekommenderar vi att du först går antingen"Verksamhetsledningssystem i praktiken - ISO 9001"eller"ISO 9001 Grundkurs". Efter varje utbildningsdag behövs ca 1 h repetition och fördjupningsstudier.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att dels ge dig synsättet att internrevision är ett verktyg att förbättra effektiviteten i företagets processer och dels att ge en djup kunskap i internrevisionsmetodik såsom planering/förberedelser, genomförande, rapportering och uppföljning vid revision. Du får agera utifrån ett förbättringsperspektiv, inte som felfinnare.

Övrig information

Du bör räkna med självstudier efter utbildningsdag ett och två. Hur mycket det krävs beror på dina förkunskaper.

Hemuppgift

För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där ISO 9001-standarden studeras.

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Vi är godkända avPMIsom Registrated Education Provider - R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följandePDU-poäng: 26 förProject Management Professional (PMP)®/Program Management Professional (PgMP)®.

PMP and PgMP and The PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Program

Dag 1: 09:00 - 19:00

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Varför görs internrevisioner, ständiga förbättringar
 • Viktiga grundbegrepp i ISO 9001
 • Introduktion till styrning av verksamhetens processer
 • Revision av:
 • - Ledningen
 • - Dokumentstyrning
 • - Marknadsföring och försäljning
 • Praktikfall 1a: Att bli bekant med ISO 9001
 • Revision av:
 • - Resurshantering
 • - Konstruktion och produktutveckling
 • Revision av produktionsprocess, inköp, lager m.m.
 • Revision av förbättringsaktiviteter och mätning
 • Praktikfall 1b: Att bli bekant med ISO 9001
 • Självstudier

Dag 2: 09:00 - 19:00

 • Genomgång av praktikfall 1
 • Planering och förberedelser inför internrevision
 • Praktikfall 2: Förberedande av checklistor
 • Genomgång av praktikfall 2
 • Genomförande av internrevision
 • Rapportering; distribution av rapporter; uppföljning av internrevision
 • Praktikfall 3: Observationsrapporter
 • Självstudier

Dag 3: 08:00 - 17:00

 • Genomgång av praktikfall 3
 • Kravprofil på internrevisorn och situationsbeteende
 • Praktikfall 4: Revision
 • Genomgång av praktikfall 4
 • Repetition av kursinnehållet
 • Prov
 • Avslutning - frågor - diskussion

Referens

Utbildningen har en bra disposition. Mycket på kort tid, precis som jag tycker en utbildning ska vara. Föreläsarna var kunniga och materialet gediget. Efter utbildningen står vi bättre förberedda och kan på ett mer objektivt sätt bedriva internrevisioner.

Per Carlsson, Svensk Kärnbränslehantering

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Internrevision - ISO 9001, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,4

Baseras på 5 recensioner.

Ted Nilsson
(5)
Tack för en utmärkt kurs om internrevision . Kursen uppfyllda alla förväntningar och jag kommer ha användning av verktygen vi fick med oss från kursen när jag gör min första internrevision efter sommaren.
Roger Göransson
(5)
Intensiv kurs med kursledarna la upp kursen på ett sätt så att det mesta lyckades fastna ändå.
Kursdeltagare
(4)
Bra upplägg med många praktiska övningar inlagt i kursen. Läraren hade bra erfarenheter och kunskap i ämnet både teoretiskt och praktiskt. Bra arrangemang med lokaler och kurslitteratur.

CANEA

CANEA

CANEA Partner Group

”Vi levererar konsulttjänster, utbildningar och it-lösningar inom verksamhetsutveckling.” Vi erbjuder utbildning öppet och internt inom områdena: Strategi, Projektledning, Förändringsledning & Ledarskap Lean & Six Sigma Processer & Effektivisering Kvalitet Informationssäkerhet Miljö och Arbetsmiljö. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor...


Läs mer om CANEA och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

CANEA

Packhusgatan 6
411 13 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,4)
Baseras på 5 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 49 recensioner.
Alla recensioner för arrangören