Internrevision - ISO 9001

CANEA, i Göteborg (+3 orter)
Längd
3 dagar
Pris
16 800 - 18 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
27 mars, 2023 (+10 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
3 dagar
Pris
16 800 - 18 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
27 mars, 2023 (+10 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 16 800 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Internrevision - ISO 9001

I denna utbildning förklaras bakgrunden och syftet med kraven i kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. I realistiska praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag.

Du lär dig att med hjälp av motströmsteknik revidera ledningssystem och utifrån fokus på externa och interna kunder hitta förbättringar i arbetsmetoder, överlämningspunkter, roller och mål.

Kommande kursstarter

Välj mellan 10 kursstarter

27 mars, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

24 april, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

22 maj, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

12 juni, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

3 juli, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

21 augusti, 2023

 • Öppen utbildning
 • Malmö

11 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

2 oktober, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

23 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

20 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

Program

Dag 1: 09:00 - 19:00

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Varför görs internrevisioner, ständiga förbättringar
 • Viktiga grundbegrepp i ISO 9001
 • Introduktion till styrning av verksamhetens processer
 • Revision av:
 • - Ledningen
 • - Dokumentstyrning
 • - Marknadsföring och försäljning
 • Praktikfall 1a: Att bli bekant med ISO 9001
 • Revision av:
 • - Resurshantering
 • - Konstruktion och produktutveckling
 • Revision av produktionsprocess, inköp, lager m.m.
 • Revision av förbättringsaktiviteter och mätning
 • Praktikfall 1b: Att bli bekant med ISO 9001
 • Självstudier

Dag 2: 09:00 - 19:00

 • Genomgång av praktikfall 1
 • Planering och förberedelser inför internrevision
 • Praktikfall 2: Förberedande av checklistor
 • Genomgång av praktikfall 2
 • Genomförande av internrevision
 • Rapportering; distribution av rapporter; uppföljning av internrevision
 • Praktikfall 3: Observationsrapporter
 • Självstudier

Dag 3: 08:00 - 17:00

 • Genomgång av praktikfall 3
 • Kravprofil på internrevisorn och situationsbeteende
 • Praktikfall 4: Revision
 • Genomgång av praktikfall 4
 • Repetition av kursinnehållet
 • Prov
 • Avslutning - frågor - diskussion

Referens

Utbildningen har en bra disposition. Mycket på kort tid, precis som jag tycker en utbildning ska vara. Föreläsarna var kunniga och materialet gediget. Efter utbildningen står vi bättre förberedda och kan på ett mer objektivt sätt bedriva internrevisioner.

Per Carlsson, Svensk Kärnbränslehantering

Målgrupp

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ska utföra interna kvalitetsrevisioner och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern revisionsverksamhet ska bedrivas för att hitta möjligheter till effektivisering, t.ex kvalitetsansvariga, inköpsansvariga och företagsledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha kunskap om kvalitetsledningssystem och ISO 9001. Om inte, rekommenderar vi att du först går antingen"Verksamhetsledningssystem i praktiken - ISO 9001"eller"ISO 9001 Grundkurs". Efter varje utbildningsdag behövs ca 1 h repetition och fördjupningsstudier.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att dels ge dig synsättet att internrevision är ett verktyg att förbättra effektiviteten i företagets processer och dels att ge en djup kunskap i internrevisionsmetodik såsom planering/förberedelser, genomförande, rapportering och uppföljning vid revision. Du får agera utifrån ett förbättringsperspektiv, inte som felfinnare.

Övrig information

Du bör räkna med självstudier efter utbildningsdag ett och två. Hur mycket det krävs beror på dina förkunskaper.

Hemuppgift

För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där ISO 9001-standarden studeras.

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Vi är godkända avPMIsom Registrated Education Provider - R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följandePDU-poäng: 26 förProject Management Professional (PMP)®/Program Management Professional (PgMP)®.

PMP and PgMP and The PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Internrevision - ISO 9001, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 6 recensioner.
Skriv en recension
4/5
Ylva Bergkvist, Prose AB
05 apr 2021
Bra genomgång av alla delar i standarden

Bra genomgång av alla delar i standarden och exempel på praktisk användning. Bra varvning av teori/föreläsning med praktikfall. Intressant att prata mycket med deltagre från and...

Visa mer
5/5
Ted Nilsson
18 jun 2019
Internrevision ISO 9001

Tack för en utmärkt kurs om internrevision . Kursen uppfyllda alla förväntningar och jag kommer ha användning av verktygen vi fick med oss från kursen när jag gör min första int...

Visa mer
5/5
Roger Göransson
19 feb 2018
Superb

Intensiv kurs med kursledarna la upp kursen på ett sätt så att det mesta lyckades fastna ändå.

CANEA
Packhusgatan 6
411 13 Göteborg

CANEA Partner Group

”Vi levererar konsulttjänster, utbildningar och it-lösningar inom verksamhetsutveckling.” Vi erbjuder utbildning öppet och internt inom områdena: Strategi, Projektledning, Förändringsledning & Ledarskap Lean & Six Sigma Processer & Effektivisering Kvalitet Informationssäkerhet Miljö och Arbetsmiljö. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor...

Läs mer om CANEA och visa alla utbildningar.

Highlights